Category

Blog

Corona en echtscheiding

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Corona en echtscheiding.

 

Onzekere tijden

We leven op dit moment in een onwerkelijke en onzekere periode. Elke dag vallen doden en zieken te betreuren als gevolg van het Coronavirus. En elke dag wordt scheidingsbegeleiding-groningen benaderd door mensen wiens situatie nog onzekerder is geworden nu. Namelijk mensen die in een scheidingssituatie zitten/dreigen te komen. En mensen die vragen hebben over alimentatie die nu niet betaald kan worden door de ex-partner. Of over de omgangsregeling nu wel/niet door kan/moet gaan?

 

Advies op afstand

Scheidingsbegeleiding-groningen realiseert zich dat mensen in bovengenoemde situaties dringend behoefte hebben om hierover met iemand te kunnen spreken. Het is nu niet mogelijk om mensen te bezoeken of op kantoor te ontvangen. Maar scheidingsbegeleiding-groningen is graag bereid mensen kostenloos telefonisch en online te woord te staan en om kostenloos advies te geven.

Heel veel sterkte en zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

In buitenland gesloten kindhuwelijk niet meer erkend

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: In buitenland gesloten kindhuwelijk niet meer erkend. (Bron: Ministerie van VWS 19 februari 2020).

 

Wat is een kindhuwelijk?

Een kindhuwelijk is vaak een gedwongen huwelijk tussen een kind en een volwassene of tussen twee kinderen. In de meeste gevallen gaat het om een meisje met een volwassen man. Hoewel het ook voorkomt dat minderjarige jongens trouwen, zijn de consequenties voor meisjes vaak groter.

 

Nieuwe wet

Er komt een nieuwe wet waardoor een in het buitenland gesloten kindhuwelijk niet meer in Nederland wordt erkend. Dat staat in het plan Schadelijke Praktijken, waarmee ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) onder meer huwelijksdwang willen aanpakken.

 

In buitenland gesloten kindhuwelijk niet meer erkend

Sinds de invoering van de Wet tegen huwelijksdwang in 2015 erkent Nederland geen huwelijken meer met partners die jonger zijn dan 18 jaar. Kindhuwelijken die in het buitenland rechtsgeldig gesloten zijn, worden nog wel erkend zodra beide partners meerderjarig zijn. Dat laatste gaat veranderen.

 

Naast nieuwe wet komen er ook andere maatregelen om huwelijksdwang te voorkomen.

Naast de nieuwe wet komen er ook andere maatregelen om huwelijksdwang te voorkomen. Zo krijgt het Landelijk Knooppunt voor Huwelijksdwang en Achterlating geld voor een noodfonds voor hulp aan Nederlandse slachtoffers in het buitenland. Ook wordt bij de inburgering aandacht besteed aan het thema zelfbeschikking. Daarnaast krijgen ambtenaren van de burgelijke stand een training in het herkennen van ongewenste huwelijken.

 

Plan Schadelijke Praktijken

Het plan Schadelijke Praktijken is een uitwerking van het programma Geweld hoort nergens thuis, waarin het kabinet met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en andere partijen huiselijke geweld en kindermishandeling willen terugdringen.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

Niet aangeboren hersenletsel en scheiden

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Scheiden als gevolg van  Niet aangeboren hersenletsel (NAH), ontstaan door bijvoorbeeld een hersenbloeding.

 

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Als er sprake is van een NAH wordt alles anders, het leven is/wordt anders. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de mensen in de omgeving van de persoon. Weer aan het werk gaan of studeren lukt vaak niet meer. Op jonge leeftijd kan je afgekeurd worden voor het werk wat je deed. Naast de gevolgen welke dit op jou kan hebben, kan het ook veel gevolgen hebben voor o.a. het gezinsleven en de relatie met je partner.

 

Kenmerken NAH en hoe ga je hiermee om?

De kenmerken van NAH, niet-aangeboren hersenletsel, uiten zich in meerdere vormen. In het algemeen onderscheiden we zichtbare en onzichtbare kenmerken/gevolgen. Met name de onzichtbare kenmerken kunnen vaak problemen geven voor de buitenwereld. Want jij hebt hersenletsel, maar de buitenwereld ziet of merkt dat niet.

