Scheidingsmakelaar Marian Steenge

Van 2006 tot en met november 2015 ben ik als scheidingsmakelaar/mediator werkzaam geweest in de regio Noord-Nederland. De scheidingsmakelaar is een landelijk opererende organisatie. Per 1 december 2015 ben ik gestopt als scheidingsmakelaar en ben ik voor mijzelf doorgestart onder de bedrijfsnaam Scheidingsbegeleiding-groningen.nl. Ik voer dezelfde werkzaamheden uit als daarvoor toen ik scheidingsmakelaar/mediator was. Als scheidingsmakelaar/mediator begeleid je de cliënten bij het regelen van de echtscheiding van A-Z en daarna. Ik voer nu dezelfde werkzaamheden uit als toen ik scheidingsmakelaar was, maar nu onder andere bedrijfsnaam. Of het nu gaat om de beëindiging van een huwelijk (gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden), geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, of het ontbinden van een samenlevingsrelatie: uit elkaar gaan is een emotioneel proces. De impact van een scheiding op cliënten, en/of hun kinderen is groot. Als de scheiding in goede harmonie en op gemeenschappelijk zoek geregeld kan worden, zijn mensen op zoek naar iemand die luistert, antwoord geeft op al hun vragen en de scheiding in goede banen leidt. Uit elkaar gaan is al zwaar genoeg!

Het Scheidingsproces

Bij ieder scheidingsproces moeten veel zaken goed geregeld worden. Ik begeleid cliënten hierin en zorg ervoor dat beide partijen zich begrepen en gehoord voelen en neem daarbij zoveel mogelijk zorgen bij hen weg. Als scheidingsmakelaar/mediator heb ik, toen ik nog werkzaam was bij de scheidingsmakelaar, meer dan 500 scheidingen naar tevredenheid van cliënten geregeld. Als er een eerste afspraak met cliënten gemaakt is volgt er een vrijblijvend en gratis adviesgesprek. Als zij besluiten met mij verder te gaan, leid ik het scheidingsproces volgens een stappenplan in goede banen. Vervolgens wordt tijdens het intakegesprek alle informatie verzameld die nodig is om de scheiding te kunnen regelen. En als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn, zorg ik dat hun belangen goed worden gediend. Voor het welzijn van de kinderen is het belangrijk dat ouders goede afspraken maken over de invulling van het ouderschap na de scheiding. Deze afspraken worden vastgelegd in het wettelijk verplicht gestelde ouderschapsplan.

Omgangsregeling

Afspraken kunnen gaan om hoe de vaste verblijfplaats/woonsituatie van de kinderen eruit komt te zien na de scheiding. Over hoe de omgangsregeling eruit komt te zien voor de kinderen en of er sprake is van een te betalen kinderalimentatie door de meest verdienende ouder. Ik laat een professionele berekening maken m.b.t. de te betalen/ontvangen alimentatie. Ik ondersteun cliënten volledig op zowel juridisch als financieel vlak en geef antwoord op gestelde vragen.
Veelgestelde vragen gaan over de financiële situatie na de scheiding. Wat heeft een ieder dan te besteden? Ook over de woning worden veel vragen gesteld, bijvoorbeeld of het mogelijk is dat 1 van de partners in de woning kan blijven. In een eerste beoordeling door mij kan ik wel de (on)mogelijkheden zien, maar ik schakel op het juiste moment de juiste persoon in om dit goed te kunnen beoordelen. Ook schrijf ik urgentieverklaringen voor de Selectiecommissie wanneer l van de partners in aanmerking komt voor een huurwoning in de sociale woningbouwsector.
De verdeling van het pensioen na de scheiding is erg belangrijk. Cliënten moeten binnen 2 jaar na inschrijving van de scheiding bij de gemeente, de formulieren voor verdeling van het pensioen opgestuurd hebben naar de betreffende pensioenfondsen, en dienen hierin te vermelden hoe zij het pensioen verdelen na de scheiding. Ik leg alles uit over hoe het pensioen verdeeld kan worden na de scheiding en help cliënten op hun verzoek erbij de formulieren hiervoor in te vullen.

echtscheidingsconvenant

Als cliënten het eens zijn over de afspraken m.b.t. de scheiding, wordt door mij het echtscheidingsconvenant opgesteld, met hierin opgenomen de gemaakte afspraken.
Dus afspraken over de verdeling van de goederen, afspraken over de woning/bedrijf, ouderschapsplan, alimentatie en het pensioen staan hierin opgenomen. Het convenant en het ouderschapsplan wordt besproken met cliënten en als alles goed bevonden wordt, wordt het convenant en het ouderschapsplan ondertekend door partijen.

Scheidingsmakelaar Groningen

Cliënten hoeven niet naar de advocaat/rechtbank omdat het een scheiding op gemeenschappelijk verzoek is. Dit wordt allemaal via mij geregeld. De advocaat neemt het dan van mij over en dient de stukken in bij de rechtbank. Deze geeft de beschikking af en vervolgens stuurt de advocaat cliënten een akte van berusting. Hierin geven zij aan dat zij afzien van verdere procedures.
Als cliënten dit ondertekenen en retourneren aan de advocaat, stuurt deze het convenant/ouderschapsplan en de beschikking naar de gemeente waar de mensen gehuwd zijn. Hier wordt de scheiding dan ingeschreven. Deze stukken worden vervolgens opgestuurd naar de cliënten. Dit is het officiële echtscheidingsmoment!
Na enkele maanden vindt er weer een gesprek plaats bij mij op kantoor om te kijken hoe het gaat. Indien wenselijk kan dit eerder. Nazorg vind ik heel belangrijk!
Essentieel is dat cliënten na afloop van het proces kunnen zeggen dat scheiden een zware periode in hun leven is geweest, maar dat zij met goede hoop en energie de draad weer kunnen oppakken.