Category

Blog

Pensioengat na scheiding

By | Blog | No Comments

 

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Mijn blog van vandaag gaat over een onderwerp uit o.a. de Telegraaf (14 januari 2019, geschreven door Leon Brandsema). Voor meer informatie lees ook: vereniging pensioengerechtigden

 

Voorstel nieuwe pensioenwetgeving

Pensioenexpert Jaap Harmsen van Pensioen Perspectief doelt op het wetsvoorstel ‘pensioenverdeling bij scheiding 2021’ van minister Koolmees. ,,In dat plan is de standaard dat de vrouw de helft van het ouderdomspensioen en het evt. bijzondere partnerpensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk krijgt. Maar die waarde wordt direct omgezet in een ouderdomspensioen, dat heet conversie.” Het voordeel hiervan is dat de pensioenen gescheiden worden en de exen dus ook op pensioengebied helemaal van elkaar af zijn. Maar er is ook een nadeel. Door deze omzetting krijgt de vrouw pas na de pensioendatum haar deel van het pensioen dat door de man is opgebouwd. Tot die tijd wordt ze, (nu nog) maximal twaalf jaar, onderhouden met alimentatie. Maar als de ex-man overlijdt valt dat weg. Harmsen: ,,In de huidige situatie krijg je dan het hele partnerpensioen. Maar in de nieuwe situatie heb je dat niet meer.”

 

Pensioengat na scheiding dreigt

Indien deze wetswijziging wordt doorgevoerd, kan de nieuwe standaard een probleem worden na overlijden ex. Voor mensen die financieel afhankelijk zijn van hun partner, dreigt door de nieuwe pensioenwetgeving, een inkomensgat. Als hun ex voor de pensioendatum overlijdt, valt een vangnet weg, als ze niet goed opletten.

Harmsen van Pensioen Perspectief waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van de ingreep die minister Koolmees (Sociale Zaken) wil doen bij verdeling van het pensioen als mensen gaan scheiden. De minder bedeelde partner krijgt nu dus bij een standaardverdeling ook partnerpensioen als zijn of haar ex voor het pensioen overlijdt. Daarmee kan het wegvallen van de alimentatie – gedeeltelijk – ondervangen worden.

Maar als verandering doorgaat, is er dus geen sprake meer van standaardverdeling, legt Harmsen uit. “Hierbij gaat hij uit van de veel voorkomende situatie waarin de vrouw financieel afhankelijk is van de man. ,,Als je nu gaat scheiden, krijgt de vrouw nog de helft van het ouderdomspensioen van haar ex en het hele partnerpensioen.” (Standaardverevening). In de nieuwe wetgeving is er dan geen sprake meer van standaardverevening, maar conversie.

 

Minsister Sociale Zaken

Minister Koolmees van Sociale Zaken gaat ook op bovengenoemd probleem in, maar stelt dat het niet zo groot is. Want het partnerpensioen is, zo stelt het ministerie, toch maar in een beperkt aantal situaties hoog genoeg om de inkomensval op te vangen. Dat vindt Harmsen geen argument om het helemaal te laten vervallen. ,,Als je inkomen wegvalt, sta je met je rug tegen de muur. Dan zijn alle beetjes welkom.”

 

 Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

 

Bijstandsuitkering en echtscheiding

By | Blog | No Comments

Bijstandsuitkering en echtscheiding

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Regelmatig begeleid ik cliënten waarbij een van de partners over onvoldoende eigen inkomen beschikt na de scheiding. Dan moet er gekeken worden of het aanvragen van een bijstandsuitkering noodzakelijk is. Mijn blog van vandaag gaat over bijstand en echtscheiding.

 

Uitkering & alimentatie

Indien je een bijstandsuitkering aanvraagt, gaat de sociale dienst controleren of je het juiste bedrag aan partneralimentatie of kinderalimentatie ontvangt. De bijstand is namelijk bedoeld om in de kosten van levensonderhoud te voorzien van jou en je kinderen. Alimentatie wordt gezien al seen bijdrage in deze kosten. De bijstand zal niet worden uitgekeerd als dat niet nodig is. Mocht blijken dat je geen of te weinig alimentatie ontvangt, dan zal dit aangevuld moeten worden door de alimentatieplichtige en dien je de alimentatie te innen. (Voor meer informatie hierover zie LBIO). Hier wordt alleen van afgeweken bij te weinig draagkracht van de alimentatieplichtige en niet bij onderlinge afspraken.

