Category

Blog

Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning

By | Blog | No Comments

Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning. Voor meer informatie: Radar, 10 september 2018.

 

Betekenis Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning

Echtparen die in Gemeenschap van Goederen gehuwd zijn en een eigen woning hebben, zijn beide verantwoordelijk voor de aflossing van de hypotheekschuld welke zij aangegaan zijn bij een bank. Zolang je bij elkaar bent is er niets aan de hand en wordt de hypotheek voldaan. Maar hoe zit het wanneer je gaat scheiden en afspreekt dat jouw ex-partner in de eigen woning blijft wonen, zolang deze niet verkocht is?

 

Echtscheiding en betekenis Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning.

Wanneer je besluit te gaan scheiden en het onderling erover eens bent dat de woning nog eigendom blijft van beide partijen na de scheiding, is hier een risico aan verbonden. Veel mensen worden niet/nauwelijks geïnformeerd tijdens het scheidingsproces welk risico hieraan verbonden is. Je tekent het convenant en het convenant wordt via de advocaat ingediend bij de Rechtbank. De Rechtbank spreekt de echtscheiding uit en geeft de beschikking af van de echtscheiding. En jullie denken dat alles goed geregeld is omdat de rechter de uitspraak gedaan heeft…..

 

Risico wanneer afspraak uit convenant niet nageleefd wordt

Regelmatig komen partijen overeen dat, indien de woning in de verkoop staat bijvoorbeeld, één van de partners in de woning blijft wonen. Tot het moment waarop deze verkocht wordt. Afgesproken wordt dat diegene de hypotheeklasten van de eigen woning betaalt, tot datum verkoop woning.

De andere partner gaat ervan uit dat hij/zij niet verantwoordelijk gesteld kan worden wanneer de ex-partner de afspraak niet nakomt om de hypotheeklasten te betalen. Bijvoorbeeld, hij/zij verlaat de woning en verhuurt het aan anderen. En hij/zij verzuimt om de hypotheek te betalen.

Wat veel mensen niet weten, is dat de bank dan aanklopt bij de andere partner om de hypotheek te vorderen. Jij denkt: De rechter heeft immers toestemming gegeven dat de ex-partner die in de echtelijke woning blijft wonen, de hypotheeklasten voldoet? De bank heeft hier echter geen boodschap aan en is er duidelijk over: Jullie hebben het huis in gemeenschap van goederen gekocht en zijn beiden aansprakelijk voor het inlossen van de hypotheek! En dan begint de strijd…….

 

Radar

Op 10 september 2018 heeft het tv programma Radar aandacht besteed aan het onderwerp Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning bij echtscheiding. Tijdens de begeleiding door scheidingsbegeleiding-groningen komt dit onderwerp uitgebreid aan bod. Wellicht komen partijen dan tot andere afspraken, waarmee je bovengenoemd probleem in ieder geval niet hebt!

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met de Alimentatiehaven. Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

 

8 september = Dag van de Echtscheiding

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over 8 september, dan is het de Dag van de Echtscheiding.

 

Waarom is de datum van 8 september gekozen?

De zomvervakantie is ten einde, het gewone leven begint weer. Niet zo gek dus, dat in september een enorme toename in het aantal echtscheidingen te zien is. Het is dan ook niet toevallig dat echtscheidingsland gekozen heeft om 8 september uit te roepen tot de dag van de echtscheiding.

 

Aktie scheidingsbegeleiding-groningen

Scheidingsbegeleiding-groningen gunt mensen die gescheiden zijn een goede start in hun nieuwe levensfase. Als ADR gecertificeerd mediator helpt scheidingsbegeleiding-groningen gehuwden/samenwonenden om het scheidingsproces goed te begeleiden en alles te regelen wat nodig is om de scheiding tot een goed einde te kunnen brengen. Scheiden via een mediator vergroot de kansen op een goede verstandhouding na de scheiding. Ook na de scheiding kunnen mensen altijd terugvallen op begeleiding van mij. Nazorg is minstens zo belangrijk als het regelen van de scheiding zelf!

