Huisvestingsprobleem tijdens/na echtscheiding

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Mijn blog van vandaag gaat over: Het niet kunnen vinden van (tijdelijke) huisvesting in/na het proces van echtscheiding.

 

Echtscheiding en wonen

In mijn praktijk word ik dagelijks geconfronteerd met scheidende echtparen waarbij de vertrekkende partner geen andere huisvesting kan vinden. Het woningaanbod (sociale huurmarkt) sluit niet aan bij de behoefte van scheidende stellen. Vooral als er sprake is van kinderen en een laag inkomen, is de kans om nieuwe huisvesting te vinden zeer beperkt. Tel daarbij op dat er in de crisisjaren te weining is gebouwd en er steerds meer “bijzondere doelgroepen” bedient moeten worden.

 

Manifest

Het is dringen op de sociale huurmarkt. Afgelopen zomer vroegen Platform Opnieuw Thuis, de koepel van woningcorporaties Aedes, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en stedennetwerkt G32, in een gezamenlijk manifest om extra aandchat voor ‘spoedzoekers’. Steeds meer urgente groepen verdringen op een steeds krappere sociale huurmarkt. Wie niet zo’n label heeft, vist als snel achter het net. Gemeenten, maar ook het Rijk, zouden voldens de organistaties meer moeten doen om flexibele woonruimte te realiseren. Leegstaande kantoorruimten omvormen tot woningen bijvoorbeeld, of containerwoningen neerzetten op braakliggend terrain. Hoewel de wet de tijdelijke verhuur van dit soort woningen makkelijker heeft gemaakt, maken gemeenten en corporaties daarvan maar mondjesmaat gebruik.

 

Urgentie

Voor mijn cliënten vraag ik altijd urgentie aan, indien zij aan de voorwaarden om voor urgentie in aanmerking komen, voldoen.

In sommige gevallen verleent de gemeente het Hogeland en de gemeente Groningen urgentie. De voorwaarden voor de gemeente het Hogeland staan in de folder ‘Snel een woning nodig’. Let op, voor een woonurgentie in Groningen gelden andere regels. Deze kunt u lezen op de website.

Echtscheidingsboerderij Molenheerdt in Siddeburen

Delen van de woonboerderij worden door de eigenaren beschikbaar gesteld als tijdelijke huisvesting voor mensen die acuut woonruimte nodig hebben. “Meestal gaat het om een relatiebreuk of ‘time-out’, maar ook overbrugging na verkoop van de eigen woning is vaak een rede om bij de eigenaren te komen wonen. Mensen maken over het algemeen tijdelijk gebruik van de beschikbare woonruimte. De vraag naar woonruimte op de Molendeerdt kan het aanbod inmiddels bijna niet meer aan. Zie voor meer informatie: (het Bokkeblad. 17 mei 2017).

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.