 

Bijstand vult aan op alimentatie

Je ontvangt alimentatie, maar door omstandigheden moet je nu ook een bijstandsuitkering aanvragen. De bijstand vult dan het bedrag aan om in de kosten van levensonderhoud te voorzien van jou en je kinderen. Andersom geldt dit ook: als je bijstand ontvangt en je gaat alimentatie ontvangen, zal je uitkering gekort worden op het alimentatiebedrag wat je gaat ontvangen. Alimentatie die thuiswonende kinderen (tussen de 18 en 21 jaar) ontvangen worden niet op de bijstand gekort. Als het kind zelf recht heeft op bijzondere bijstand wordt het op deze uitkering wel gekort.

 

Leenbijstand en bijstandsverhaal

Logischerwijs zal de bijstand niet willen uitkeren als dat niet nodig is. Als de alimentatieplichtige (de betalende ex- partner) de alimentatie niet betaalt, kan de sociale dienst je verzoeken om via de rechter alsnog de achterstallige alimentatie te laten innen. Tot het moment dat je ex- partner de achterstallige alimentatie betaalt kun je “leenbijstand”  krijgen.

Dit bedrag moet je terugbetalen op het moment dat je ex- partner de alimentatie betaalt. Als de sociale dienst een gedeelte van de bijstandsuitkering gaat verhalen op de alimentatieplichtige heet dit bijstandsverhaal. Let op: de gemeente kan verkeerde gegevens ontvangen en zo onjuiste berekeningen maken! Laat de berekening dus altijd controleren!

Wanneer je ervoor kiest om de alimentatie niet te betalen, kan de gemeente een gerechtelijke procedure starten om de zogeheten verhaalbijdrage af te dwingen.

 

Bijstand kan van afspraken tussen ex- partners afwijken

Hebben jullie afspraken vastgelegd bij de rechter dat er geen alimentatie betaalt hoeft te worden? Houd rekening met het feit dat de bijstand hiervan kan afwijken. De wetgeving gaat namelijk boven de afspraken die ex- partners onderling hebben gemaakt. Als je dus gescheiden bent en bijstand wil aanvragen, moet je bewijs hebben dat je ex- partner niet in staat is om partneralimentatie en/of kinderalimentatie te betalen. Heb je geen afspraken vastgelegd? Het is voor de sociale dienst makkelijker alimentatie te verhalen als deze alimentatieverplichting is vastgelegd in een beschikking van de rechter, maar het is niet een vereiste. Is er namelijk niets over alimentatie vastgelegd, dan moet de sociale dienst eerst een procedure bij de rechter starten. Ook als de sociale dienst besluit om geen procedure te starten, bestaat het risico dat je gekort wordt op je uitkering. De sociale dienst kan ook besluiten om de uitkering te verstrekken onder de voorwaarde dat je zelf een procedure start om alimentatie te krijgen van je ex- partner.

Als ik de scheiding regel voor cliënten laat ik altijd een alimentatieberekening  uitvoeren door de Alimentatiehaven. Deze voeren de berekening professioneel uit en men krijgt een goede uitleg over hoe de berekening tot stand gekomen is.

 

Anw-uitkering bij overleden ex- partner

Als je partneralimentatie kreeg (of moest ontvangen) en je ex- partner komt te overlijden, dank un je recht hebben op een Anw-uitkering. De alimentatieafspraken en de verplichting tot betaling hiervan moet wel zijn vastgelegd in een beschikking of een notariële akte. De uitkering is nooit hoger dan het bedrag dat je aan partneralimentatie kreeg. Je hebt geen recht op een Anw-uitkering als de alimentatie vrijwillig werd betaald of als jullie samenwoners waren.

 

Spaargeld

Wat mede bepaalt of je voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt, is hoeveel spaargeld je hebt. Kijk voor meer informatie hierover op de site van de Rijksoverheid.

Informatie uit dit blog is o.a. afkomstig van Jurofoon

 

Hulp nodig bij scheiden?