De zichtbare kenmerken of gevolgen van hersenletsel zijn onder andere:

. (Gedeeltelijke) verlamming of uitval van lichaamsdelen

. Epilepsie

Onzichtbare kenmerken of gevolgen van NAH zijn onder andere:

Vaak somber, chronisch moe, geen initiatief meer nemen, problemen met plannen, snel boos zijn, ontremd gedrag, oriëntatieproblemen, concentratieproblemen, vergeetachtigheid (tijdelijk geheugenverlies), moeite met taal en communicatie (afasie) en overprikkeling.

 

Veel voorkomende kenmerken van hersenletsel

Hersenletsel heeft dus veel uiteenlopende kenmerken. Soms heb je de kenmerken, maar heb je geen hersenletsel of andersom. De veel voorkomende klachten of signalen zijn: stemmingswisselingen, snel boos worden, geheugenproblemen, moeite met communiceren of begrijpen van taal, vaak somber of moe.

 

Verder na hersenletsel

Als je hersenletsel oploopt, kom je vaak eerst in het ziekenhuis terecht. Dat is de acute fase. Als je stabiel bent, begint de herstelfase. Tijdens de revalidatietijd wordt gewerkt aan maximaal herstel van functies. Als je weer thuis bent, zijn de gevolgen in het dagelijks leven pas echt zichtbaar. ‘Dan begint het pas’, zeggen de meeste mensen met hersenletsel er zelf over. Ze moeten leren omgaan met de beperkingen die voorkomen uit het letsel. De behandelingen van Hersenz richten zich op deze chronische fase. Meer weten? Lees meer op: Verder na hersenletsel.

 

Verder na NAH en je partner

Scheidingsbegeleiding-groningen heeft inmiddels meer dan 600 cliënten begeleid in verband met het beëindigen van hun relatie. Een aantal malen werd de relatie beëindigd omdat één van de partners een persoonlijkheidsverandering heeft gekregen, (niet aangeboren hersenletsel) als gevolg van bijvoorbeeld een hersenbloeding. De relatie met de partner bleek niet bestand tegen de persoonlijkheidsverandering als gevolg van het opgelopen hersenletsel. Deze scheidingen hebben veel impact op de betrokkenen, op het gezin en op de omgeving. Je wordt verliefd op een gezond iemand en neemt afscheid van een ziek iemand, die lijdt aan NAH. De werkwijze welke Scheidingsbegeleiding-groningen hanteert in deze scheidingszaken vraagt om een andere benadering dan de overige scheidingszaken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een hulpverlener van de persoon die lijdt aan NAH, bij de gesprekken is, ter ondersteuning. Deze hulpverlener is een professional die weet hoe je om kan gaan met NAH. Scheidingsbegeleiding-groningen heeft, door de jarenlange werkervaring in de hulpverlening, een groot netwerk opgebouwd met wie zij kan samenwerken in een complexe scheidingssituatie als deze.

Voor meer informatie: Verder met hersenletsel.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

Een nieuwe partner en kinderalimentatie, hoe zit dat?

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over de te betalen/ontvangen kinderalimentatie. Mijn blog van vandaag gaat over: Een nieuwe partner en Kinderalimentatie, hoe zit dat?

 

Sinds 2014 zijn de richtlijnen voor de kinderalimentatie gewijzigd

Men houdt in beginsel geen rekening meer met de daadwerkelijke woonlasten van de alimentatieplichtige- en/of gerechtigde. Aan woonlast rekent men met 30% van het netto besteedbaar inkomen, ongeacht de werkelijke woonlast. Dat betekent dat bij samenwonen kinderalimentatie niet hoeft te wijzigen als alleen de werkelijke woonlasten wijzigen. In schrijnende gevallen willen rechters nog wel eens afwijken hiervan, bijvoorbeeld indien de werkelijke woonlast van de alimentatieplichtige vader heel veel lager was dan de fictieve woonlast. Alimentatie berekenen blijft maatwerk. Schakel dan ook altijd een deskundige in voor een herberekening kinderalimentatie bij samenwonen.

 

Kinderalimentatie en een nieuwe partner, hoe zit dat?

