Category

Blog

Kinderen met ongehuwde ouders hebben meer kans om scheiding mee te maken.

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over recent gehouden Nieuwe families in Nederland-onderzoek, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). (Voor meer informatie: Nu.nl 1 mei 2018).

 

Onderzoek

Kinderen van wie de ouders ongetrouwd zijn, hebben gemiddeld meer kans om hun ouders uit elkaar te zien gaan dan kinderen met gehuwde ouders.

Dat blijkt uit het Nieuwe families in Nederland-onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Van de kinderen die aan het begin van 2017 nog met beide, gehuwde ouders woonden, waren de ouders bij 1,5 procent aan het eind van het jaar uit elkaar. Dit geldt voor 3,6 procent van de kinderen met ouders die niet getrouwd zijn.

Bij deze groep kinderen neemt de kans toe dat hun ouders uit elkaar gaan na de geboorte. Die kans blijft tijdens de basisschoolperiode redelijk stabiel. Bij gehuwde ouders wordt de kans op een echtscheiding groter tot het zesde levensjaar van het kind, daarna daalt de kans.

 

Vijftienjarigen

Een andere opvallende conclusie uit het onderzoek is dat het percentage vijftienjarigen dat niet met beide ouders samenwoont, tussen 1997 en 2017 is gestegen van twintig naar dertig. In de meeste gevallen was een scheiding van de ouders hiervan de oorzaak.

In 2016 maakten meer dan 53.000 kinderen een scheiding van hun ouders mee. Bij 33.000 van hen betrof dit een echtscheiding en bij 20.000 kinderen waren de ouders niet getrouwd.

 

 

Scheidingen lopen spaak in rechtbank

By | Blog | No Comments

Scheidingen lopen spaak in rechtbank

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. O.a. over hoe lang het duurt voordat de echtscheiding formeel is. Want dit is het moment waarop partijen bijvoorbeeld een nieuwe hypotheek kunnen afsluiten.

 

Problemen bij afwikkeling echtscheiding bij rechtbank Groningen

Mensen die scheiden hebben behoefte aan duidelijkheid. Bijvoorbeeld over de formele scheidingsdatum. In het Dagblad van het Noorden (zaterdag 21 april 2018) is uitgebreid aandacht besteed aan de grote achterstanden welke de noordelijke rechtbanken hebben bij scheidingszaken.

 

Vertraagde rechtsgang

Zaken slepen zich volgens familierechtadvocaten soms jaren voort. Met name ingewikkelde scheidingszaken waarbij de partners het niet eens zijn over de verdeling van het vermogen, de omgang met de kinderen of alimentatie lopen achterstand op. In deze zaken moet de rechter tal van inhoudelijke uitspraken doen. De vertraagde rechtsgang heeft voor de betrokkenen grote gevolgen. Doordat mensen niet weten waar ze financieel aan toe zijn, hebben ze moeite een nieuw leven op te pakken. Zo verstrekken banken alleen hypotheken aan mensen als hun scheiding juridisch is afgewikkeld en de echtscheiding ingeschreven is in de registers van de Gemeentelijke Basisadministratie.

 

Welke invloed heeft het lange wachten op de verhouding tussen de ex-partners?

De vertraagde rechtsgang trekt ook een wissel op de wederzijdse omgang van de ex-partners. Hoe langer het scheidingsproces duurt, des te grimmiger kunnen de verhoudingen worden. De noordelijke rechtbank hanteert een periode van drie weken voor het fiatteren van het convenant. De deadline wordt met regelmaat niet gehaald. Bij mensen die scheiden leidt deze vertraging tot veel teleurstelling. Het kan er toe leiden dat gescheiden mensen geen nieuw leven kunnen beginnen. Ze kunnen bijvoorbeeld nog geen nieuwe hypotheek afsluiten.

Ook emotioneel kunnen de ex-partners er veel last van hebben, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. De vertraging heeft volgens familierechtadvocaat  Braak en Mok ook een negatieve uitwerking op de onderlinge verhoudingen, die vaak al zijn verstoord. Het maakt ze nog onzekerder dan ze al zijn.