Heeft u behoefte aan meer informatie of advies over dit onderwerp? Of wellicht over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

Verliezen van contact kleinkind met grootouder na scheiding

By | Blog | No Comments

 

Verliezen van contact kleinkind met grootouder na scheiding

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Vaak verliezen grootouders contact met kleinkind na scheiding. Voor meer informatie: DvhN en René Diekstra

 

Vaak verliezen grootouders contact met kleinkind na scheiding (Bron: René Diekstra in art. DvhN (drie november 2018)

Afgelopen zaterdag werd in het DvhN door René Diekstra aandacht besteed aan het feit dat veel kinderen na een scheiding het contact met een grootouder(s) verliest. Dit betekent een groot verdriet voor de grootouder(s). Vaak vinden ze het moeilijk om er met een ander over te praten, schamen zich ervoor en ervaren de situatie zelfs vaak als een persoonlijk falen.

 

Geen contact kleinkind met grootouders na scheiding, vaak gevolg van ouderverstoting

Als partners met kinderen op een bepaald moment hun relatie verbreken komt er niet zelden een proces op gang waarin de ene ouder probeert de andere ouder uit de ouderrol te verstoten. En daarin de kinderen mee te krijgen of soms ook gewoon in mee te dwingen. Een veel voorkomend en beoogd gevolg van de ouderverstoting is dat ook de ouders van de verstoten ouder uit hun rol – die van grootouders dus – worden verstoten.

 

Onderzoek

Grootouders kunnen een positieve rol spelen in het leven van kleinkinderen en andersom. Bij stopzetten van het contact wordt beiden iets heel belangrijks onthouden. Want een goede onderlinge band is zowel voor de grootouders als de kleinkinderen een bron van levensvreugde. Maar er is meer. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook  dat kinderen van ouders met psychische problemen die of 1) een hechte emotionele band met hun grootouder(s) hebben; of 2) dikwijls contact met hun grootouder(s) hebben; of 3) hun grootouder(s) ervaren als een bron van sociale steun bij problemen, zelfs als volwassene minder risico lopen op psychische problemen dan kinderen zonder zulke grootouderrelaties. Het is daarom verschrikkelijk dat volgens de meest valide schattingen jaarlijks circa 16.000 kinderen het contact met een van hun ouders na scheiding verliezen, en een proces van ouder- en daarmee grootouderverstoting- wordt opgestart.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

 

 

Verliezen van contact met ouder na scheiding

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Vaak verliezen van contact met ouder na scheiding. Voor meer informatie: CBS en RTL

Vaak verlies van contact met ouder na scheiding (Bron: CBS en Nederlands Jeugdinstituut)

Afgelopen dinsdag werd in de media aandacht besteed aan de uitkomst van het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bijna een op de vijf volwassenen die geboren zijn tussen 1971 en 1991 woonde een deel van hun jeugd niet bij beide ouders. In 75 procent van de gevallen dwam dat door een scheiding, bij 14 procent was een ouder overladen en 10 procent groeide op in een eenoudergezin. De overgrote meerderheid woonde bij hun moeder. Daardoor hadden ze meer contact met een eventuele stiefvader dan met een stiefmoeder: 42 procent van de respondenten uit een niet-intact gezin woonde in een gezin met een stiefvader en 22 procent met een stiefmoeder.

 

Onderzoek

20 procent van de volwassenen tot 46 jaar met gescheiden ouders het het afgelopen jaar geen contact met hun vader. 5 procent had geen contact met hun moeder. Dit is de uitkomst van het onderzoek naar de langetermijneffecten van scheiding. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is voor het eerst dat de langetermijneffecten van scheiding op deze manier onder de loep zijn genomen.

Nederlands Jeugdinstituut

Anita Kraak, programmaleider Veilig opgroeien bij het Nederlands Jeugdinstituut, benadrukt het belang van contact met beide ouders na een scheiding. “Chronische conflicten tussen ex-partners kunnen bij kinderen leiden tot  problemen, weten we uit eerder onderzoek. Een scheiding is voor kinderen al moeilijk genoeg te verwerken. Het is belangrijk dat ouders hun gezamenlijk ouderschap overeind houden, ook als hun partnerschap eindigt. Daarom moeten we problemen na een scheiding vroeg signaleren en snel passende steun en zorg bieden.”

