Category

Blog

Co-ouders vaak hoogopgeleide tweeverdieners

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Co-ouders zijn vaak hoogopgeleide tweeverdieners.

Voor meer informatie: Nu.nl: 26 november 2015 en Universiteit van Amsterdam (UvA).

 

Promotieonderzoek

Uit het door de sociaal geograaf Wilma Bakker uitgevoerde promotieonderzoek is iets opmerkelijks gebleken. Ouders die na hun scheiding kiezen voor co-ouderschap, zijn vaak hoogopgeleide tweeverdieners met een relatief hoog inkomen. Het co-ouderschap past vaak het beste bij hun ervaringen en voorkeuren.

 

Onderzoek

Bakker deed onderzoek naar ‘scheidingsgezinnen’, in het bijzonder naar de woonarrangementen van gescheiden ouders en hun kinderen en de manier waarop zij het dagelijks leven na de scheiding organiseren. Daarbij vergelijkt ze het co-oudergezin, waarin de kinderen afwisselend en een ongeveer gelijk deel van de week bij beide ouders wonen, met het moedergezin, waarin de kinderen bij hun moeder wonen en op meer of minder regelmatige basis contact hebben met hun niet-inwonende vader.

 

Stijging Co-oudergezinnen

Het aantal co-oudergezinnen is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Voor 27 procent van de Nederlandse kinderen met gescheiden ouders is het co-oudergezin de dagelijkse praktijk. Volgens Bakker is de toegenomen populariteit van het co-ouderschap deels te verklaren door het toegenomen aantal tweeverdienende ouders.

“Die waren al voor de scheiding gewend zorg en betaald werk te verdelen. Bovendien hebben ze vaak genoeg geld om dicht bij elkaar te kunnen blijven wonen”, aldus Bakker.

 

Het positieve verschil voor ouders en kind

Met name het dicht bij elkaar wonen na de scheiding, het liefst in dezelfde buurt, kan een positief verschil maken in het dagelijkse leven van zowel de ouders als hun kinderen. Een korte geografische afstand tussen de woningen van de ouders maakt het voor hen makkelijker om betrokken te zijn bij de dagelijkse routines van het kind.

 

‘Altijd oproepbare’ moeder

Alleenstaande moeders in een moedergezin ervaren vaak veel beperkingen bij het combineren van werk, zorg en vrijheid. “Zij slagen er minder goed in dan co-ouders om zorgtaken te scheiden van werkverplichtingen en vrijetijdsactiviteiten’, vertelt Bakker. ‘Vaak gaan zij na de scheiding meer uren werken, terwijl ze daarnaast prioriteit blijven geven aan hun kinderen. Hierdoor hebben alleenstaande moeders het gevoel dat ze altijd oproepbaar zijn en dat er nauwelijks tijd is voor persoonlijke ontspanning.’

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar

By | Blog | No Comments

Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar. Voor meer informatie: rtlnieuws.nl (zondag 10 juni 2018).

 

Rtl Nieuws zondag 10 juni 2018

Mensen die gaan scheiden, betalen straks niet meer twaalf jaar partneralimentatie, maar nog maar vijf. Dat zijn VVD, D66 en PvdA overeengekomen na ruim een jaar praten, overleggen en onderhandelen. De Tweede Kamer steunt de neuwe versie van de wet op partneralimentatie.

 

Er komt een nieuwe versie van de wet op de partneralimentatie

Want zoals het nu in de wet is geregeld, zit je na de scheiding meestal nog twaalf jaar aan elkaar vast. Dat is niet meer van deze tijd, vinden VVD, PvdA en D66. “Het belemmert mannen en vrouwen om door te gaan met hun leven omdat ze zo lang aan hun partner verbonden blijven”, zegt Attje Kuiken (PvdA).

 

Twee uitzonderingsgroepen

De drie partijen hopen dat de nieuwe wet over een jaar al in kan gaan. Wel zijn er twee uitzonderingsgroepen:

  • Stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en tien jaar voor hun AOW-leeftijd zitten.
  • Mensen met jonge kinderen. Zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met de Alimentatiehaven. Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

Kinderen met ongehuwde ouders hebben meer kans om scheiding mee te maken.

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over recent gehouden Nieuwe families in Nederland-onderzoek, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). (Voor meer informatie: Nu.nl 1 mei 2018).