Omdat 8 september de Dag van de Echtscheiding is, bied ik mensen die willen gaan scheiden een korting aan van € 250,– op de eindfactuur, gedurende de hele maand september. Een kennismakings/adviesgesprek is geheel vrijblijvend.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

‘Zomervakantie vaakst gebruikt om kinderen over scheiding te vertellen’

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: ‘Zomervakantie vaakst gebruikt om kinderen over scheiding te vertellen’. Voor meer informatie: Tilburgse Koerier (8 juli 2018) door: Peter Oirschot.

 

 Enquête

Vlak na de vakantieperiodes zien mediators een piek (januari en september) in het aantal scheidingsaanvragen. Dit blijkt uit een enquête van gecertificeerdemediators.nl onder echtscheidingsmediators. Hieraan hebben 293 mediators aan meegedaan. Zij werden gevraagd de drie maanden op te geven waarin de meeste cliënten die willen scheiden zich bij hen te melden. De resultaten laten duidelijk twee pieken zien.

 

Pieken

De pieken wijzen januari (vlak na de kerstvakantie) en september (vlak na de zomervakantie) aan. Elk hoogtepunt in het aantal scheidende stellen wordt bovendien door een reeks bovengemiddeld drukke maanden gevolgd voor mediators. In juni, juli en augustus wil daarentegen juist het minste aantal mensen scheiden.

 

Wanneer vertellen ouders kinderen dat zij gaan scheiden?

Volgens Guido Bakker, hoofdredacteur van de consumentenwebsite gecertificeerdemediators.nl, bevestigen deze cijfers het beeld dat ontstaat uit gesprekken met cliënten: ‘In 78% van de echtscheidingen waarbij hulp van een mediator wordt gezocht, zijn minderjarige kinderen betrokken. Ouders kiezen het moment van vertellen nauwkeurig uit. Zij zijn vaak bang dat dit nieuws de prestaties op school in gevaar kunnen brengen, zeker in een examenjaar. Daarom wordt ervoor gekozen om in een rustige periode, zoals de zomervakantie, het nieuws te brengen.”

  

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

Politiek wil hardere aanpak “weiger-ouder” na scheiding

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over een voorstel van de SP en VVD, welke een hardere aanpak willen voor de weiger-ouder na een scheiding. Voor meer informatie: Artikel Telegraaf 5 juli 2018 en NRC 5 juli 2018.

 

Ouderschapsplan is “verplicht”

Het ouderschapsplan is verplicht voor ouders die gaan scheiden. Die verplichting blijkt echter in de praktijk geen harde eis te zijn. Zo zijn er rechters die in het geval ouders willen scheiden zonder ouderschapsplan er gewoon zelf eentje opstellen. De wet biedt zelf ook nog een mogelijkheid om te scheiden zonder ouderschapsplan: indien het redelijkerwijs onmogelijk is voor de ouders om gezamenlijk een ouderschapsplan op te stellen, dan kunnen ouders ook scheiden zonder een ouderschapsplan. Hoewel een omgangsregeling gescheiden ouders verplicht om elkaar tijd met hun kind te geven, wordt de regeling vaker dan zou moeten genegeerd. Zulke “weiger-ouders” moeten voortaan harder worden aangepakt, aldus het voorstel van de SP en de VVD.

 

Politiek wil gescheiden “weiger-ouder” strenger bestraffen

“Weiger-ouders” moeten voortaan harder worden aangepakt, aldus het voorstel van de SP en de VVD. Het voorstel houdt in dat het strafrecht vaker ingezet moet kunnen worden, of dat de wet wordt aangepast, zodat het voor een gescheiden “weiger-ouder” moeilijker wordt om het contact te frustreren tussen de andere ouder en het kind. Het Kabinet moet volgens de partijen nog dit jaar met voorstellen komen om deze ouders harder aan te pakken. Als een ouder weigert het kind naar de ex-partner te brengen, blijft het nu nog vaak bij “bemiddelingspogingen” die lang niet altijd iets uithalen. Deze “weiger-ouders” die een omgangsregeling negeren en hun eigen plan trekken, komen daar nu te vaak makkelijk mee weg. Vanuit mijn eigen ervaring als gezinsvoogd bij Bureau Jeugdzorg met deze problematiek constateerde ik meestal dat de ernst van de problematiek van de “weiger-ouder” ertoe leidde dat er geen goede omgangsregeling tussen de andere ouder en het kind kwam, maar wel dat het kind bedreigd werd in een gezonde ontwikkeling en ernstige schade in de ontwikkeling op kon lopen. Ik heb schrijnende situaties meegemaakt als gevolg van het feit dat een kind geen toestemming van de ouder krijgt om omgang te hebben met de andere ouder, en geen toestemming kreeg de andere ouder te ontmoeten. De Tweede Kamer eist nu maatregelen om af te dwingen dat het minder vaak voorkomt. Zo wil de Kamer dat het strafrecht vaker ingezet kan worden, of dat de wet wordt aangepast, zodat die strenger is voor de “weigeraar”.

