Category

Blog

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding

By | Blog | No Comments

 

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend m.b.t. de pensioenverdeling bij scheiding. Dit voorstel moet ervoor zorgen dat ex-partners na een scheiding allebei een eigen aanspraak krijgen op het opgebouwde pensioen. De wet zal in moeten gaan op 1 januari 2021.

 

Huidige wettelijke regeling

De verdeling van het pensioen bij scheiding is geregeld via de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). De hoofdregel is dat ex-partners aanspraak kunnen maken op het pensioen van de ex dat is opgebouwd tijdens de hele huwelijkse periode. Je kunt hier pas aanspraak op maken als jouw ex besluit met pensioen te gaan. Besluit de ex langer door te werken, dan heeft dit ook gevolgen voor de andere ex-partner. Deze zal pas later het pensioendeel gaan ontvangen. Het nieuwe wetsvoorstel moet dit gaan veranderen. Op 1 januari 2021 gaan de opgebouwde pensioenrechten ook uit elkaar als echtgenoten of geregistreerde partners hun relatie beëindigen. Op dit moment blijven de meeste ex-echtgenoten of ex-geregistreerde partners via hun pensioenregeling financieel levenslang met elkaar verbonden, ook als ze al lang uit elkaar zijn. Dat is het gevolg van de huidige wettelijke regeling, waarbij de standaardverevening van het pensioen bij echtscheiding het meeste toegepast wordt.

 

Hoe gaat het verdelen van het pensioen vanaf 1 januari 2021?

Het nieuwe voorstel gaat uit van conversie. De pensioenband tussen de ex-partners wordt hierbij definitief opgebroken. Je kunt nog steeds aanspraak maken op het pensioendeel van de ex dat is opgebouwd tijdens het huwelijk, maar voor de uitbetaling hiervan ben je niet meer afhankelijk van de keuzes van de ex. Je krijgt de beschikking over het deel van het pensioen dat voor jou is bestemd en kunt je eigen financiële planning maken. Wil je dit niet, dan kun je hier samen bij de scheiding ook andere afspraken over maken.

Of het wetsvoorstel wordt aangenomen en wanneer het precies in zal gaan is op dit moment nog niet duidelijk.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

Wordt shariahuwelijk in Nederland erkend voor statushouders

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. In de praktijk van Scheidingsbegeleiding-groningen komen steeds meer mensen die gehuwd zijn volgens de Sharia wetgeving en in Nederland willen scheiden. Mijn blog van vandaag gaat over: Wordt een sharia huwelijk erkend in Nederland voor statushouders?

Islamitische scheidingsregels

De islamitische scheidingsregels zijn omschreven in de sharia, het islamitisch recht. Niet in elk islamitisch land speelt de sharia dezelfde rol. Veel islamitische’ landen hebben een combinatie van sharia en ander recht in de wet opgenomen.

 

Wordt shariahuwelijk erkend in Nederland voor statushouders?

Een shariahuwelijk wordt in Nederland erkend wanneer het in het land waar het huwelijk gesloten is op een legale wijze tot stand is gekomen. Derhalve kun je in Nederland wel scheiden als een shariahuwelijk gesloten hebt. Soms is dan vereist dat eerst een burgerlijk huwelijk wordt gesloten, bijvoorbeeld in Turkijke. In andere landen hoeft dat dan weer niet, zoals bijvoorbeeld in Marokko. Inschrijving van een shariahuwelijk in Den Haag kan ook (maar is niet verplicht), zolang het huwelijk maar op legale wijze tot stand gekomen is.

 

Minderjarige kinderen

Indien er uit het in het buitenland afgesloten huwelijk volgens de sharia minderjarige kinderen geboren zijn, moeten de ouders bij het gemeentehuis een uittreksel uit het BRP (Basis Registratie Personen) halen. Scheidingsbegeleiding-groningen stelt een verklaring op wegens het ontbreken van de geboorteakte van het minderjarige kind, welke bijvoorbeeld geboren is in Irak. Als het minderjarige kind in Nederland geboren is deze verklaring niet nodig. Als de geboorteakte uit het land van herkomst meegenomen is hoeft de verklaring ook niet.