Scheidingsbegeleiding-groningen vermeldt in het echtscheidingsconvenant dat bij een (ingrijpende) wijziging van omstandigheden, de kinderalimentatie kan wijzigen. Samenwoning door vader of moeder kan verschillende consequenties hebben. Zeker wanneer de verzorgende ouder ongehuwd gaat samenwonen, kan de kinderalimentatie lager worden, gelijk blijven maar ook hoger worden.

 

Kinderalimentatie wordt hoger

De kinderalimentatie wordt vastgesteld, door de kosten van de kinderen te verdelen op basis van ieders draagkracht. Hierbij is het inkomen van belang. Het te ontvangen kindgebonden budget telt ook mee als inkomen! Indien de feitelijke situatie zo is dat bijvoorbeeld de moeder van alleenstaande ouder gaat naar samenwonende ouder, het kindgebonden budget aanzienlijk lager wordt, en hiermee eveneens haar draagkracht. Daardoor wordt het aandeel van de man in de kosten hoger en gaat de kinderalimentatie omhoog.

Dit wordt door vaders vaak oneerlijk gevonden, de moeder gaat samenwonen, waardoor haar situatie er financieel meestal beter op wordt, en toch gaat de kinderalimentatie omhoog.

 

Kinderalimentatie blijft gelijk

Bij rechtszaken signaleert men dat hier telkens verschillend mee omgegaan wordt. Soms vindt de rechter dat uitgegaan dient te worden van de feitelijke situatie ten aanzien van het kindgebonden budget, waardoor de kinderalimentatie dus hoger wordt. In andere zaken vindt de rechter dat de man niet de dupe mag worden van de samenwoning door de vrouw, en telt daarom een fictief kindgebonden budget op bij het inkomen van de vrouw waardoor de kinderalimentatie gelijk blijft.

 

Kinderalimentatie wordt lager

Per zaak zal dus beoordeeld moeten worden wat redelijk is. Zo kan bij samenwoning door bijvoorbeeld de moeder wellicht haar woonlasten en andere noodzakelijke lasten worden gedeeld met haar partner, waardoor haar draagkracht juist hoger wordt en daarmee de kinderalimentatie lager. Dan moeten partijen het onderling wel eens zijn, (of door de rechter te worden bepaald) dat het redelijk is om, gezien de samenwoning, af te wijken van de normering om noodzakelijke vaste (forfaitaire) lasten behorend bij het inkomen van de moeder, op te nemen om de draagkracht te bepalen. En dan wordt de kinderalimentatie wel lager.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

Een gezond en tolerant 2020 gewenst

By | Blog | No Comments

Een gezond en tolerant 2020 gewenst  

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: “Een gezond en tolerant 2020 gewenst.”

 

Feestdagen

Het is bijna Kerst en Oud/Nieuw. Kerstbomen zijn opgetuigd en buiten zie je de verlichting uitbundig schijnen. Rond deze dagen is het ook weer een tijd van bezinning. “Hoe was het afgelopen jaar en wat brengt het nieuwe jaar?”

 

Scheidingsbegeleiding-groningen

Scheidingsbegeleiding-groningen begeleidt paren die gaan scheiden, hun geregistreerd partnerschap gaan beëindigen en paren die hun samenleving gaan beëindigen. Vechtscheidingen begeleidt Scheidingsbegeleiding-groningen niet. Alleen echtscheidingen die op gemeenschappelijk verzoek ingediend worden. Scheiden is een gebeurtenis in het leven welke grote impact heeft op de betrokkenen. Er worden veel tranen gelaten en de gesprekken die gevoerd worden verlopen niet zelden emotioneel.

 

Nieuwe toekomst

Een van de gespreksonderwerpen is gericht op een nieuwe toekomst. Je moet je leven een nieuwe wending gaan geven. Dit geeft verdrietige momenten en vraagt veel energie als je in een scheiding zit of gescheiden bent. Scheidingsbegeleiding-groningen biedt mensen handvatten om het leven tijdens en na de scheiding voort te kunnen zetten. En dat de werkzaamheden welke gepaard gaan met de scheiding uit handen genomen worden. Het “ontzorgen” tijdens en na de scheiding wordt door cliënten als ondersteunend ervaren. Ook ervaren cliënten de ongedwongen en professionele houding van Scheidingsbegeleiding-groningen als erg prettig.