 

Vechtscheiding en uitvoering ouderschapsplan

De redactie van het Jeugdjournaal heeft gisteren contact met mij opgenomen. Aanleiding hiertoe is het voorstel van de SP en de VVD, voor een hardere aanpak met betrekking tot de “weiger-ouder” na de scheiding. (Zie ook artikel hierover d.d. 5 juli 2018 in de Telegraaf en NRC Handelsblad). Scheidingsbegeleiding-groningen heeft uitgelegd aan de redactie dat zij geen vechtscheidingen begeleidt en dat problemen aangaande de “weiger-ouder” uiteindelijk vaak bij Bureau Jeugdzorg terechtkomen, omdat de problemen tussen de (ex) partners van dien aard is dat een kind regelmatig onder toezicht gesteld wordt door de kinderrechter. Een gezinsvoogd in dienst van Bureau Jeugdzorg begeleidt vervolgens de omgangsregeling tussen de niet verzorgende ouder en het kind.

 

Eigen ervaring als gezinsvoogd

20 jaar geleden was ik nog in dienst van Bureau Jeugdzorg en heb ik als gezinsvoogd ervaringen opgedaan met “begeleide omgangsregelingen”. Meestal werd de ondertoezichtstelling opgelegd om het contact weer op gang te brengen tussen de niet verzorgende ouder en het kind. Mijn ervaring leerde dat het bijna onmogelijk bleek om contactherstel te bewerkstelligen. Zolang het kind de niet verzorgende ouder niet mag zien van de verzorgende ouder en er geen contact mee mag hebben, blijft het kind loyaal aan de verzorgende ouder. Het kind werd hierdoor bedreigd in de ontwikkeling. Ik heb casussen meegemaakt tot de Hoge Raad aan toe, maar mijn ervaring leerde dat de kinderen steeds meer in hun ontwikkeling bedreigd werden en de verzorgende ouder aan het langste eind trok. O.a. deze ervaringen hebben ertoe geleid dat ik scheidingsbegeleidster en mediator ben geworden. Ik zet mij in voor het begeleiden van een scheiding in harmonie tussen de scheidende partijen, waarbij de belangen van het kind vooropgesteld worden.

 

Heeft u behoefte aan meer informatie over dit onderwerp? Of over scheiden/beëindigen relatie in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

Co-ouders vaak hoogopgeleide tweeverdieners

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Co-ouders zijn vaak hoogopgeleide tweeverdieners.

Voor meer informatie: Nu.nl: 26 november 2015 en Universiteit van Amsterdam (UvA).

 

Promotieonderzoek

Uit het door de sociaal geograaf Wilma Bakker uitgevoerde promotieonderzoek is iets opmerkelijks gebleken. Ouders die na hun scheiding kiezen voor co-ouderschap, zijn vaak hoogopgeleide tweeverdieners met een relatief hoog inkomen. Het co-ouderschap past vaak het beste bij hun ervaringen en voorkeuren.

 

Onderzoek

Bakker deed onderzoek naar ‘scheidingsgezinnen’, in het bijzonder naar de woonarrangementen van gescheiden ouders en hun kinderen en de manier waarop zij het dagelijks leven na de scheiding organiseren. Daarbij vergelijkt ze het co-oudergezin, waarin de kinderen afwisselend en een ongeveer gelijk deel van de week bij beide ouders wonen, met het moedergezin, waarin de kinderen bij hun moeder wonen en op meer of minder regelmatige basis contact hebben met hun niet-inwonende vader.

 

Stijging Co-oudergezinnen

Het aantal co-oudergezinnen is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Voor 27 procent van de Nederlandse kinderen met gescheiden ouders is het co-oudergezin de dagelijkse praktijk. Volgens Bakker is de toegenomen populariteit van het co-ouderschap deels te verklaren door het toegenomen aantal tweeverdienende ouders.