 

Specifieke generatie

Er werd dus tijdens onderzoek gekeken naar kinderen die tussen 1971 en 1991 geboren zijn. De onderzochte groep is opgegroeid in de tijd waarin echtscheiden in Nederland een hoge vlucht nam. “Het gaat om een specifieke generatie”, zegt Matthijs Kalmijn van de Universiteit van Amsterdam. “Tegenwoordig heb je co- ouderschap en bezoekregelingen. Destijds verdween de vader na een echtscheiding al snel buiten beeld of werd het contact stukken minder.”

 

Matthijs Kalmijn

Matthijs Kalmijn (gespecialiceerd in familiesociologie en sociale demografie) van de Universiteit van Amsterdam legt uit dat de gevolgen daarvan nog niet goed onderzocht zijn. “Veel vaders hebben er moeite mee als het contact met de kinderen verwatert. Ze ervaren minder sociaal welbevinden als er geen contact is.”

 

Rol vader is veranderd

Voor kinderen is dat anders, zegt Kalmijn. “Vooral als er in de opvoeding conflicten zijn, is het stoppen van de ruzie belangrijker dan contact met de vader.” Gescheiden vaders zijn tegenwoordig veel meer betrokken bij het opgroeien van hun kinderen. “ Hun rol is totaal veranderd. Partners, omgeving, overheid: in de Jaren 70 en 80 was iedereen verrast door de situatie en niet in staat om bij te sturen.” Dat is nu veel minder het geval.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

Twee trouwringen omsmelten tot één ring

By | Blog | No Comments

 

 

Twee trouwringen omsmelten tot één ring

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Twee trouwringen omsmelten tot één ring.

 

Scheiden met respect

Recent heb ik een echtpaar gescheiden die tijdens het intakegesprek aangaven de scheiding respectvol te willen afhandelen. Na 22 jaar werd er een punt achter het huwelijk gezet. Voor beiden een emotionele gebeurtenis. Voor beiden een gebeurtenis die ze met een ritueel wilden bekrachtigen. Voor hen hield dit in dat ze teruggingen naar de plek waar ze elkaar lang geleden ontmoet hebben en stil wilden blijven staan bij dat mooie moment. Maar ook stil blijven staan bij het moment van nu. Dat ze niet meer als partners met elkaar verder gaan leven, maar wel als ouders van de kinderen.

 

Toekomst

Tijdens het begeleidingsproces gaven partijen aan dat zij elkaar een gelukkige toekomst gunnen. Dat vooruitkijken niet vanzelfsprekend is en er ups en downs zullen komen. De vrouw stelde haar (ex) man voor om de trouwringen niet te laten “verpieteren” in een zielig doosje, maar om van de twee ringen één ring te laten maken. Dit geeft haar kracht om door de moeilijke tijd te komen en om opnieuw te beginnen. Haar (ex) man stemde hiermee in. Ik vond dit een heel mooi gebaar en hoop oprecht dat ook deze twee ex geliefden nog een gelukkige toekomst hebben.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met de Alimentatiehaven. Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning

By | Blog | No Comments

Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning. Voor meer informatie: Radar, 10 september 2018.

 

Betekenis Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning

Echtparen die in Gemeenschap van Goederen gehuwd zijn en een eigen woning hebben, zijn beide verantwoordelijk voor de aflossing van de hypotheekschuld welke zij aangegaan zijn bij een bank. Zolang je bij elkaar bent is er niets aan de hand en wordt de hypotheek voldaan. Maar hoe zit het wanneer je gaat scheiden en afspreekt dat jouw ex-partner in de eigen woning blijft wonen, zolang deze niet verkocht is?

 

Echtscheiding en betekenis Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning.

Wanneer je besluit te gaan scheiden en het onderling erover eens bent dat de woning nog eigendom blijft van beide partijen na de scheiding, is hier een risico aan verbonden. Veel mensen worden niet/nauwelijks geïnformeerd tijdens het scheidingsproces welk risico hieraan verbonden is. Je tekent het convenant en het convenant wordt via de advocaat ingediend bij de Rechtbank. De Rechtbank spreekt de echtscheiding uit en geeft de beschikking af van de echtscheiding. En jullie denken dat alles goed geregeld is omdat de rechter de uitspraak gedaan heeft…..