 

Scheidingsbegeleiding-groningen

Scheidingsbegeleiding-groningen werkt samen met de rechtbank Amsterdam en heeft derhalve niet te maken met de bovengenoemde problemen! Ook de rechtbank Amsterdam hanteert een termijn van enkele weken. En gelukkig ondervinden mijn cliënten geen hinder van lange wachttijden.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Heeft u behoefte aan meer informatie of professioneel advies over dit onderwerp? Of wellicht over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

Verandering verdeling pensioen na echtscheiding

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over de verandering welke aanstaande is met betrekking tot de verdeling van pensioen na echtscheiding.

Voor meer informatie: Volkskrant, artikel 9 maart 2018

 

Hoe is verdeling van pensioen na echtscheiding nu geregeld?

Op dit moment moeten mensen na een echtscheiding zélf bij het pensioenfonds aangeven dat zij aanspraak willen maken op hun deel. (Scheidingsbegeleiding-groningen helpt cliënten hierbij, indien wenselijk). Het betreft de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioen. De ex- partners hebben hier twee jaar de gelegenheid voor. Zijn ze daar te laat mee, dan moeten ze de betaling onderling proberen te regelen. In de praktijk blijkt dit lasting. De reden, zo schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer, is dat “een moeilijke situatie, echtscheiding welke samenkomt met een ingewikkeld onderwerp, pensioen.

 

Eenvoudiger

Minister Koolmees komt met het voorstel dat partners die uit elkaar gaan, voortaan automatisch elkaars pensioen toebedeeld krijgen. “De verdeling kan en moet eenvoudiger” stelt de minister in een toelichting bij het plan.

Veel Nederlanders hebben geen flauw benul van welke gevolgen een scheiding heeft voor hun pensioen. De verdeling moet daarom eenvoudiger, vindt minister Koolmees. Hij hoopt dat de nieuwe regels in 2020 in werking kunnen treden. Volgend jaar wil de minister het uitgewerkte voorstel in de Tweede Kamer bespreken.

 

Voor wie geldt de wet?

De wet geldt alleen voor partners die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Hun aantal dealt. Bijna één op de vier samenwonende stellen (23%) woont tegenwoordig samen zonder regeling of met een samenlevingscontract. In 2060 geldt dit naar verwachting zelfs voor één op drie.

Hoewel partners tegenwoordig minder vaak financieel afhankelijk zijn van elkaar dan vroeger, ziet het kabinet geen reden de pensioenscheiding helemaal af te schaffen. In 2014 had 62% van de vrouwen met een AOW-uitkering een aanvullend pensioen. Bij de mannen was dat 93%. Door beloningsverschillen en omdat zij minder uren werken, ligt het aanvullende pensioen van vrouwen bovendien stukken lager. Gemiddeld gaat het om € 8.700,– bruto per jaar. Mannen ontvangen het dubbelde bedrag.

 

Wat gaat er veranderen t.a.v. de verdeling van pensioen na echtscheiding?

Behalve de automatische verdeling wil het cabinet nog iets anders veranderen aan de pensioenverdeling na de scheiding. Op dit moment is “verevening” de standaardoptie. De verdeling van het opgebouwde ouderdomspensioen vindt dan pas plaats op het moment dat de uitkering ingaat. Nadeel hiervan is dat de gescheiden partners financieel afhankelijk blijven van elkaar.

Besluit de vroegere kostwinner bijvoorbeeld dat hij later wil stoppen met werken, of komt hij vroegtijdig te overlijden, dan heeft da took gevolgen voor de pensioenuitkering van zijn ex. De minsister wil daarom dat “conversie” de standard wordt. Het tot dan toe opgebouwde pensioen wordt bij de scheiding al verdeeld, zodat beide ex-partners een eigen pensioenaanspraak krijgen. Zo worden alle pensioenbanden direct verbroken.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

 

 

Hereniging na echtscheiding

By | Blog | No Comments

Hereniging na echtscheiding

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over een hereniging na echtscheiding.

Voor meer informatie: Exterug.nl

 

Uit elkaar

Vorig jaar heb ik een echtpaar begeleid bij hun echtscheiding. In deze casus had de man het initiatief tot de scheiding genomen. Het elastiek was uit de relatie en de sleur had al lang geleden zijn intrede gedaan. Verliefdheidgevoelens voor een andere vrouw was het laatste duwtje die nodig was om uit elkaar te gaan.