“Die waren al voor de scheiding gewend zorg en betaald werk te verdelen. Bovendien hebben ze vaak genoeg geld om dicht bij elkaar te kunnen blijven wonen”, aldus Bakker.

 

Het positieve verschil voor ouders en kind

Met name het dicht bij elkaar wonen na de scheiding, het liefst in dezelfde buurt, kan een positief verschil maken in het dagelijkse leven van zowel de ouders als hun kinderen. Een korte geografische afstand tussen de woningen van de ouders maakt het voor hen makkelijker om betrokken te zijn bij de dagelijkse routines van het kind.

 

‘Altijd oproepbare’ moeder

Alleenstaande moeders in een moedergezin ervaren vaak veel beperkingen bij het combineren van werk, zorg en vrijheid. “Zij slagen er minder goed in dan co-ouders om zorgtaken te scheiden van werkverplichtingen en vrijetijdsactiviteiten’, vertelt Bakker. ‘Vaak gaan zij na de scheiding meer uren werken, terwijl ze daarnaast prioriteit blijven geven aan hun kinderen. Hierdoor hebben alleenstaande moeders het gevoel dat ze altijd oproepbaar zijn en dat er nauwelijks tijd is voor persoonlijke ontspanning.’

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar

By | Blog | No Comments

Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar. Voor meer informatie: rtlnieuws.nl (zondag 10 juni 2018).

 

Rtl Nieuws zondag 10 juni 2018

Mensen die gaan scheiden, betalen straks niet meer twaalf jaar partneralimentatie, maar nog maar vijf. Dat zijn VVD, D66 en PvdA overeengekomen na ruim een jaar praten, overleggen en onderhandelen. De Tweede Kamer steunt de neuwe versie van de wet op partneralimentatie.

 

Er komt een nieuwe versie van de wet op de partneralimentatie

Want zoals het nu in de wet is geregeld, zit je na de scheiding meestal nog twaalf jaar aan elkaar vast. Dat is niet meer van deze tijd, vinden VVD, PvdA en D66. “Het belemmert mannen en vrouwen om door te gaan met hun leven omdat ze zo lang aan hun partner verbonden blijven”, zegt Attje Kuiken (PvdA).

 

Twee uitzonderingsgroepen

De drie partijen hopen dat de nieuwe wet over een jaar al in kan gaan. Wel zijn er twee uitzonderingsgroepen:

  • Stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en tien jaar voor hun AOW-leeftijd zitten.
  • Mensen met jonge kinderen. Zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met de Alimentatiehaven. Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

Kinderen met ongehuwde ouders hebben meer kans om scheiding mee te maken.

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over recent gehouden Nieuwe families in Nederland-onderzoek, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). (Voor meer informatie: Nu.nl 1 mei 2018).

 

Onderzoek

Kinderen van wie de ouders ongetrouwd zijn, hebben gemiddeld meer kans om hun ouders uit elkaar te zien gaan dan kinderen met gehuwde ouders.

Dat blijkt uit het Nieuwe families in Nederland-onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Van de kinderen die aan het begin van 2017 nog met beide, gehuwde ouders woonden, waren de ouders bij 1,5 procent aan het eind van het jaar uit elkaar. Dit geldt voor 3,6 procent van de kinderen met ouders die niet getrouwd zijn.

Bij deze groep kinderen neemt de kans toe dat hun ouders uit elkaar gaan na de geboorte. Die kans blijft tijdens de basisschoolperiode redelijk stabiel. Bij gehuwde ouders wordt de kans op een echtscheiding groter tot het zesde levensjaar van het kind, daarna daalt de kans.

 

Vijftienjarigen

Een andere opvallende conclusie uit het onderzoek is dat het percentage vijftienjarigen dat niet met beide ouders samenwoont, tussen 1997 en 2017 is gestegen van twintig naar dertig. In de meeste gevallen was een scheiding van de ouders hiervan de oorzaak.

In 2016 maakten meer dan 53.000 kinderen een scheiding van hun ouders mee. Bij 33.000 van hen betrof dit een echtscheiding en bij 20.000 kinderen waren de ouders niet getrouwd.