 

Risico wanneer afspraak uit convenant niet nageleefd wordt

Regelmatig komen partijen overeen dat, indien de woning in de verkoop staat bijvoorbeeld, één van de partners in de woning blijft wonen. Tot het moment waarop deze verkocht wordt. Afgesproken wordt dat diegene de hypotheeklasten van de eigen woning betaalt, tot datum verkoop woning.

De andere partner gaat ervan uit dat hij/zij niet verantwoordelijk gesteld kan worden wanneer de ex-partner de afspraak niet nakomt om de hypotheeklasten te betalen. Bijvoorbeeld, hij/zij verlaat de woning en verhuurt het aan anderen. En hij/zij verzuimt om de hypotheek te betalen.

Wat veel mensen niet weten, is dat de bank dan aanklopt bij de andere partner om de hypotheek te vorderen. Jij denkt: De rechter heeft immers toestemming gegeven dat de ex-partner die in de echtelijke woning blijft wonen, de hypotheeklasten voldoet? De bank heeft hier echter geen boodschap aan en is er duidelijk over: Jullie hebben het huis in gemeenschap van goederen gekocht en zijn beiden aansprakelijk voor het inlossen van de hypotheek! En dan begint de strijd…….

 

Radar

Op 10 september 2018 heeft het tv programma Radar aandacht besteed aan het onderwerp Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning bij echtscheiding. Tijdens de begeleiding door scheidingsbegeleiding-groningen komt dit onderwerp uitgebreid aan bod. Wellicht komen partijen dan tot andere afspraken, waarmee je bovengenoemd probleem in ieder geval niet hebt!

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met de Alimentatiehaven. Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

 

8 september = Dag van de Echtscheiding

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over 8 september, dan is het de Dag van de Echtscheiding.

 

Waarom is de datum van 8 september gekozen?

De zomvervakantie is ten einde, het gewone leven begint weer. Niet zo gek dus, dat in september een enorme toename in het aantal echtscheidingen te zien is. Het is dan ook niet toevallig dat echtscheidingsland gekozen heeft om 8 september uit te roepen tot de dag van de echtscheiding.

 

Aktie scheidingsbegeleiding-groningen

Scheidingsbegeleiding-groningen gunt mensen die gescheiden zijn een goede start in hun nieuwe levensfase. Als ADR gecertificeerd mediator helpt scheidingsbegeleiding-groningen gehuwden/samenwonenden om het scheidingsproces goed te begeleiden en alles te regelen wat nodig is om de scheiding tot een goed einde te kunnen brengen. Scheiden via een mediator vergroot de kansen op een goede verstandhouding na de scheiding. Ook na de scheiding kunnen mensen altijd terugvallen op begeleiding van mij. Nazorg is minstens zo belangrijk als het regelen van de scheiding zelf!

Omdat 8 september de Dag van de Echtscheiding is, bied ik mensen die willen gaan scheiden een korting aan van € 250,– op de eindfactuur, gedurende de hele maand september. Een kennismakings/adviesgesprek is geheel vrijblijvend.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

‘Zomervakantie vaakst gebruikt om kinderen over scheiding te vertellen’

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: ‘Zomervakantie vaakst gebruikt om kinderen over scheiding te vertellen’. Voor meer informatie: Tilburgse Koerier (8 juli 2018) door: Peter Oirschot.

 

 Enquête

Vlak na de vakantieperiodes zien mediators een piek (januari en september) in het aantal scheidingsaanvragen. Dit blijkt uit een enquête van gecertificeerdemediators.nl onder echtscheidingsmediators. Hieraan hebben 293 mediators aan meegedaan. Zij werden gevraagd de drie maanden op te geven waarin de meeste cliënten die willen scheiden zich bij hen te melden. De resultaten laten duidelijk twee pieken zien.

 

Pieken

De pieken wijzen januari (vlak na de kerstvakantie) en september (vlak na de zomervakantie) aan. Elk hoogtepunt in het aantal scheidende stellen wordt bovendien door een reeks bovengemiddeld drukke maanden gevolgd voor mediators. In juni, juli en augustus wil daarentegen juist het minste aantal mensen scheiden.

 

Wanneer vertellen ouders kinderen dat zij gaan scheiden?