 

Het nieuwe jaar

Scheidingsbegeleiding-groningen wil haar cliënten graag een gezond nieuw jaar wensen. Als titel voor mijn blog heb ik gekozen voor “Een gezond en tolerant 2020 gewenst.” Met gezond wordt de geestelijke en lichamelijke gezondheid bedoeld. Met tolerant wordt bedoeld de houding welke (bijna) ex-partners naar elkaar kunnen aannemen als het scheidingsproces gaande is of afgerond is. Tolerantie geeft ruimte om positieve energie weer in andere dingen te steken. Het leven gaat door, je moet zelf, als alleenstaande of als alleenstaande ouder, ervaren hoe je dit leven weer op de rails kan zetten. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar als je in de “tragiek” van een scheiding blijft “hangen”, kunnen mooie, nieuwe kansen aan je voorbij gaan omdat je het niet ziet. Begrijp het goed: Een scheiding is en blijft een moeilijke, zware belevenis en het heeft tijd nodig dat je tot een herstel kan kunnen komen. Maar positief in het leven staan is hierbij een goede eigenschap.

 

Hulp nodig bij scheiden?

Wilt u meer informatie over hulp bij scheiden? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

Vaak te weinig aandacht voor een kind bij scheiding

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe het ouderschap ingevuld kan worden na de scheiding. Mijn blog van vandaag gaat over: Vaak te weinig aandacht voor kind bij een scheiding.

 

Onderzoek vFAS

Uit onderzoek dat de vFAS liet uitvoeren onder ruim 500 gescheiden Nederlanders kwam onder meer naar voren dat een ruime meerderheid (68%) van de ouders de negatieve gevolgen van een scheiding voor de kinderen als grootste angst zien. NU.nl sprak over de gevolgen van een scheiding met Dianne Kroezen van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en psycholoog Michiel Thissen.

 

Een scheiding gaat vaak gepaard met veel angsten.

Nu.nl geeft aan dat een scheiding vaak gepaard gaat met veel angsten. Zo maken veel ouders zich druk om het welzijn van hun kinderen. Nu.nl vraagt Kroezen wat je in zo’n geval zou kunnen doen. Voorbeelden van zulke gevolgen zijn ruzie waar het kind bij is, tot fysiek of verbaal geweld aan toe. Soms diskwalificeren de ouders elkaar als ouder, waarbij de kinderen worden betrokken in een negatief beeld van de andere ouder. Of er wordt voor gezorgd dat een kind niet met de ene ouder op vakantie kan gaan, bijvoorbeeld door niet mee te werken aan de aanvraag van een paspoort.

“Ondanks deze resultaten zie je toch regelmatig dat er te weinig aandacht is voor kinderen bij een scheiding”, vertelt Kroezen, die voorzitter is van de vFAS en tevens familierechtadvocaat en mediator. 

Hij zegt dat het goed zal zijn als zij met een onafhankelijk iemand konden praten, zoals een kinderpsycholoog of een mentor van school. Zo iemand hoeft niet meteen met oplossingen te komen: vaak is luisteren al genoeg.

 

Scheidingsbegeleiding-groningen

Scheidingsbegeleiding-groningen hecht veel waarde aan het welzijn van kinderen tijdens en na de scheiding. In haar netwerk werkt zij samen met een aantal partijen die kinderen kunnen ondersteunen tijdens of na het scheidingsproces. (KIES, Kindbehartiger en Villa Pinedo). En Scheidingsbegeleiding-groningen voert zelf ook gesprekken met kinderen om zo samen met de ouders te komen tot een goed opgesteld ouderschapsplan.

 

Hulp nodig bij scheiden?

Heeft u behoefte aan meer informatie of advies over dit onderwerp? Of wellicht over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

 

 

 

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding

By | Blog | No Comments

 

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend m.b.t. de pensioenverdeling bij scheiding. Dit voorstel moet ervoor zorgen dat ex-partners na een scheiding allebei een eigen aanspraak krijgen op het opgebouwde pensioen. De wet zal in moeten gaan op 1 januari 2021.