 

 

Scheidingen lopen spaak in rechtbank

By | Blog | No Comments

Scheidingen lopen spaak in rechtbank

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. O.a. over hoe lang het duurt voordat de echtscheiding formeel is. Want dit is het moment waarop partijen bijvoorbeeld een nieuwe hypotheek kunnen afsluiten.

 

Problemen bij afwikkeling echtscheiding bij rechtbank Groningen

Mensen die scheiden hebben behoefte aan duidelijkheid. Bijvoorbeeld over de formele scheidingsdatum. In het Dagblad van het Noorden (zaterdag 21 april 2018) is uitgebreid aandacht besteed aan de grote achterstanden welke de noordelijke rechtbanken hebben bij scheidingszaken.

 

Vertraagde rechtsgang

Zaken slepen zich volgens familierechtadvocaten soms jaren voort. Met name ingewikkelde scheidingszaken waarbij de partners het niet eens zijn over de verdeling van het vermogen, de omgang met de kinderen of alimentatie lopen achterstand op. In deze zaken moet de rechter tal van inhoudelijke uitspraken doen. De vertraagde rechtsgang heeft voor de betrokkenen grote gevolgen. Doordat mensen niet weten waar ze financieel aan toe zijn, hebben ze moeite een nieuw leven op te pakken. Zo verstrekken banken alleen hypotheken aan mensen als hun scheiding juridisch is afgewikkeld en de echtscheiding ingeschreven is in de registers van de Gemeentelijke Basisadministratie.

 

Welke invloed heeft het lange wachten op de verhouding tussen de ex-partners?

De vertraagde rechtsgang trekt ook een wissel op de wederzijdse omgang van de ex-partners. Hoe langer het scheidingsproces duurt, des te grimmiger kunnen de verhoudingen worden. De noordelijke rechtbank hanteert een periode van drie weken voor het fiatteren van het convenant. De deadline wordt met regelmaat niet gehaald. Bij mensen die scheiden leidt deze vertraging tot veel teleurstelling. Het kan er toe leiden dat gescheiden mensen geen nieuw leven kunnen beginnen. Ze kunnen bijvoorbeeld nog geen nieuwe hypotheek afsluiten.

Ook emotioneel kunnen de ex-partners er veel last van hebben, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. De vertraging heeft volgens familierechtadvocaat  Braak en Mok ook een negatieve uitwerking op de onderlinge verhoudingen, die vaak al zijn verstoord. Het maakt ze nog onzekerder dan ze al zijn.

 

Scheidingsbegeleiding-groningen

Scheidingsbegeleiding-groningen werkt samen met de rechtbank Amsterdam en heeft derhalve niet te maken met de bovengenoemde problemen! Ook de rechtbank Amsterdam hanteert een termijn van enkele weken. En gelukkig ondervinden mijn cliënten geen hinder van lange wachttijden.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Heeft u behoefte aan meer informatie of professioneel advies over dit onderwerp? Of wellicht over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

Verandering verdeling pensioen na echtscheiding

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over de verandering welke aanstaande is met betrekking tot de verdeling van pensioen na echtscheiding.

Voor meer informatie: Volkskrant, artikel 9 maart 2018

 

Hoe is verdeling van pensioen na echtscheiding nu geregeld?

Op dit moment moeten mensen na een echtscheiding zélf bij het pensioenfonds aangeven dat zij aanspraak willen maken op hun deel. (Scheidingsbegeleiding-groningen helpt cliënten hierbij, indien wenselijk). Het betreft de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioen. De ex- partners hebben hier twee jaar de gelegenheid voor. Zijn ze daar te laat mee, dan moeten ze de betaling onderling proberen te regelen. In de praktijk blijkt dit lasting. De reden, zo schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer, is dat “een moeilijke situatie, echtscheiding welke samenkomt met een ingewikkeld onderwerp, pensioen.

 

Eenvoudiger

Minister Koolmees komt met het voorstel dat partners die uit elkaar gaan, voortaan automatisch elkaars pensioen toebedeeld krijgen. “De verdeling kan en moet eenvoudiger” stelt de minister in een toelichting bij het plan.

Veel Nederlanders hebben geen flauw benul van welke gevolgen een scheiding heeft voor hun pensioen. De verdeling moet daarom eenvoudiger, vindt minister Koolmees. Hij hoopt dat de nieuwe regels in 2020 in werking kunnen treden. Volgend jaar wil de minister het uitgewerkte voorstel in de Tweede Kamer bespreken.