 

Weer bij elkaar

Het is nu ruim een jaar later. Onlangs nam de (inmiddels gescheiden) mevrouw contact op met mij. Ze gaf aan dat de scheiding wel uitgesproken is, maar dat zij en haar partner weer bij elkaar zijn. Of zij nog wel van mijn dienst gebruik mochten maken, maar dan voor andere adviezen…… O.a. welke weg zij nu moeten bewandelen om weer als gehuwden door het leven te gaan.

 

Nieuwe toekomst

Een afspraak was snel gemaakt en mij werd verteld hoeveel impact het afgelopen jaar op het leven van hen en de kinderen heeft gehad. Mevrouw was meerdere malen voor operaties in het ziekenhuis opgenomen. Ze hadden wel contact met elkaar gehouden.

Vele gesprekken volgden tussen hen. Goede en open gesprekken. Opeens leek er iets wezenlijks veranderd te zijn. Ze ontdekten dat ze op een andere manier met elkaar communiceerden. Er was weer sprake van contact tussen hen. Er werd naar elkaar geluisterd en het besef was bij de man hard binnengekomen dat hij zijn vrouw niet alleen door de scheiding bijna verloren had, maar ook dat zij kon overlijden als gevolg van haar gezondheidsproblemen. Dat ze de operaties niet zou overleven……En wat dan? Beiden vonden de tijd rijp een frisse start te maken met een nieuwe toekomst. Niet als single, maar als echtpaar! Mijn gesprek met hen benadrukte voor mij maar weer eens al te duidelijk hoe belangrijk communiceren in een relatie is en dat je geen genoegen moet nemen met dingen die vanzelfsprekend lijken…….(Praten met je partner door Annette Heffels).

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

Vier misverstanden over echtscheiding

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over vier misverstanden over echtscheiding.

Voor meer informatie: Hellow Law (mei 2012)

 

Scheiden

Scheiden is nog steeds populair. Zo’n één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Over de rechten en plichten van beide partners bij een echtscheiding bestaan veel misverstanden. Hieronder worden er vier uitgelicht.

 

1. Afspraken alimentatie bieden garantie

Bij een echtscheiding kan de hoogte en de duur van partneralimentatie worden afgesproken. Dit is echter geen garantie dat die afspraken na de echtscheiding onveranderd blijven. De rechter heeft praktisch altijd de mogelijkheid om op verzoek van een van de partners de hoogte of de duur van de alimentatie te wijzigen, ook al hebben partijen bij de echtscheiding afgesproken dat de afspraken over alimentatie ongewijzigd blijven.

 

2. Ouderschapsplan is verplicht

Het ouderschapsplan is verplicht voor ouders die gaan scheiden. Die verplichting blijkt echter in de praktijk geen harde eis te zijn. Zo zijn er rechters die in het geval ouders willen scheiden zonder ouderschapsplan er gewoon zelf eentje opstellen. De wet biedt zelf ook nog een mogelijkheid om te scheiden zonder ouderschapsplan: indien het redelijkerwijs onmogelijk is voor de ouders om gezamenlijk een ouderschapsplan op te stellen, dan kunnen ouders ook scheiden zonder een ouderschapsplan.

 

3. Ex moet meisjesnaam gebruiken

Het is niet verplicht dat beide partners na echtscheiding hun oorspronkelijke achternaam gebruiken. Zo mag de vrouw de achternaam van de man blijven gebruiken. Het maakt daarbij niet uit of ze alleen de achternaam gebruikt of de achternaam voor of achter haar eigen naam zet. Toestemming hiervoor van de ex-man is niet nodig: dit is een wettelijk recht. Alleen de rechter kan de andere partner verbieden de achternaam van de andere partner te gebruiken.

 

4. Overspel en vreemgdgaan spelen een rol

Vaak wordt gedacht dat bij een echtscheiding het overspel van de partner (negatieve) gevolgen heeft voor de overspelige. Hoewel vroeger overspel een juridische reden voor scheiding was speelt het tegenwoordig geen rol van betekenis meer. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan het overspel van een partner gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor het recht op partneralimentatie.

