1             Vrijblijvend en gratis advies-/kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek (bij mij op kantoor of bij u thuis) leg ik uit wie ik ben, wat ik voor u kan betekenen, hoe het proces van een scheiding verloopt en welke kosten hieraan verbonden zijn.

2             Intake (als u de scheiding door mij wilt laten regelen)

Voorafgaand aan de intake stuur ik u een actielijst met zaken welke nodig zijn om een scheiding te kunnen regelen. Tijdens de intake verzamel ik alle benodigde gegevens, voer deze gegevens in en vraag u na afloop wat voor u het belangrijkste is om eerst duidelijkheid over te krijgen. In de meeste gevallen zijn dit vragen over het treffen van voorlopige voorzieningen voor de kinderen, de financiële situatie, vragen over de eigen woning, en alimentatie.

Tussen het intakegesprek en de vervolgafspraak werk ik alle verzamelde gegevens uit en mail deze naar beide partijen. En, indien van toepassing, vraag ik direct urgentie aan voor sociale woningbouw!

3             Vervolgafspraken

In de afspraken die volgen wordt duidelijkheid verschaft over het eventuele ouderschapsplan, de alimentatie (er wordt een alimentatieberekening uitgevoerd), de (eigen) woning, verdeling van de huwelijkse gemeenschap/huwelijkse voorwaarden (eventueel rekening houdend met een bedrijf) en het pensioen.

4             Opstellen convenant en (eventueel) ouderschapsplan

Als na enkele gesprekken overeenstemming bereikt is over alle zaken, worden de gemaakte afspraken door mij vastgelegd in het convenant en eventuele ouderschapsplan. Bij minderjarige kinderen is het opstellen van een ouderschapsplan een wettelijke verplichting. Deze documenten worden door u en mij ondertekend. In geval er sprake is van het ontbinden van een samenlevingsrelatie kunt u met het opgestelde convenant/ouderschapsplan naar een notaris of advocaat om de documenten een executoriale titel te geven.

5             Afwikkeling advocaat en rechtbank

In geval van het ontbinden van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met kinderen stuur ik de documenten naar de advocaat. De advocaat dient de documenten na een juridische toetsing in bij de rechtbank. U hoeft dus niet zelf naar de advocaat en de rechtbank. De rechtbank geeft de beschikking af. Vervolgens worden de documenten door de advocaat naar de gemeente gestuurd waar u gehuwd bent. Hier wordt de scheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit is het officiële scheidingsmoment.

De gehele procedure, van het eerste gesprek tot de officiële scheiding duurt gemiddeld 12 weken. De dienstverlening eindigt twee maanden na de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

6             Evaluatie en nazorg

Ik maak een afspraak met u voor een evaluatiegesprek en bied nazorg op onder andere het gebied van het uit te voeren ouderschap, invullen van pensioenformulieren en andere zaken waar u behoefte aan heeft.

Neem contact op