 

Afwikkeling scheiding

Scheidingsbegeleiding-groningen stuurt het opgemaakte echtscheidingsconvenant/ouderschapsplan op naar advocaat Peter Broekman (Vorstman advocaten), welke de stukken indient bij de Rechtbank te Amsterdam.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

Onderhoudsverplichting jongmeerderjarigen

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over de te betalen/ontvangen alimentatie en wel/geen onderhoudsverplichting voor jongmeerderjarigen. Mijn blog van vandaag gaat over: Onderhoudsverplichting jongmeerderjarigen.

 

Jongmeerderjarigen

Mijn blog gaat over “jongmeerderjarigen en onderhoudsverplichting”. Een vrij nieuwe term, maar je hoort het steeds vaker. Wat is een jongmeerderjarige? Op het moment dat een kind 18 jaar wordt, spreekt men van een “meerderjarige”. Vanaf de leeftijd van 18 jaar tot 21 jaar, spreekt men over een “jongmeerderjarige”.

 

Meerderjarig en jongmeerderjarig

De ouder(s) zijn verplicht hun kinderen tot hun 18de jaar te voeden, kleden en verzorgen. Daarna zijn ze meerderjarig en eindigt die plicht. Echter, die verplichting jegens “jongmeerderjarigen” loopt door tot het 21ste jaar, en soms zelfs daarna. De ouder(s) moeten een kind financieel ondersteunen tot het 21ste jaar als het gaat om de kosten van levensonderhoud, studie en opleiding.

 

Wel of geen onderhoudsverplichting naar jongmeerderjarigen?

Op een aantal uitzonderingen na eindigt kinderalimentatie nadat het kind 21 jaar is geworden. Na het 21ste jaar zijn er een aantal mogelijkheden dat de bijdrage dient te worden voortgezet. Zoals middels het echtscheidingsconvenant, het ouderschapsplan, via een gerechtelijke beschikking of een overeenkomst tussen de ouder(s) en het meerderjarige kind zelf. Daarnaast kan in uitzonderlijke gevallen het betalen van kinderalimentatie aan een kind ouder dan 21 jaar voortvloeien uit een dringende morele verplichting; is een kind ‘behoeftig’ door bijvoorbeeld een handicap, dan blijft de onderhoudsplicht bestaan.

 

Verzoek bij de rechter

Indien een kind in redelijkheid niet zelf in staat kan worden geacht om in zijn/haar eigen onderhoud en kosten studie/opleiding te voorzien kan de meerderjarige zelf een verzoek bij de rechter indienen om een voortgezette bijdrage door de ouder(s) en de rechter zal daarbij deze behoeftigheid van het kind toetsen waarbij tevens rekening wordt gehouden met de draagkracht van de ouder(s). Maar bij de beoordeling door de rechter blijft het uitgangspunt dat een meerderjarige, ook als deze studeert/opleiding volgt, in staat geacht moet worden door arbeid en met behulp van studiefinanciering in alle kosten van levensonderhoud en kosten studie/opleiding te voorzien en dus niet behoeftig is.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

Partneralimentatie: Notaris verwacht meer rechtszaken

By | Blog | No Comments

Partneralimentatie: Notaris verwacht meer rechtszaken

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Mijn blog van vandaag gaat over: Partneralimentatie: Notaris verwacht meer rechtszaken. Voor meer informatie: NRC 13 september 2019).

 

Echtscheiding en alimentatie

In mijn praktijk word ik dagelijks geconfronteerd met scheidende echtparen waarbij een te betalen/ontvangen kinder- en partneralimenatiebereking uitgevoerd moet worden. De Alimentatiehaven is mijn samenwerkende partner om de berekeningen uit te laten voeren. Begin volgend jaar gaat de verlaging van de partneralimentatie in. De notaris verwacht dat dit zal leiden tot veel rechtszaken.

