Kinderen en scheiden

Tijdens de scheidingsbegeleiding leg ik ouders uit dat je als partners je relatie kan beëindigen, maar dat je samen altijd ouders blijft: kinderen scheiden niet!

Mede vanuit mijn eerdere werkervaring als hulpverlener bij Bureau Jeugdzorg weet ik, dat ouders zich vaak ongewild niet half bewust zijn van hun eigen handelen en de invloed die dit heeft op het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Kinderen en het ouderschap na de scheiding maakt dan ook een zeer belangrijk onderdeel uit van het begeleidingsproces.

Samen met de ouders wordt gekeken naar wat de kinderen nodig hebben na de scheiding om zich te kunnen ontwikkelen als stabiele (jong)volwassenen, zodat de kinderen zo weinig mogelijk schade oplopen in hun ontwikkeling als gevolg van de scheiding.

Ik probeer ouders te helpen dat zij zelf in staat zijn hun kinderen door deze moeilijke periode te loodsen en een zo goed mogelijk begin te maken met de gescheiden zorg en opvoeding. Een voorwaarde hierbij is dat de ouders respectvol met elkaar kunnen communiceren!

Ik voer indien mogelijk en/of wenselijk, gesprekken met de kinderen om te beoordelen hoe zij de scheiding ervaren en welke wensen de kinderen hebben ten aanzien van de invulling van het ouderschap na de scheiding.  Tevens werk ik nauw samen met WELJA training, een instelling die o.a. trainingen geeft op het gebied van Kinderen in Echtscheidingssituaties (KIES).

Elke scheiding is uniek, en elk ouderschapsplan is uniek. In het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd welke van toepassing zijn op uw situatie en die van de kinderen. Ook wordt de kinderalimentatie opgenomen in het ouderschapsplan. Voor het vaststellen van de kinderalimentatie wordt een alimentatieberekening uitgevoerd.

Rest mij om u te zeggen dat u altijd bij mij terecht kunt voor tips, adviezen en het opstellen van een werkbaar ouderschapsplan.

Neem contact op