Bovenstaande misverstanden gelden niet alleen voor een echtscheiding, maar ook voor ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

De nieuwe singles

By | Blog | No Comments

De nieuwe singles

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over de nieuwe singles. Voor meer informatie: http://www.dvhn.nl/

 

Column uit Dagblad van het Noorden

Afgelopen zaterdag ging de Rarekiek column uit het Dagblad van het Noorden over de nieuwe singles. De titel luidde: “Eenlingen”. De journalist merkte op dat wie er oog voor heeft ze overal in de stad Groningen tegenkomt: de nieuwe singles. Eenlingen die nog niet zo lang geleden met hun partner een perfect duo vormden.

 

De nieuwe singles

Eenlingen die nog niet zo lang geleden met hun partner een perfect duo vormden. Die elkaar aanvulden en letterlijk voor elkaar gemaakt waren. Voorbestemd om als koppel door het leven te gaan. Met z’n tweeën waren ze in staat om warmte en bescherming te geven. Ze voelden zich gewenst en waardevol…..

 

Uit elkaar

Maar die mooie tijd is voorbij. Ze zijn gescheiden. Uit elkaar. En nu ze alleen zijn, is het hele bestaan opeens zinloos. Het leven op straat is hard en medogenloos en de partner die achterblijft, leeft een onzeker bestaan. Het is niemands schuld en natuurlijk worden ze gemist door mensen die om hen geven, maar dat is van korte duur. Al snel zullen ze zijn vergeten. Of misschien zelfs al vervangen, door een ander. Een nieuweling die wel de warmte geeft die ze nu zelf zo moeten missen….

 

Nieuwe toekomst

Deze column zette mij aan het denken. Op welke manier kunnen/willen nieuwe singles weer zin geven aan hun nieuwe bestaan en welke mogelijkheden worden hen geboden de draad op te pakken na een scheiding? Ik realiseer mij hoe waardevol het voor gescheiden mensen kan zijn om hun ervaringen met andere gescheiden mensen te kunnen delen. Als scheidingsbegeleidster zou ik graag een rol willen vervullen om gescheiden mensen die behoefte hebben om hun ervaringen met anderen uit te willen wisselen, bij te staan en daar waar mogelijk van advies en informatie te kunnen voorzien. Daarom nodig ik mensen die interesse hebben graag uit om zich aan te melden bij mij. Ik zal er dan zorg voor dragen dat er een groepje gevormd kan worden en dat er een avond georganiseerd kan worden om bij elkaar te komen.

Opgeven kan door het invullen van het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

 

 

 

 

Een gezond en inspirerend 2018 gewenst

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Met 2018 voor de deur vind ik het fijn om alle lezers van mijn blogs een gezond en inspirerend 2018 toe te wensen.

 

Het verloop van 2017

In het afgelopen jaar zijn er (helaas) weer veel mensen gescheiden. Een moeilijke periode brak aan voor hen; zij gingen een onzekere periode tegemoet. Er moest veel geregeld worden. En hoe zouden gemaakte afspraken tussen de bijna ex partners nagekomen worden na de scheiding. Als ieder een eigen huis heeft en er sprake is van een omgangsregeling/gedeeld ouderschap, blijkt de uitvoering hiervan in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig maken cliënten dan gebruik van mijn nazorg. Hierdoor kan voorkomen worden dat de situatie escaleert. Dit levert namelijk alleen maar verliezers op. En hoe moet er snel een huurwoning geregeld worden voor diegene die uit de gezamenlijke woning gaat. Gelukkig kunnen cliënten dan gebruik maken van mijn dienstverlening dat ik een urgentie  aanvraag bij de gemeente.

Zo zijn er meerdere zaken die bij een echtscheiding komen kijken, waarbij cliënten de “ontzorging” door mij als heel prettig ervaren hebben. Regelmatig hoor ik tijdens de begeleiding dat er zoveel op hen afkomt waardoor zij het totaalplaatje niet goed kunnen overzien. Een scheiding is en blijft een gebeurtenis in het leven welke een enorme impact op alle betrokkenen heeft.

 

Een gezond en inspirerend 2018 gewenst

Het einde van het jaar 2017 is in zicht. Ik wil iedereen een heel gezond en inspirerend 2018 toewensen. En hoop dat mensen respectvol/behulpzaam met elkaar omgaan. Dit maakt het leven op de wereld een stuk aangenamer.

 

Hulp nodig bij scheiden?

