In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over de te betalen/ontvangen alimentatie en wel/geen onderhoudsverplichting voor jongmeerderjarigen. Mijn blog van vandaag gaat over: Onderhoudsverplichting jongmeerderjarigen.

 

Jongmeerderjarigen

Mijn blog gaat over “jongmeerderjarigen en onderhoudsverplichting”. Een vrij nieuwe term, maar je hoort het steeds vaker. Wat is een jongmeerderjarige? Op het moment dat een kind 18 jaar wordt, spreekt men van een “meerderjarige”. Vanaf de leeftijd van 18 jaar tot 21 jaar, spreekt men over een “jongmeerderjarige”.

 

Meerderjarig en jongmeerderjarig

De ouder(s) zijn verplicht hun kinderen tot hun 18de jaar te voeden, kleden en verzorgen. Daarna zijn ze meerderjarig en eindigt die plicht. Echter, die verplichting jegens “jongmeerderjarigen” loopt door tot het 21ste jaar, en soms zelfs daarna. De ouder(s) moeten een kind financieel ondersteunen tot het 21ste jaar als het gaat om de kosten van levensonderhoud, studie en opleiding.

 

Wel of geen onderhoudsverplichting naar jongmeerderjarigen?

Op een aantal uitzonderingen na eindigt kinderalimentatie nadat het kind 21 jaar is geworden. Na het 21ste jaar zijn er een aantal mogelijkheden dat de bijdrage dient te worden voortgezet. Zoals middels het echtscheidingsconvenant, het ouderschapsplan, via een gerechtelijke beschikking of een overeenkomst tussen de ouder(s) en het meerderjarige kind zelf. Daarnaast kan in uitzonderlijke gevallen het betalen van kinderalimentatie aan een kind ouder dan 21 jaar voortvloeien uit een dringende morele verplichting; is een kind ‘behoeftig’ door bijvoorbeeld een handicap, dan blijft de onderhoudsplicht bestaan.

 

Verzoek bij de rechter

Indien een kind in redelijkheid niet zelf in staat kan worden geacht om in zijn/haar eigen onderhoud en kosten studie/opleiding te voorzien kan de meerderjarige zelf een verzoek bij de rechter indienen om een voortgezette bijdrage door de ouder(s) en de rechter zal daarbij deze behoeftigheid van het kind toetsen waarbij tevens rekening wordt gehouden met de draagkracht van de ouder(s). Maar bij de beoordeling door de rechter blijft het uitgangspunt dat een meerderjarige, ook als deze studeert/opleiding volgt, in staat geacht moet worden door arbeid en met behulp van studiefinanciering in alle kosten van levensonderhoud en kosten studie/opleiding te voorzien en dus niet behoeftig is.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583