 

Voor wie geldt de wet?

De wet geldt alleen voor partners die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Hun aantal dealt. Bijna één op de vier samenwonende stellen (23%) woont tegenwoordig samen zonder regeling of met een samenlevingscontract. In 2060 geldt dit naar verwachting zelfs voor één op drie.

Hoewel partners tegenwoordig minder vaak financieel afhankelijk zijn van elkaar dan vroeger, ziet het kabinet geen reden de pensioenscheiding helemaal af te schaffen. In 2014 had 62% van de vrouwen met een AOW-uitkering een aanvullend pensioen. Bij de mannen was dat 93%. Door beloningsverschillen en omdat zij minder uren werken, ligt het aanvullende pensioen van vrouwen bovendien stukken lager. Gemiddeld gaat het om € 8.700,– bruto per jaar. Mannen ontvangen het dubbelde bedrag.

 

Wat gaat er veranderen t.a.v. de verdeling van pensioen na echtscheiding?

Behalve de automatische verdeling wil het cabinet nog iets anders veranderen aan de pensioenverdeling na de scheiding. Op dit moment is “verevening” de standaardoptie. De verdeling van het opgebouwde ouderdomspensioen vindt dan pas plaats op het moment dat de uitkering ingaat. Nadeel hiervan is dat de gescheiden partners financieel afhankelijk blijven van elkaar.

Besluit de vroegere kostwinner bijvoorbeeld dat hij later wil stoppen met werken, of komt hij vroegtijdig te overlijden, dan heeft da took gevolgen voor de pensioenuitkering van zijn ex. De minsister wil daarom dat “conversie” de standard wordt. Het tot dan toe opgebouwde pensioen wordt bij de scheiding al verdeeld, zodat beide ex-partners een eigen pensioenaanspraak krijgen. Zo worden alle pensioenbanden direct verbroken.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

 

 

Hereniging na echtscheiding

By | Blog | No Comments

Hereniging na echtscheiding

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over een hereniging na echtscheiding.

Voor meer informatie: Exterug.nl

 

Uit elkaar

Vorig jaar heb ik een echtpaar begeleid bij hun echtscheiding. In deze casus had de man het initiatief tot de scheiding genomen. Het elastiek was uit de relatie en de sleur had al lang geleden zijn intrede gedaan. Verliefdheidgevoelens voor een andere vrouw was het laatste duwtje die nodig was om uit elkaar te gaan.

 

Weer bij elkaar

Het is nu ruim een jaar later. Onlangs nam de (inmiddels gescheiden) mevrouw contact op met mij. Ze gaf aan dat de scheiding wel uitgesproken is, maar dat zij en haar partner weer bij elkaar zijn. Of zij nog wel van mijn dienst gebruik mochten maken, maar dan voor andere adviezen…… O.a. welke weg zij nu moeten bewandelen om weer als gehuwden door het leven te gaan.

 

Nieuwe toekomst

Een afspraak was snel gemaakt en mij werd verteld hoeveel impact het afgelopen jaar op het leven van hen en de kinderen heeft gehad. Mevrouw was meerdere malen voor operaties in het ziekenhuis opgenomen. Ze hadden wel contact met elkaar gehouden.

Vele gesprekken volgden tussen hen. Goede en open gesprekken. Opeens leek er iets wezenlijks veranderd te zijn. Ze ontdekten dat ze op een andere manier met elkaar communiceerden. Er was weer sprake van contact tussen hen. Er werd naar elkaar geluisterd en het besef was bij de man hard binnengekomen dat hij zijn vrouw niet alleen door de scheiding bijna verloren had, maar ook dat zij kon overlijden als gevolg van haar gezondheidsproblemen. Dat ze de operaties niet zou overleven……En wat dan? Beiden vonden de tijd rijp een frisse start te maken met een nieuwe toekomst. Niet als single, maar als echtpaar! Mijn gesprek met hen benadrukte voor mij maar weer eens al te duidelijk hoe belangrijk communiceren in een relatie is en dat je geen genoegen moet nemen met dingen die vanzelfsprekend lijken…….(Praten met je partner door Annette Heffels).

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583