Heeft u behoefte aan meer informatie of professioneel advies over dit onderwerp? Of wellicht over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

Indexering alimentatie 2018

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Indexering alimentatie 2018. (Voor meer informatie zie: L.B.I.O).

 

Indexering alimentatie 2018

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek 1 BW. De minister van Veiligheid en Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het jaarlijkse percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

Voor 2018 is het indexeringspercentage vastgesteld op 1,5%.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

Ervaring van een door mij gescheiden stel

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Ervaring van een door mij gescheiden stel.

Het scheidingsproces

Piet (39) en Liesbeth (35) hebben besloten om uit elkaar te gaan. De zonen Tim (10) en Finn (9) zijn geïnformeerd over het voorgenomen besluit. Liesbeth is naar een tijdelijke woning vertrokken zodat partijen tot rust kunnen komen. De kinderen zijn om de week bij elke ouder. Als wij een kennismakingsgesprek gevoerd hebben geven partijen aan dat zij hun scheiding door mij willen laten regelen. Het “voelt” goed voor hen beiden. Wat mij in de loop van het scheidingstraject opvalt is dat Liesbeth en Piet er alles voor over hebben om de scheiding tot een goed einde te brengen, zodat zij het ouderschap goed kunnen voortzetten. Ik vertel dit aan hen, waarop beiden gelijktijdig antwoorden dat zij respect hebben voor elkaar en dat zij om hen heen te veel voorbeelden gezien hebben van “hoe het niet moet”. Het scheidingsproces verloopt goed. Ik begeleid geen vechtscheidingen, maar ook het begeleiden van een “harmonieuze” scheiding verloopt niet altijd zonder kleerscheuren. Deze ouders benadrukken dat zij vinden dat zij een inspanningsverplichting naar de kinderen hebben om energie te steken in een goede onderlinge communicatie, ter bevordering van het gedeelde voortgezette ouderschap.

De kinderen worden tijdens het scheidingsproces begeleid door Marlon Dijkhuizen (Kindbehartiger). De bevindingen van de kindbehartiger worden met de kinderen/ ouders besproken en het resultaat wordt verwerkt in een rapport.

Deze wordt samen met het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan naar de advocaat en rechtbank gestuurd. Ook kinderen hebben een stem om gehoord te worden in een echtscheiding! Indien begeleiding voor de kinderen na de scheiding plaatsvindt, verwijs ik hen door naar Wel-ja (training voor deelname aan een KIES programma).

Ervaringen andere scheidende/gescheiden stellen delen?

Liesbeth en Piet geven in het laatste gesprek aan dat zij er open voor staan om ervaringen uit te wisselen met andere stellen die gaan scheiden of gescheiden zijn. Het kan ondersteunend werken. Als scheidingsbegeleidster kan ik een initiatief als deze van harte toejuichen, en ben graag bereid hier een ondersteunende rol in te vervullen. Piet en Liesbeth geven in het afsluitingsgesprek aan dat de scheiding niet alleen veel impact op hun heeft, maar ook op de kinderen. Indien u behoefte heeft om uw ervaring uit te wisselen met “ervaringsdeskundigen”, kunt u het online contactformulier invullen van mijn website. Bij voldoende belangstelling wordt een moment gepland waarop men bij elkaar kan komen. Ik heb Liesbeth en Piet om toestemming gevraagd een blog over hun ervaring te schrijven, omdat ik denk dat zij andere stellen die in een scheidingssituatie zitten, hiermee een hart onder de riem kunnen steken. Hoe moeilijk scheiden ook is, er komt altijd een nieuw begin!

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

 

 

 

 

Procedure echtscheiding aanvragen

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Procedure echtscheiding aanvragen (Voor meer informatie: Rijksoverheid).

 

Vraag uit de praktijk

Regelmatig word ik gebeld door mensen die meer informatie willen over de echtscheidingsprocedure. Bijvoorbeeld: “Wanneer is de scheiding definitief”? Of: “Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure”? Of: Moet je altijd via de rechter scheiden”? Hieronder geef ik een korte uitleg over de echtscheidingsprocedure.

