Category

Blog

Huisvestingsprobleem tijdens/na echtscheiding

By | Blog | No Comments

Huisvestingsprobleem tijdens/na echtscheiding

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Mijn blog van vandaag gaat over: Het niet kunnen vinden van (tijdelijke) huisvesting in/na het proces van echtscheiding.

 

Echtscheiding en wonen

In mijn praktijk word ik dagelijks geconfronteerd met scheidende echtparen waarbij de vertrekkende partner geen andere huisvesting kan vinden. Het woningaanbod (sociale huurmarkt) sluit niet aan bij de behoefte van scheidende stellen. Vooral als er sprake is van kinderen en een laag inkomen, is de kans om nieuwe huisvesting te vinden zeer beperkt. Tel daarbij op dat er in de crisisjaren te weining is gebouwd en er steerds meer “bijzondere doelgroepen” bedient moeten worden.

 

Manifest

Het is dringen op de sociale huurmarkt. Afgelopen zomer vroegen Platform Opnieuw Thuis, de koepel van woningcorporaties Aedes, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en stedennetwerkt G32, in een gezamenlijk manifest om extra aandchat voor ‘spoedzoekers’. Steeds meer urgente groepen verdringen op een steeds krappere sociale huurmarkt. Wie niet zo’n label heeft, vist als snel achter het net. Gemeenten, maar ook het Rijk, zouden voldens de organistaties meer moeten doen om flexibele woonruimte te realiseren. Leegstaande kantoorruimten omvormen tot woningen bijvoorbeeld, of containerwoningen neerzetten op braakliggend terrain. Hoewel de wet de tijdelijke verhuur van dit soort woningen makkelijker heeft gemaakt, maken gemeenten en corporaties daarvan maar mondjesmaat gebruik.

 

Urgentie

Voor mijn cliënten vraag ik altijd urgentie aan, indien zij aan de voorwaarden om voor urgentie in aanmerking komen, voldoen.

In sommige gevallen verleent de gemeente het Hogeland en de gemeente Groningen urgentie. De voorwaarden voor de gemeente het Hogeland staan in de folder ‘Snel een woning nodig’. Let op, voor een woonurgentie in Groningen gelden andere regels. Deze kunt u lezen op de website.

Echtscheidingsboerderij Molenheerdt in Siddeburen

Delen van de woonboerderij worden door de eigenaren beschikbaar gesteld als tijdelijke huisvesting voor mensen die acuut woonruimte nodig hebben. “Meestal gaat het om een relatiebreuk of ‘time-out’, maar ook overbrugging na verkoop van de eigen woning is vaak een rede om bij de eigenaren te komen wonen. Mensen maken over het algemeen tijdelijk gebruik van de beschikbare woonruimte. De vraag naar woonruimte op de Molendeerdt kan het aanbod inmiddels bijna niet meer aan. Zie voor meer informatie: (het Bokkeblad. 17 mei 2017).

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

Het samengestelde gezin

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Mijn blog van vandaag gaat over: Het samengestelde gezin, een onderwerp uit o.a. NRC Handelsblad (17 mei 2016), geschreven door Annemiek Leclaire.

 

Stiefgezin”

Een stiefgezin is een gezin waarbij minimaal één van de ouders al een kind heeft uit een vorige relatie. Volgens Het Nederlands Jeugd Instituut waren het er in 2010 zo’n 184.000; dat is 9,5% van het totaal aantal gezinnen met thuiswonende kinderen onder de 18 jaar. Eén op de tien gezinnen is een stiefgezin. Van hen zegt 32% gelukkig te zijn en 41% “absoluut niet”.

In samengestelde huishoudens is een ingewikkeld krachtenveld gaande dat steeds van vorm en omvang verandert. Het is niet makkelijk om samen te leven met huisgenoten met wie je geen biologische band hebt, die getekend zijn door een scheiding of rouw om een overleden ouder, die al door anderen zijn opgevoed, die er soms maar een weekend per maand zijn. En dan heb je nog te maken met ex-partners en hún nieuwe liefdes. Van tweede huwelijken is bekend dat de helft in een scheiding eindigt.

 

Opmerkingen ouders van samengestelde gezinnen

Een paar opmerkingen van stiefouders over hun nieuwe gezinnen:

“Ik denk dat mensen zwaar onderschatten hoe ingewikkeld dit is.”

“Je dondert heel snel van je roze wolk af.”

“Het gaat van vlinders in je buik naar prikkeldraad.”

“Je denkt: ‘We werken er vijf jaar aan en dan hebben we het op de rit’, nee, je komt altijd weer dingen tegen.

 

To do’s voor happy stiefgezinnen

Wat doen al die samengestelde huishoudens waarin het wél goed gaat? Wat zijn, met andere woorden, de ‘To do’s’ voor happy stiefgezinnen? Suzan Vloet: “Er zou zo veel ellende voorkomen kunnen worden als mensen maar anders zouden starten met elkaar.” (Suzan Vloet is zelfstandig trainer-coach met een eigen praktijk).

 

To do’s:

Het is geen gezin

Biologische band eerst

Het hoeft je kind niet te worden

De ideale stiefouder voegt wat toe

Rond de vorige partnerrelatie af

Langzame introductie

Maak een plan

Blijf praten

Ideaalplaatje loslaten

Neem tijd voor je eigen kinderen

 

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

Belastingvrij erven en schenken

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe het zit met erven en schenken. Mijn blog van vandaag gaat over Belastingvrij erven en schenken. Voor meer informatie: Plus Magazine 2018.