 

Onderzoek

Kinderen van wie de ouders ongetrouwd zijn, hebben gemiddeld meer kans om hun ouders uit elkaar te zien gaan dan kinderen met gehuwde ouders.

Dat blijkt uit het Nieuwe families in Nederland-onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Van de kinderen die aan het begin van 2017 nog met beide, gehuwde ouders woonden, waren de ouders bij 1,5 procent aan het eind van het jaar uit elkaar. Dit geldt voor 3,6 procent van de kinderen met ouders die niet getrouwd zijn.

Bij deze groep kinderen neemt de kans toe dat hun ouders uit elkaar gaan na de geboorte. Die kans blijft tijdens de basisschoolperiode redelijk stabiel. Bij gehuwde ouders wordt de kans op een echtscheiding groter tot het zesde levensjaar van het kind, daarna daalt de kans.

 

Vijftienjarigen

Een andere opvallende conclusie uit het onderzoek is dat het percentage vijftienjarigen dat niet met beide ouders samenwoont, tussen 1997 en 2017 is gestegen van twintig naar dertig. In de meeste gevallen was een scheiding van de ouders hiervan de oorzaak.

In 2016 maakten meer dan 53.000 kinderen een scheiding van hun ouders mee. Bij 33.000 van hen betrof dit een echtscheiding en bij 20.000 kinderen waren de ouders niet getrouwd.

 

 

Scheidingen lopen spaak in rechtbank

By | Blog | No Comments

Scheidingen lopen spaak in rechtbank

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. O.a. over hoe lang het duurt voordat de echtscheiding formeel is. Want dit is het moment waarop partijen bijvoorbeeld een nieuwe hypotheek kunnen afsluiten.

 

Problemen bij afwikkeling echtscheiding bij rechtbank Groningen

Mensen die scheiden hebben behoefte aan duidelijkheid. Bijvoorbeeld over de formele scheidingsdatum. In het Dagblad van het Noorden (zaterdag 21 april 2018) is uitgebreid aandacht besteed aan de grote achterstanden welke de noordelijke rechtbanken hebben bij scheidingszaken.

 

Vertraagde rechtsgang

Zaken slepen zich volgens familierechtadvocaten soms jaren voort. Met name ingewikkelde scheidingszaken waarbij de partners het niet eens zijn over de verdeling van het vermogen, de omgang met de kinderen of alimentatie lopen achterstand op. In deze zaken moet de rechter tal van inhoudelijke uitspraken doen. De vertraagde rechtsgang heeft voor de betrokkenen grote gevolgen. Doordat mensen niet weten waar ze financieel aan toe zijn, hebben ze moeite een nieuw leven op te pakken. Zo verstrekken banken alleen hypotheken aan mensen als hun scheiding juridisch is afgewikkeld en de echtscheiding ingeschreven is in de registers van de Gemeentelijke Basisadministratie.

 

Welke invloed heeft het lange wachten op de verhouding tussen de ex-partners?

De vertraagde rechtsgang trekt ook een wissel op de wederzijdse omgang van de ex-partners. Hoe langer het scheidingsproces duurt, des te grimmiger kunnen de verhoudingen worden. De noordelijke rechtbank hanteert een periode van drie weken voor het fiatteren van het convenant. De deadline wordt met regelmaat niet gehaald. Bij mensen die scheiden leidt deze vertraging tot veel teleurstelling. Het kan er toe leiden dat gescheiden mensen geen nieuw leven kunnen beginnen. Ze kunnen bijvoorbeeld nog geen nieuwe hypotheek afsluiten.

Ook emotioneel kunnen de ex-partners er veel last van hebben, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. De vertraging heeft volgens familierechtadvocaat  Braak en Mok ook een negatieve uitwerking op de onderlinge verhoudingen, die vaak al zijn verstoord. Het maakt ze nog onzekerder dan ze al zijn.

 

Scheidingsbegeleiding-groningen

Scheidingsbegeleiding-groningen werkt samen met de rechtbank Amsterdam en heeft derhalve niet te maken met de bovengenoemde problemen! Ook de rechtbank Amsterdam hanteert een termijn van enkele weken. En gelukkig ondervinden mijn cliënten geen hinder van lange wachttijden.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Heeft u behoefte aan meer informatie of professioneel advies over dit onderwerp? Of wellicht over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

Verandering verdeling pensioen na echtscheiding

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over de verandering welke aanstaande is met betrekking tot de verdeling van pensioen na echtscheiding.