 

Huidige wettelijke regeling

De verdeling van het pensioen bij scheiding is geregeld via de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). De hoofdregel is dat ex-partners aanspraak kunnen maken op het pensioen van de ex dat is opgebouwd tijdens de hele huwelijkse periode. Je kunt hier pas aanspraak op maken als jouw ex besluit met pensioen te gaan. Besluit de ex langer door te werken, dan heeft dit ook gevolgen voor de andere ex-partner. Deze zal pas later het pensioendeel gaan ontvangen. Het nieuwe wetsvoorstel moet dit gaan veranderen. Op 1 januari 2021 gaan de opgebouwde pensioenrechten ook uit elkaar als echtgenoten of geregistreerde partners hun relatie beëindigen. Op dit moment blijven de meeste ex-echtgenoten of ex-geregistreerde partners via hun pensioenregeling financieel levenslang met elkaar verbonden, ook als ze al lang uit elkaar zijn. Dat is het gevolg van de huidige wettelijke regeling, waarbij de standaardverevening van het pensioen bij echtscheiding het meeste toegepast wordt.

 

Hoe gaat het verdelen van het pensioen vanaf 1 januari 2021?

Het nieuwe voorstel gaat uit van conversie. De pensioenband tussen de ex-partners wordt hierbij definitief opgebroken. Je kunt nog steeds aanspraak maken op het pensioendeel van de ex dat is opgebouwd tijdens het huwelijk, maar voor de uitbetaling hiervan ben je niet meer afhankelijk van de keuzes van de ex. Je krijgt de beschikking over het deel van het pensioen dat voor jou is bestemd en kunt je eigen financiële planning maken. Wil je dit niet, dan kun je hier samen bij de scheiding ook andere afspraken over maken.

Of het wetsvoorstel wordt aangenomen en wanneer het precies in zal gaan is op dit moment nog niet duidelijk.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

Wordt shariahuwelijk in Nederland erkend voor statushouders

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. In de praktijk van Scheidingsbegeleiding-groningen komen steeds meer mensen die gehuwd zijn volgens de Sharia wetgeving en in Nederland willen scheiden. Mijn blog van vandaag gaat over: Wordt een sharia huwelijk erkend in Nederland voor statushouders?

Islamitische scheidingsregels

De islamitische scheidingsregels zijn omschreven in de sharia, het islamitisch recht. Niet in elk islamitisch land speelt de sharia dezelfde rol. Veel islamitische’ landen hebben een combinatie van sharia en ander recht in de wet opgenomen.

 

Wordt shariahuwelijk erkend in Nederland voor statushouders?

Een shariahuwelijk wordt in Nederland erkend wanneer het in het land waar het huwelijk gesloten is op een legale wijze tot stand is gekomen. Derhalve kun je in Nederland wel scheiden als een shariahuwelijk gesloten hebt. Soms is dan vereist dat eerst een burgerlijk huwelijk wordt gesloten, bijvoorbeeld in Turkijke. In andere landen hoeft dat dan weer niet, zoals bijvoorbeeld in Marokko. Inschrijving van een shariahuwelijk in Den Haag kan ook (maar is niet verplicht), zolang het huwelijk maar op legale wijze tot stand gekomen is.

 

Minderjarige kinderen

Indien er uit het in het buitenland afgesloten huwelijk volgens de sharia minderjarige kinderen geboren zijn, moeten de ouders bij het gemeentehuis een uittreksel uit het BRP (Basis Registratie Personen) halen. Scheidingsbegeleiding-groningen stelt een verklaring op wegens het ontbreken van de geboorteakte van het minderjarige kind, welke bijvoorbeeld geboren is in Irak. Als het minderjarige kind in Nederland geboren is deze verklaring niet nodig. Als de geboorteakte uit het land van herkomst meegenomen is hoeft de verklaring ook niet.

 

Afwikkeling scheiding

Scheidingsbegeleiding-groningen stuurt het opgemaakte echtscheidingsconvenant/ouderschapsplan op naar advocaat Peter Broekman (Vorstman advocaten), welke de stukken indient bij de Rechtbank te Amsterdam.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

Onderhoudsverplichting jongmeerderjarigen

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over de te betalen/ontvangen alimentatie en wel/geen onderhoudsverplichting voor jongmeerderjarigen. Mijn blog van vandaag gaat over: Onderhoudsverplichting jongmeerderjarigen.