Volgens Guido Bakker, hoofdredacteur van de consumentenwebsite gecertificeerdemediators.nl, bevestigen deze cijfers het beeld dat ontstaat uit gesprekken met cliënten: ‘In 78% van de echtscheidingen waarbij hulp van een mediator wordt gezocht, zijn minderjarige kinderen betrokken. Ouders kiezen het moment van vertellen nauwkeurig uit. Zij zijn vaak bang dat dit nieuws de prestaties op school in gevaar kunnen brengen, zeker in een examenjaar. Daarom wordt ervoor gekozen om in een rustige periode, zoals de zomervakantie, het nieuws te brengen.”

  

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

Politiek wil hardere aanpak “weiger-ouder” na scheiding

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over een voorstel van de SP en VVD, welke een hardere aanpak willen voor de weiger-ouder na een scheiding. Voor meer informatie: Artikel Telegraaf 5 juli 2018 en NRC 5 juli 2018.

 

Ouderschapsplan is “verplicht”

Het ouderschapsplan is verplicht voor ouders die gaan scheiden. Die verplichting blijkt echter in de praktijk geen harde eis te zijn. Zo zijn er rechters die in het geval ouders willen scheiden zonder ouderschapsplan er gewoon zelf eentje opstellen. De wet biedt zelf ook nog een mogelijkheid om te scheiden zonder ouderschapsplan: indien het redelijkerwijs onmogelijk is voor de ouders om gezamenlijk een ouderschapsplan op te stellen, dan kunnen ouders ook scheiden zonder een ouderschapsplan. Hoewel een omgangsregeling gescheiden ouders verplicht om elkaar tijd met hun kind te geven, wordt de regeling vaker dan zou moeten genegeerd. Zulke “weiger-ouders” moeten voortaan harder worden aangepakt, aldus het voorstel van de SP en de VVD.

 

Politiek wil gescheiden “weiger-ouder” strenger bestraffen

“Weiger-ouders” moeten voortaan harder worden aangepakt, aldus het voorstel van de SP en de VVD. Het voorstel houdt in dat het strafrecht vaker ingezet moet kunnen worden, of dat de wet wordt aangepast, zodat het voor een gescheiden “weiger-ouder” moeilijker wordt om het contact te frustreren tussen de andere ouder en het kind. Het Kabinet moet volgens de partijen nog dit jaar met voorstellen komen om deze ouders harder aan te pakken. Als een ouder weigert het kind naar de ex-partner te brengen, blijft het nu nog vaak bij “bemiddelingspogingen” die lang niet altijd iets uithalen. Deze “weiger-ouders” die een omgangsregeling negeren en hun eigen plan trekken, komen daar nu te vaak makkelijk mee weg. Vanuit mijn eigen ervaring als gezinsvoogd bij Bureau Jeugdzorg met deze problematiek constateerde ik meestal dat de ernst van de problematiek van de “weiger-ouder” ertoe leidde dat er geen goede omgangsregeling tussen de andere ouder en het kind kwam, maar wel dat het kind bedreigd werd in een gezonde ontwikkeling en ernstige schade in de ontwikkeling op kon lopen. Ik heb schrijnende situaties meegemaakt als gevolg van het feit dat een kind geen toestemming van de ouder krijgt om omgang te hebben met de andere ouder, en geen toestemming kreeg de andere ouder te ontmoeten. De Tweede Kamer eist nu maatregelen om af te dwingen dat het minder vaak voorkomt. Zo wil de Kamer dat het strafrecht vaker ingezet kan worden, of dat de wet wordt aangepast, zodat die strenger is voor de “weigeraar”.

 

Vechtscheiding en uitvoering ouderschapsplan

De redactie van het Jeugdjournaal heeft gisteren contact met mij opgenomen. Aanleiding hiertoe is het voorstel van de SP en de VVD, voor een hardere aanpak met betrekking tot de “weiger-ouder” na de scheiding. (Zie ook artikel hierover d.d. 5 juli 2018 in de Telegraaf en NRC Handelsblad). Scheidingsbegeleiding-groningen heeft uitgelegd aan de redactie dat zij geen vechtscheidingen begeleidt en dat problemen aangaande de “weiger-ouder” uiteindelijk vaak bij Bureau Jeugdzorg terechtkomen, omdat de problemen tussen de (ex) partners van dien aard is dat een kind regelmatig onder toezicht gesteld wordt door de kinderrechter. Een gezinsvoogd in dienst van Bureau Jeugdzorg begeleidt vervolgens de omgangsregeling tussen de niet verzorgende ouder en het kind.