 

Indienen verzoekschrift

Het aanvragen van een scheiding begint met een verzoekschrift tot echtscheiding. Een verzoekschrift tot echtscheiding is een aanvraag aan de rechtbank om te scheiden. De rechtbank verklaart jullie officieel gescheiden als het huwelijk tussen jou en je partner ‘duurzaam ontwricht’ is. Dat doet de rechter op verzoek van jou alleen of je partner, (enkelzijdig verzoek) of op verzoek van jou en je partner samen (gezamenlijk verzoek). Een enkelzijdig verzoek tot echtscheiding betekent meestal dat er sprake is van een “vechtscheiding”. Ieder heeft dan zijn/haar eigen advocaat, en elke advocaat dient het verzoek tot echtscheiding in voor de cliënt waarvoor hij optreedt. Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding met één gezamenlijke advocaat wordt ingediend wanneer je de scheiding in goede harmonie wil regelen. Laatstgenoemde echtscheidingen zijn de echtscheidingszaken welke ik van A-Z en daarna begeleid).

Naast het verzoek om te scheiden kun je in het verzoekschrift vragen om één of meer nevenvoorzieningen. Als jullie minderjarige kinderen hebben dan moet er bij het verzoekschrift tot echtscheiding ook een ouderschapsplan worden toegevoegd.

 

Gemeenschappelijk verzoekschrift

Bij een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding hebben jullie samen afspraken gemaakt over de scheiding en de gevolgen van de scheiding. Deze afspraken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Als scheidingsbegeleidster en mediator ondersteun ik cliënten tijdens dit proces. Als jullie in goed overleg uit elkaar gaan en het eens zijn over de scheiding, wordt het convenant en eventuele ouderschapsplan meegestuurd met het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. De scheiding wordt vervolgens gemiddeld binnen drie maanden uitgesproken. Wanneer ik cliënten begeleid tijdens deze procedure wordt het als erg prettig ervaren dat zij niet naar de advocaat of rechter hoeven, maar dat alles via mij geregeld wordt.

 

Eenzijdig verzoekschrift

Als je er samen niet uit komt, kun jij of je partner een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding laten opstellen door de advocaat. Deze wordt door de advocaat ingediend bij de rechtbank. De advocaat zorgt er vervolgens voor dat de andere partij een kopie van het verzoekschrift krijgt. De huwelijkspartner kan bezwaar maken tegen het eenzijdig verzoek, ofwel verweer voeren. De advocaat van degene die verweer voert dient het verweer in bij de rechtbank.

Als jullie het niet eens kunnen worden over de te maken afspraken, kan de echtscheidingsprocedure soms wel meer dan een jaar duren. Het is dan mogelijk om via je advocaat een voorlopige voorziening te laten treffen.

 

Nevenvoorziening

Eventueel kan er in het eenzijdig verzoekschrift aan de rechter gevraagd worden om één of meer nevenvoorzieningen. Dan beslist de rechter over een verzoek dat te maken heeft met jouw echtscheiding. Hierbij kun je denken aan het maken van afspraken over minderjarige kinderen, boedelverdeling en alimentatie.

 

Bezwaar

Er kan bezwaar gemaakt worden tegen een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding van het huwelijk. De advocaat van degene die verweer voert dient het verweer in bij de rechtbank. Dit moet gebeuren binnen zes weken nadat de partner het verzoekschrift heeft ontvangen.

Eén van de partners kan ook bezwaar hebben tegen de voorgestelde nevenvoorzieningen. Dergelijke bezwaren, bijvoorbeeld tegen de hoogte van de alimentatie, kan de rechter ook op een aparte zitting behandelen.

 

Wanneer is echtscheiding definitief?

Vanaf het moment dat de scheidingsprocedure begint is er een ontbinding van de gemeenschap. Alles wat hierna aan vermogen wordt verkregen of schulden die worden gemaakt zijn privé en vallen niet meer in de gemeenschap. De scheiding is definitief als de uitspraak van de rechter (vastgelegd in zgn. beschikking) is ingeschreven in de registers van de burgelijke stand. De beschikking moet binnen zes maanden ingeschreven worden in de gemeente waar jullie destijds getrouwd zijn. Indien dit niet gebeurt verliest de beschikking zijn rechtskracht en blijft jullie huwelijk in stand! Als één van jullie het niet eens is met de beslissing van de rechter, kun je binnen drie maanden in hoger beroep gaan bij het gerechtshof of de Hoge Raad.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.