 

Jongmeerderjarigen

Mijn blog gaat over “jongmeerderjarigen en onderhoudsverplichting”. Een vrij nieuwe term, maar je hoort het steeds vaker. Wat is een jongmeerderjarige? Op het moment dat een kind 18 jaar wordt, spreekt men van een “meerderjarige”. Vanaf de leeftijd van 18 jaar tot 21 jaar, spreekt men over een “jongmeerderjarige”.

 

Meerderjarig en jongmeerderjarig

De ouder(s) zijn verplicht hun kinderen tot hun 18de jaar te voeden, kleden en verzorgen. Daarna zijn ze meerderjarig en eindigt die plicht. Echter, die verplichting jegens “jongmeerderjarigen” loopt door tot het 21ste jaar, en soms zelfs daarna. De ouder(s) moeten een kind financieel ondersteunen tot het 21ste jaar als het gaat om de kosten van levensonderhoud, studie en opleiding.

 

Wel of geen onderhoudsverplichting naar jongmeerderjarigen?

Op een aantal uitzonderingen na eindigt kinderalimentatie nadat het kind 21 jaar is geworden. Na het 21ste jaar zijn er een aantal mogelijkheden dat de bijdrage dient te worden voortgezet. Zoals middels het echtscheidingsconvenant, het ouderschapsplan, via een gerechtelijke beschikking of een overeenkomst tussen de ouder(s) en het meerderjarige kind zelf. Daarnaast kan in uitzonderlijke gevallen het betalen van kinderalimentatie aan een kind ouder dan 21 jaar voortvloeien uit een dringende morele verplichting; is een kind ‘behoeftig’ door bijvoorbeeld een handicap, dan blijft de onderhoudsplicht bestaan.

 

Verzoek bij de rechter

Indien een kind in redelijkheid niet zelf in staat kan worden geacht om in zijn/haar eigen onderhoud en kosten studie/opleiding te voorzien kan de meerderjarige zelf een verzoek bij de rechter indienen om een voortgezette bijdrage door de ouder(s) en de rechter zal daarbij deze behoeftigheid van het kind toetsen waarbij tevens rekening wordt gehouden met de draagkracht van de ouder(s). Maar bij de beoordeling door de rechter blijft het uitgangspunt dat een meerderjarige, ook als deze studeert/opleiding volgt, in staat geacht moet worden door arbeid en met behulp van studiefinanciering in alle kosten van levensonderhoud en kosten studie/opleiding te voorzien en dus niet behoeftig is.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

Partneralimentatie: Notaris verwacht meer rechtszaken

By | Blog | No Comments

Partneralimentatie: Notaris verwacht meer rechtszaken

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Mijn blog van vandaag gaat over: Partneralimentatie: Notaris verwacht meer rechtszaken. Voor meer informatie: NRC 13 september 2019).

 

Echtscheiding en alimentatie

In mijn praktijk word ik dagelijks geconfronteerd met scheidende echtparen waarbij een te betalen/ontvangen kinder- en partneralimenatiebereking uitgevoerd moet worden. De Alimentatiehaven is mijn samenwerkende partner om de berekeningen uit te laten voeren. Begin volgend jaar gaat de verlaging van de partneralimentatie in. De notaris verwacht dat dit zal leiden tot veel rechtszaken.

 

Fiscale aftrek partneralimentatie wordt in stappen verlaagd

De verlaging van de aftrek van de partneralimentatie begin volgend jaar zal tot veel rechtszaken leiden. Hiervoor waarschuwt de notariële specialistenvereniging EPN. ,, Velen zullen naar de rechter stappen om verlaging van hun alimentatie te vragen omdat velen de alimentatie niet meer of moeilijker kunnen opbrengen”, zegt notaris en woordvoerder Aniel Autar. De fiscale aftrek wordt in stappen verlaagd van 51,95 nu naar uiteindelijk 37% in 2023. (ANP)

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.