 

Eigen ervaring als gezinsvoogd

20 jaar geleden was ik nog in dienst van Bureau Jeugdzorg en heb ik als gezinsvoogd ervaringen opgedaan met “begeleide omgangsregelingen”. Meestal werd de ondertoezichtstelling opgelegd om het contact weer op gang te brengen tussen de niet verzorgende ouder en het kind. Mijn ervaring leerde dat het bijna onmogelijk bleek om contactherstel te bewerkstelligen. Zolang het kind de niet verzorgende ouder niet mag zien van de verzorgende ouder en er geen contact mee mag hebben, blijft het kind loyaal aan de verzorgende ouder. Het kind werd hierdoor bedreigd in de ontwikkeling. Ik heb casussen meegemaakt tot de Hoge Raad aan toe, maar mijn ervaring leerde dat de kinderen steeds meer in hun ontwikkeling bedreigd werden en de verzorgende ouder aan het langste eind trok. O.a. deze ervaringen hebben ertoe geleid dat ik scheidingsbegeleidster en mediator ben geworden. Ik zet mij in voor het begeleiden van een scheiding in harmonie tussen de scheidende partijen, waarbij de belangen van het kind vooropgesteld worden.

 

Heeft u behoefte aan meer informatie over dit onderwerp? Of over scheiden/beëindigen relatie in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

Co-ouders vaak hoogopgeleide tweeverdieners

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Co-ouders zijn vaak hoogopgeleide tweeverdieners.

Voor meer informatie: Nu.nl: 26 november 2015 en Universiteit van Amsterdam (UvA).

 

Promotieonderzoek

Uit het door de sociaal geograaf Wilma Bakker uitgevoerde promotieonderzoek is iets opmerkelijks gebleken. Ouders die na hun scheiding kiezen voor co-ouderschap, zijn vaak hoogopgeleide tweeverdieners met een relatief hoog inkomen. Het co-ouderschap past vaak het beste bij hun ervaringen en voorkeuren.

 

Onderzoek

Bakker deed onderzoek naar ‘scheidingsgezinnen’, in het bijzonder naar de woonarrangementen van gescheiden ouders en hun kinderen en de manier waarop zij het dagelijks leven na de scheiding organiseren. Daarbij vergelijkt ze het co-oudergezin, waarin de kinderen afwisselend en een ongeveer gelijk deel van de week bij beide ouders wonen, met het moedergezin, waarin de kinderen bij hun moeder wonen en op meer of minder regelmatige basis contact hebben met hun niet-inwonende vader.

 

Stijging Co-oudergezinnen

Het aantal co-oudergezinnen is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Voor 27 procent van de Nederlandse kinderen met gescheiden ouders is het co-oudergezin de dagelijkse praktijk. Volgens Bakker is de toegenomen populariteit van het co-ouderschap deels te verklaren door het toegenomen aantal tweeverdienende ouders.

“Die waren al voor de scheiding gewend zorg en betaald werk te verdelen. Bovendien hebben ze vaak genoeg geld om dicht bij elkaar te kunnen blijven wonen”, aldus Bakker.

 

Het positieve verschil voor ouders en kind

Met name het dicht bij elkaar wonen na de scheiding, het liefst in dezelfde buurt, kan een positief verschil maken in het dagelijkse leven van zowel de ouders als hun kinderen. Een korte geografische afstand tussen de woningen van de ouders maakt het voor hen makkelijker om betrokken te zijn bij de dagelijkse routines van het kind.

 

‘Altijd oproepbare’ moeder

Alleenstaande moeders in een moedergezin ervaren vaak veel beperkingen bij het combineren van werk, zorg en vrijheid. “Zij slagen er minder goed in dan co-ouders om zorgtaken te scheiden van werkverplichtingen en vrijetijdsactiviteiten’, vertelt Bakker. ‘Vaak gaan zij na de scheiding meer uren werken, terwijl ze daarnaast prioriteit blijven geven aan hun kinderen. Hierdoor hebben alleenstaande moeders het gevoel dat ze altijd oproepbaar zijn en dat er nauwelijks tijd is voor persoonlijke ontspanning.’

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583