 

Fiscale aftrek partneralimentatie wordt in stappen verlaagd

De verlaging van de aftrek van de partneralimentatie begin volgend jaar zal tot veel rechtszaken leiden. Hiervoor waarschuwt de notariële specialistenvereniging EPN. ,, Velen zullen naar de rechter stappen om verlaging van hun alimentatie te vragen omdat velen de alimentatie niet meer of moeilijker kunnen opbrengen”, zegt notaris en woordvoerder Aniel Autar. De fiscale aftrek wordt in stappen verlaagd van 51,95 nu naar uiteindelijk 37% in 2023. (ANP)

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

 

 

Scheiden leidt tot foutenregen bij aangifte belasting

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe het zit met scheiden en het doen van belastingaangifte. Mijn extra blog van deze week gaat over: Scheiding leidt tot foutenregen bij aangifte belasting . Voor meer informatie: AD 24 augustus (David Bremmer).

In mijn praktijk vind ik dit een belangrijk onderwerp welke deel uitmaakt bij een scheiding. Ik adviseer cliënten op de mogelijkheid de aangifte/aanvragen toeslagen te laten verzorgen door Administratiekantoor Balanz, gevestigd te Bedum. De medewerkers zijn zeer behulpzaam en helpen mensen graag bij deze moeilijke materie. Tevens adviseert Scheidingsbegeleiding-groningen de koppels hun eerste aangifte inkomstenbelasting te laten verzorgen door hun eigen adviseur of door Administratiekantoor Balanz. Dit voorkomt de problemen welke in het artikel van het AD geschetst worden.

 

Waarschuwing Belastingdienst

Koppels die scheiden, maken veel meer fouten bij het aangifte doen en het aanvragen van toeslagen. Dat resulteert vaak in naheffingen van honderden tot duizenden euro’s. De Belastingdienst begint daarom maandag 26 augustus a.s. een voorlichtingscampagne.

 

Buitenproportioneel veel fouten met het doen van aangifte en het aanvragen van toeslagen

De Belastingdienst vermoedt al lang dat mensen die echtscheiding aanvragen, buitenproportioneel veel fouten maken met aangifte doen en het aanvragen van toeslagen. Twee steekproeven onder bijna 1800 belastingplichtigen die hun huwelijk beëindigen, bevestigen dit nu overduidelijk. Met name het bezit van een gezamenlijk huis en de aanwezigheid van kinderen is een recept voor missers.

Maar liefst de helft van de scheidende stellen met een koophuis vult de aangifte voor de inkomstenbelasting onjuist in. Is er geen eigen woning, dan doet 20 procent het fout. Een pas gescheiden persoon maakt drieënhalf maal meer kans om in de periode daarna een dwangbevel te krijgen dan een willekeurige andere Nederlander. Daar blijft het vaak niet bij: vlak na een scheiding bellen mensen vijf keer vaker met de Belastingtelefoon. Ook maken ze dubbel zo vaak bezwaar.

 

Hypotheekrenteaftrek      

De meeste fouten doen zich voor met de hypotheekrente en de kinderopvangtoeslag. ,,Zo trekken ex-partners vaak allebei de volledige hypotheekrente af. Dat mag niet”, zegt John van Vliet, hoofd van de projectgroep Scheiden bij de Belastingdienst. Verder wordt in het geval van co-ouderschap nogal eens kinderopvangtoeslag aangevraagd zonder dat de schriftelijke afspraken over het co-ouderschap naar de fiscus worden gestuurd. Die moet dan fiat geven!

De Belastingdienst is zo geschrokken van deze aantallen dat nu de voorlichtingscampagne ‘Voor wie verder wil, maar niet samen’ is opgetuigd. Scheidende stellen wordt daarin onder meer gewezen op een online checklist. Het moment voor de lancering is zeer strategisch gekozen: aan het eind van de zomervakantie piekt het aantal scheidingen, net als met kerst.