Voor meer informatie: Volkskrant, artikel 9 maart 2018

 

Hoe is verdeling van pensioen na echtscheiding nu geregeld?

Op dit moment moeten mensen na een echtscheiding zélf bij het pensioenfonds aangeven dat zij aanspraak willen maken op hun deel. (Scheidingsbegeleiding-groningen helpt cliënten hierbij, indien wenselijk). Het betreft de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioen. De ex- partners hebben hier twee jaar de gelegenheid voor. Zijn ze daar te laat mee, dan moeten ze de betaling onderling proberen te regelen. In de praktijk blijkt dit lasting. De reden, zo schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer, is dat “een moeilijke situatie, echtscheiding welke samenkomt met een ingewikkeld onderwerp, pensioen.

 

Eenvoudiger

Minister Koolmees komt met het voorstel dat partners die uit elkaar gaan, voortaan automatisch elkaars pensioen toebedeeld krijgen. “De verdeling kan en moet eenvoudiger” stelt de minister in een toelichting bij het plan.

Veel Nederlanders hebben geen flauw benul van welke gevolgen een scheiding heeft voor hun pensioen. De verdeling moet daarom eenvoudiger, vindt minister Koolmees. Hij hoopt dat de nieuwe regels in 2020 in werking kunnen treden. Volgend jaar wil de minister het uitgewerkte voorstel in de Tweede Kamer bespreken.

 

Voor wie geldt de wet?

De wet geldt alleen voor partners die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Hun aantal dealt. Bijna één op de vier samenwonende stellen (23%) woont tegenwoordig samen zonder regeling of met een samenlevingscontract. In 2060 geldt dit naar verwachting zelfs voor één op drie.

Hoewel partners tegenwoordig minder vaak financieel afhankelijk zijn van elkaar dan vroeger, ziet het kabinet geen reden de pensioenscheiding helemaal af te schaffen. In 2014 had 62% van de vrouwen met een AOW-uitkering een aanvullend pensioen. Bij de mannen was dat 93%. Door beloningsverschillen en omdat zij minder uren werken, ligt het aanvullende pensioen van vrouwen bovendien stukken lager. Gemiddeld gaat het om € 8.700,– bruto per jaar. Mannen ontvangen het dubbelde bedrag.

 

Wat gaat er veranderen t.a.v. de verdeling van pensioen na echtscheiding?

Behalve de automatische verdeling wil het cabinet nog iets anders veranderen aan de pensioenverdeling na de scheiding. Op dit moment is “verevening” de standaardoptie. De verdeling van het opgebouwde ouderdomspensioen vindt dan pas plaats op het moment dat de uitkering ingaat. Nadeel hiervan is dat de gescheiden partners financieel afhankelijk blijven van elkaar.

Besluit de vroegere kostwinner bijvoorbeeld dat hij later wil stoppen met werken, of komt hij vroegtijdig te overlijden, dan heeft da took gevolgen voor de pensioenuitkering van zijn ex. De minsister wil daarom dat “conversie” de standard wordt. Het tot dan toe opgebouwde pensioen wordt bij de scheiding al verdeeld, zodat beide ex-partners een eigen pensioenaanspraak krijgen. Zo worden alle pensioenbanden direct verbroken.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

 

 

Hereniging na echtscheiding

By | Blog | No Comments

Hereniging na echtscheiding

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over een hereniging na echtscheiding.

Voor meer informatie: Exterug.nl

 

Uit elkaar

Vorig jaar heb ik een echtpaar begeleid bij hun echtscheiding. In deze casus had de man het initiatief tot de scheiding genomen. Het elastiek was uit de relatie en de sleur had al lang geleden zijn intrede gedaan. Verliefdheidgevoelens voor een andere vrouw was het laatste duwtje die nodig was om uit elkaar te gaan.

 

Weer bij elkaar

Het is nu ruim een jaar later. Onlangs nam de (inmiddels gescheiden) mevrouw contact op met mij. Ze gaf aan dat de scheiding wel uitgesproken is, maar dat zij en haar partner weer bij elkaar zijn. Of zij nog wel van mijn dienst gebruik mochten maken, maar dan voor andere adviezen…… O.a. welke weg zij nu moeten bewandelen om weer als gehuwden door het leven te gaan.