 

Foute aanslag kan in een forse naheffing resulteren      

,,Een foute aanslag kan in een forse naheffing resultereen”, aldus Van Vliet. ,,Of iemand moet ineens honderden tot duizenden euro’s aan toeslagen terrugbetalen of loopt juist toeslagen mis. Dat kan forse consequenties hebben. Sommige mensen belanden zelfs in de schuldsanering. We willen dat helpen voorkomen.”  Daar blijft het vaak niet bij: vlak na een scheiding bellen mensen vijf keer vaker met de Belastingtelefoon. Ook maken ze dubbel zo vaak bezwaar.

 

Hypotheekrenteaftrek      

De meeste fouten doen zich voor met de hypotheekrente en de kinderopvangtoeslag. ,,Zo trekken ex-partners vaak allebei de volledige hypotheekrente af. Dat mag niet”, zegt John van Vliet, hoofd van de projectgroep Scheiden bij de Belastingdienst. Verder wordt in het geval van co-ouderschap nogal eens kinderopvangtoeslag aangevraagd zonder dat de schriftelijke afspraken over het co-ouderschap naar de fiscus worden gestuurd. Die moet dan fiat geven! De Belastingdienst is zo geschrokken van deze aantallen dat nu de voorlichtingscampagne ‘Voor wie verder wil, maar niet samen’ is opgetuigd. Scheidende stellen wordt daarin onder meer gewezen op een online checklist.

Het moment voor de lancering is zeer strategisch gekozen: aan het eind van de zomervakantie piekt het aantal scheidingen, net als met kerst.

 

Foute aanslag kan in een forse naheffing resulteren      

,,Een foute aanslag kan in een forse naheffing resultereen”, aldus Van Vliet. ,,Of iemand moet ineens honderden tot duizenden euro’s aan toeslagen terrugbetalen of loopt juist toeslagen mis. Dat kan forse consequenties hebben. Sommige mensen belanden zelfs in de schuldsanering. We willen dat helpen voorkomen.”

 Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch
via 0641565583

 

‘Scheiden op agenda hypotheekgesprek’

By | Blog | No Comments

 

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe het zit met scheiden en hypotheken. Mijn blog van vandaag gaat over: ‘Scheiden op agenda hypohteekgesprek’. Voor meer informatie: Radar (Avro/Tros, zeven dagen geleden.)

 

Nationale Hypotheek Garantie

De mogelijkheid van een scheiding moet standaard besproken worden tijdens een hypotheekadviesgesprek. Daar pleit Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor. Maar een op de tien consumenten geeft aan volledig geïnformeerd te zijn over de mogelijke gevolgen van het scenario relatiebeëindiging, volgens een enquête onder duizend consumenten die NHG samen met MUNT Hypotheken uitvoerde.

 

Scheiden

De meerderheid van de ondervraagden besprak het scheiden helemaal niet tijden een adviesgesprek met de bank. NHG wijst erop da teen op de drie relaties in een scheiding uitloopt. Door scheiden hoger op de agenda te zetten, het het gescheiden koppel vaker woningverkoop voorkomen. Vaak kan dan een van de twee in de woning blijven wonen.

 ‘Mogelijke consequenties bespreken kan onprettig voelen’

Volgens NHG is het aan de hypotheekadviseur als neutrale partij om het onderwerp op te voeren. ‘Samen een huis kopen is een bijzondere mijlpaal. Op zo’n moment is een scheiding bij 80 procent van de stellen niet top of mind. Het bespreken van de mogelijke consequenties kan zelfs onprettig voelen’, Aldus bestuurder Carla Muters.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

 

 

 

(Her)Berekening alimentatie bij samengestelde gezinnen

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: (Her)Berekening alimentatie bij samengestelde gezinnen. (Voor meer informatie zie: Alimentatiehaven)

 

Berekenen alimentatie samengestelde gezinnen

De berekeningen bij samengestelde gezinnen kunnen redelijk complex zijn. Zo kan een kind bij co- ouderschap, en indien beide ouders opnieuw zijn getrouwd, vier onderhoudsplichtige (stief) ouders hebben. Voor het laten berekenen van kinderalimentatie kan een nieuwe partner van invloed zijn, mede afhankelijk van de samenlevingsvorm (huwelijk/geregistreerd partnerschap), en de omgangsregeling en ieders inkomen. Bijvoorbeeld: indien gehuwd/geregistreerd partnerschap, is men verantwoordelijk voor alle kinderen die in het gezin verblijven. (Drie of meer dagen per week).

 

Redelijke wetstoepassing

Een redelijke wetstoepassing brengt mee dat wanneer iemand onderhoudsverplichtingen heeft jegens (stief) kinderen uit verschillende relaties, terwijl zijn draagkracht niet voldoende is om aan die verplichtingen volledig te voldoen, het voor onderhoud beschikbare bedrag tussen de kinderen wordt verdeeld, in beginsel gelijkelijk. (Tenzij bijzondere omstandigheden tot een andere verdeling aanleiding geven, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij een duidelijk verschil in behoefte).

 

Bijdragen kosten verzorging en opvoeding kinderen

Indien een ouder verschillende relaties is aangegaan waaruit kinderen zijn geboren, zal niet alleen rekening moeten worden gehouden met het feit dat die ouder verplicht is bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van die kinderen, maar ook met het feit dat op de andere ouder van die kinderen eenzelfde verplichting rust of kan rusten. Aldus kan een bijdrageverplichting van die andere ouder mede van invloed zijn op het voor een kind uit een eerdere of latere relatie beschikbare gedeelte van de draagkracht van de jegens dat kind onderhoudsplichtige ouder.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

Wat is een “bonusouder”

By | Blog | No Comments

 

Blog: Wat is een “bonusouder”

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Wat is een “bonusouder”.

 

Scheiden is ook een nieuw begin

Mijn blog gaat over het begrip “bonusouder”. Een vrij nieuwe term, maar je hoort het steeds vaker. Wat wordt hier mee bedoeld? Bijvoorbeeld:

Beide ouders zijn na de scheiding een nieuwe relatie aangegaan. De relatie van één van de ouders wordt opnieuw beëindigd. Scheiden kan een nieuw einde van een nieuw begin worden. Dan krijgt het kind dus te maken met een ex stiefouder.

 

Welke impact kan een dergelijke situatie hebben op kinderen

De kinderen kunnen jaren aan de stiefouder verwant zijn geweest. Deze scheiding kan kinderen doen beseffen hoe dol zij waren op hun “stiefouder” en  kan hen doen besluiten dat zij de relatie met deze stiefouder niet willen beëindigen. En gelukkig andersom ook niet.

 

Nieuwe situatie

Inmiddels verstrijken de jaren. De gescheiden ouder van de “stiefouder” heeft geen contact meer met deze ouder. De kinderen echter wel. De kinderen worden volwassen. Hun relatie met de stiefouder kan zich gaan kenmerken door het hebben/houden van een warme relatie met deze ouder. Deze stiefouder kan ook nog  steeds een belangrijke plek in hun leven innemen. En zo ontstaat de term “bonusouder”.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

Wanneer zijn wij geen toeslagpartners meer

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Mijn blog van vandaag gaat over: Wanneer zijn wij geen toeslagpartner meer. (Voor meer informatie zie de belastingdienst).

 

Heeft u nu een toeslagpartner?

Op de site van de belastingdienst kunt u kijken bij uw situatie en leest u vanaf welk moment u géén toeslagpartners meer bent. Vanaf het moment dat u geen toeslagpartner meer hebt, kunt u de toeslagen aanvragen.

 

Wij zijn niet getrouwd

Verhuist u of uw toeslagpartner? En hebt u de verhuizing ook doorgegeven aan de gemeente? Dan bent u geen toeslagpartners meer vanaf de eerste van de maand na de verhuizing.

 

Wij zijn getrouwd

Vraagt u een echtscheiding aan, gaat u scheiden van tafel en bed of beëindigt u uw geregistreerd partnerschap? En verhuist u of uw toeslagpartner? Dan bent u geen toeslagpartners meer vanaf de eerste van de maand na de verhuizing. Maar alleen als u het volgende óók hebt geregeld:

. U hebt de verhuizing aan de gemeente doorgegeven.