 

Nieuwe toekomst

Een afspraak was snel gemaakt en mij werd verteld hoeveel impact het afgelopen jaar op het leven van hen en de kinderen heeft gehad. Mevrouw was meerdere malen voor operaties in het ziekenhuis opgenomen. Ze hadden wel contact met elkaar gehouden.

Vele gesprekken volgden tussen hen. Goede en open gesprekken. Opeens leek er iets wezenlijks veranderd te zijn. Ze ontdekten dat ze op een andere manier met elkaar communiceerden. Er was weer sprake van contact tussen hen. Er werd naar elkaar geluisterd en het besef was bij de man hard binnengekomen dat hij zijn vrouw niet alleen door de scheiding bijna verloren had, maar ook dat zij kon overlijden als gevolg van haar gezondheidsproblemen. Dat ze de operaties niet zou overleven……En wat dan? Beiden vonden de tijd rijp een frisse start te maken met een nieuwe toekomst. Niet als single, maar als echtpaar! Mijn gesprek met hen benadrukte voor mij maar weer eens al te duidelijk hoe belangrijk communiceren in een relatie is en dat je geen genoegen moet nemen met dingen die vanzelfsprekend lijken…….(Praten met je partner door Annette Heffels).

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

Vier misverstanden over echtscheiding

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over vier misverstanden over echtscheiding.

Voor meer informatie: Hellow Law (mei 2012)

 

Scheiden

Scheiden is nog steeds populair. Zo’n één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Over de rechten en plichten van beide partners bij een echtscheiding bestaan veel misverstanden. Hieronder worden er vier uitgelicht.

 

1. Afspraken alimentatie bieden garantie

Bij een echtscheiding kan de hoogte en de duur van partneralimentatie worden afgesproken. Dit is echter geen garantie dat die afspraken na de echtscheiding onveranderd blijven. De rechter heeft praktisch altijd de mogelijkheid om op verzoek van een van de partners de hoogte of de duur van de alimentatie te wijzigen, ook al hebben partijen bij de echtscheiding afgesproken dat de afspraken over alimentatie ongewijzigd blijven.

 

2. Ouderschapsplan is verplicht

Het ouderschapsplan is verplicht voor ouders die gaan scheiden. Die verplichting blijkt echter in de praktijk geen harde eis te zijn. Zo zijn er rechters die in het geval ouders willen scheiden zonder ouderschapsplan er gewoon zelf eentje opstellen. De wet biedt zelf ook nog een mogelijkheid om te scheiden zonder ouderschapsplan: indien het redelijkerwijs onmogelijk is voor de ouders om gezamenlijk een ouderschapsplan op te stellen, dan kunnen ouders ook scheiden zonder een ouderschapsplan.

 

3. Ex moet meisjesnaam gebruiken

Het is niet verplicht dat beide partners na echtscheiding hun oorspronkelijke achternaam gebruiken. Zo mag de vrouw de achternaam van de man blijven gebruiken. Het maakt daarbij niet uit of ze alleen de achternaam gebruikt of de achternaam voor of achter haar eigen naam zet. Toestemming hiervoor van de ex-man is niet nodig: dit is een wettelijk recht. Alleen de rechter kan de andere partner verbieden de achternaam van de andere partner te gebruiken.

 

4. Overspel en vreemgdgaan spelen een rol

Vaak wordt gedacht dat bij een echtscheiding het overspel van de partner (negatieve) gevolgen heeft voor de overspelige. Hoewel vroeger overspel een juridische reden voor scheiding was speelt het tegenwoordig geen rol van betekenis meer. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan het overspel van een partner gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor het recht op partneralimentatie.

Bovenstaande misverstanden gelden niet alleen voor een echtscheiding, maar ook voor ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

De nieuwe singles

By | Blog | No Comments

De nieuwe singles

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over de nieuwe singles. Voor meer informatie: http://www.dvhn.nl/

 

Column uit Dagblad van het Noorden

Afgelopen zaterdag ging de Rarekiek column uit het Dagblad van het Noorden over de nieuwe singles. De titel luidde: “Eenlingen”. De journalist merkte op dat wie er oog voor heeft ze overal in de stad Groningen tegenkomt: de nieuwe singles. Eenlingen die nog niet zo lang geleden met hun partner een perfect duo vormden.

 

De nieuwe singles

Eenlingen die nog niet zo lang geleden met hun partner een perfect duo vormden. Die elkaar aanvulden en letterlijk voor elkaar gemaakt waren. Voorbestemd om als koppel door het leven te gaan. Met z’n tweeën waren ze in staat om warmte en bescherming te geven. Ze voelden zich gewenst en waardevol…..

 

Uit elkaar

Maar die mooie tijd is voorbij. Ze zijn gescheiden. Uit elkaar. En nu ze alleen zijn, is het hele bestaan opeens zinloos. Het leven op straat is hard en medogenloos en de partner die achterblijft, leeft een onzeker bestaan. Het is niemands schuld en natuurlijk worden ze gemist door mensen die om hen geven, maar dat is van korte duur. Al snel zullen ze zijn vergeten. Of misschien zelfs al vervangen, door een ander. Een nieuweling die wel de warmte geeft die ze nu zelf zo moeten missen….

 

Nieuwe toekomst

Deze column zette mij aan het denken. Op welke manier kunnen/willen nieuwe singles weer zin geven aan hun nieuwe bestaan en welke mogelijkheden worden hen geboden de draad op te pakken na een scheiding? Ik realiseer mij hoe waardevol het voor gescheiden mensen kan zijn om hun ervaringen met andere gescheiden mensen te kunnen delen. Als scheidingsbegeleidster zou ik graag een rol willen vervullen om gescheiden mensen die behoefte hebben om hun ervaringen met anderen uit te willen wisselen, bij te staan en daar waar mogelijk van advies en informatie te kunnen voorzien. Daarom nodig ik mensen die interesse hebben graag uit om zich aan te melden bij mij. Ik zal er dan zorg voor dragen dat er een groepje gevormd kan worden en dat er een avond georganiseerd kan worden om bij elkaar te komen.

Opgeven kan door het invullen van het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

 

 

 

 

Een gezond en inspirerend 2018 gewenst

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Met 2018 voor de deur vind ik het fijn om alle lezers van mijn blogs een gezond en inspirerend 2018 toe te wensen.

 

Het verloop van 2017

In het afgelopen jaar zijn er (helaas) weer veel mensen gescheiden. Een moeilijke periode brak aan voor hen; zij gingen een onzekere periode tegemoet. Er moest veel geregeld worden. En hoe zouden gemaakte afspraken tussen de bijna ex partners nagekomen worden na de scheiding. Als ieder een eigen huis heeft en er sprake is van een omgangsregeling/gedeeld ouderschap, blijkt de uitvoering hiervan in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig maken cliënten dan gebruik van mijn nazorg. Hierdoor kan voorkomen worden dat de situatie escaleert. Dit levert namelijk alleen maar verliezers op. En hoe moet er snel een huurwoning geregeld worden voor diegene die uit de gezamenlijke woning gaat. Gelukkig kunnen cliënten dan gebruik maken van mijn dienstverlening dat ik een urgentie  aanvraag bij de gemeente.

Zo zijn er meerdere zaken die bij een echtscheiding komen kijken, waarbij cliënten de “ontzorging” door mij als heel prettig ervaren hebben. Regelmatig hoor ik tijdens de begeleiding dat er zoveel op hen afkomt waardoor zij het totaalplaatje niet goed kunnen overzien. Een scheiding is en blijft een gebeurtenis in het leven welke een enorme impact op alle betrokkenen heeft.

 

Een gezond en inspirerend 2018 gewenst

Het einde van het jaar 2017 is in zicht. Ik wil iedereen een heel gezond en inspirerend 2018 toewensen. En hoop dat mensen respectvol/behulpzaam met elkaar omgaan. Dit maakt het leven op de wereld een stuk aangenamer.

 

Hulp nodig bij scheiden?

Heeft u behoefte aan meer informatie of professioneel advies over dit onderwerp? Of wellicht over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

Indexering alimentatie 2018

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Indexering alimentatie 2018. (Voor meer informatie zie: L.B.I.O).

 

Indexering alimentatie 2018

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek 1 BW. De minister van Veiligheid en Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het jaarlijkse percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

Voor 2018 is het indexeringspercentage vastgesteld op 1,5%.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.