. U hebt met Mijn toeslagen de officiële aanvraagdatum van uw scheiding of van de beëindiging van uw partnerschap aan de belastingdienst doorgegeven.

 

Voorbeeld

U hebt begin mei een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank en staat vanaf 7 juni niet meer op hetzelfde adres ingeschreven als uw ex. Als u de aanvraagdatum van uw scheiding aan de belastingdienst doorgeeft, bent u vanaf 1 juli van dat jaar geen toeslagpartners meer. Geeft u deze datum niet aan de belastingdienst door? Dan blijft u elkaars toeslagpartner tot de scheiding definitief is.

Lees meer bij Wij gaan uit elkaar – wat moet ik regelen voor mijn toeslag?

 

Krijgt u huurtoeslag?

Dan maakt het niet uit of u wel of niet getrouwd bent.

Verhuist u of uw toeslagpartner? En hebt u de verhuizing ook doorgegeven aan de gemeente? Dan bent u voor uw huurtoeslag geen toeslagpartners meer vanaf de eerste van de maand na de verhuizing.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

 

 

Waarom scheiden zo moeilijk is

By | Blog | No Comments

 

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Waarom scheiden zo moeilijk is. (informatie afkomstig uit Flow).

 

Scheiden vergt moed

Bijna niemand gaat ‘zomaar’ scheiden. Scheiden vergt moed. Ook journalist en mede-auteur van het Psychologisch handboek voor de niet zo perfecte vrouw Francisca Kramer dacht er lang over na voordat ze wist: nu is het tijd om verder te gaan.

 

Proces van wel of niet scheiden

Waar het hals over kop opbreken van een relatie meestal niet slim is, kan het proces van wel of niet scheiden ook te lang duren. Francisca Kramer denkt bijvoorbeeld dat zij er te lang over gedaan heeft. Tegelijkertijd is zij blij dat zij dit besluit zo lang uitgesteld heeft omdat zij zich achteraf niet schuldig wilde voelen over haar besluit. Dat schuldgevoel diende zich toch wel aan, maar het hielp wel dat zij zichzelf kon voorhouden dat zij er heel veel aan gedaan heeft. Wat haar tegenhield was angst.

 

Angst

Angst voor het grote onbekende. Want hoe gaat de toekomst eruitzien zonder het vertrouwde leven met man en kinderen? Waar gaan we wonen, hoe doen we het met de kinderen, welke invloed gaat een scheiding op hun ontwikkeling hebben, wat zal de omgeving zeggen en ga zo maar door. Juist omdat zij er zo veel over had gelezen en zich bewust was van alle mogelijke gevolgen, verlamde zij. Waar zij zichzelf altijd beschouwde als een zelfstandige en onafhankelijke vrouw, kwam zij zichzelf tegen als afhankelijk en bang en lag zij continu te malen over blijven of gaan en hoe dan?

 

Stap naar nieuw leven

Het heeft nog vier jaar geduurd voor Francisca daadwerkelijk in staat was de stap te zetten naar een nieuw leven. Het vergt van haar een extreme, bijna onmenselijke hoeveelheid moed. Zij geeft aan dat het moeilijkste met dit soort besluiten is: advies is zinloos. De enige die jou advies kan geven, ben je zelf. Het is dan wel de kunst om je innerlijke stem te ontdekken en ernaar te luisteren. Vaak zit die stem diep in je, verborgen onder allerlei lagen van schuldgevoel, schaamte, ijdele hoop, verwachtingen en teleurstellingen en vooral rationalisaties. De Amerikaanse schrijver Elizabeth Gilbert beschrijft die stem mooi in haar roman Eten, bidden, beminnen, als ze in het eerste deel van haar boek vertelt over het moeizame en pijnlijke process van scheiden of blijven. Het is ook haar innerlijke stem, die haar uiteindelijk de weg wijst.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583