 

Algemeen

Het liefst komt de hele erfenis bij familie en geliefden. Maar ook de fiscus wil een deel….. Er zijn wel manieren om dat deel zo klein mogelijk te houden.

 

Huidig erfrecht

Volgens het huidige erfrecht krijgt de langstlevende van een echtpaar de beschikking over de hele erfenis. De langstlevende mocht ook in 2018  ruim € 600.000,– belastingvrij erven. De kinderen krijgen nog niets in handen, ze houden hun erfdeel tegoed. Voor hen geldt in 2018 een vrijstelling van bijna € 20.000,– per kind. Pas na het overlijden van beide ouders is de nalatenschap van hen.

 


Belasting besparen

Om erfbelasting te voorkomen schenken veel ouders en grootouders liever aan hun toekomstige erfgenamen. Soms alleen ‘op papier’ en ook daarmee kunnen ze belasting besparen.

 

Belastingvrij schenken

Voor eigen kinderen geldt een vrijstelling van zo’n € 5.000,– per jaar, per kind. Maar vader en moeder mogen per jaar niet meer dan de vrijstelling per jaar belastingvrij schenken aan een kind. Ook niet als ze gescheiden zijn. Boven de vrijstelling moet 10 tot 20 procent schenkbelasting betaald worden. Wie slim is, maakt du seen meerjarenplan voor gerichte schenkingen ‘met de warme hand’.

 

Jubelton

Ook in 2018 was het weer toegestaan om eenmalig maximal € 100.000,– belastingvrij te schenken aan iemand (18-40) die het geld gebruikt voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Andere doeleinden die voldoen aan die voorwaarden: aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van een verkochte woning of afkoop van erfpacht. De ontvangeer hoeft geen familie te zijn. De eenmalige hoge schenking mag gespreid worden over drie jaar, mits de ontvanger ook in het derde jaar nog onder de 40 is.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

Pensioengat na scheiding

By | Blog | No Comments

 

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Mijn blog van vandaag gaat over een onderwerp uit o.a. de Telegraaf (14 januari 2019, geschreven door Leon Brandsema). Voor meer informatie lees ook: vereniging pensioengerechtigden

 

Voorstel nieuwe pensioenwetgeving

Pensioenexpert Jaap Harmsen van Pensioen Perspectief doelt op het wetsvoorstel ‘pensioenverdeling bij scheiding 2021’ van minister Koolmees. ,,In dat plan is de standaard dat de vrouw de helft van het ouderdomspensioen en het evt. bijzondere partnerpensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk krijgt. Maar die waarde wordt direct omgezet in een ouderdomspensioen, dat heet conversie.” Het voordeel hiervan is dat de pensioenen gescheiden worden en de exen dus ook op pensioengebied helemaal van elkaar af zijn. Maar er is ook een nadeel. Door deze omzetting krijgt de vrouw pas na de pensioendatum haar deel van het pensioen dat door de man is opgebouwd. Tot die tijd wordt ze, (nu nog) maximal twaalf jaar, onderhouden met alimentatie. Maar als de ex-man overlijdt valt dat weg. Harmsen: ,,In de huidige situatie krijg je dan het hele partnerpensioen. Maar in de nieuwe situatie heb je dat niet meer.”

 

Pensioengat na scheiding dreigt

Indien deze wetswijziging wordt doorgevoerd, kan de nieuwe standaard een probleem worden na overlijden ex. Voor mensen die financieel afhankelijk zijn van hun partner, dreigt door de nieuwe pensioenwetgeving, een inkomensgat. Als hun ex voor de pensioendatum overlijdt, valt een vangnet weg, als ze niet goed opletten.

Harmsen van Pensioen Perspectief waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van de ingreep die minister Koolmees (Sociale Zaken) wil doen bij verdeling van het pensioen als mensen gaan scheiden. De minder bedeelde partner krijgt nu dus bij een standaardverdeling ook partnerpensioen als zijn of haar ex voor het pensioen overlijdt. Daarmee kan het wegvallen van de alimentatie – gedeeltelijk – ondervangen worden.

Maar als verandering doorgaat, is er dus geen sprake meer van standaardverdeling, legt Harmsen uit. “Hierbij gaat hij uit van de veel voorkomende situatie waarin de vrouw financieel afhankelijk is van de man. ,,Als je nu gaat scheiden, krijgt de vrouw nog de helft van het ouderdomspensioen van haar ex en het hele partnerpensioen.” (Standaardverevening). In de nieuwe wetgeving is er dan geen sprake meer van standaardverevening, maar conversie.

 

Minsister Sociale Zaken

Minister Koolmees van Sociale Zaken gaat ook op bovengenoemd probleem in, maar stelt dat het niet zo groot is. Want het partnerpensioen is, zo stelt het ministerie, toch maar in een beperkt aantal situaties hoog genoeg om de inkomensval op te vangen. Dat vindt Harmsen geen argument om het helemaal te laten vervallen. ,,Als je inkomen wegvalt, sta je met je rug tegen de muur. Dan zijn alle beetjes welkom.”

 

 Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

 

Bijstandsuitkering en echtscheiding

By | Blog | No Comments

Bijstandsuitkering en echtscheiding

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Regelmatig begeleid ik cliënten waarbij een van de partners over onvoldoende eigen inkomen beschikt na de scheiding. Dan moet er gekeken worden of het aanvragen van een bijstandsuitkering noodzakelijk is. Mijn blog van vandaag gaat over bijstand en echtscheiding.

 

Uitkering & alimentatie

Indien je een bijstandsuitkering aanvraagt, gaat de sociale dienst controleren of je het juiste bedrag aan partneralimentatie of kinderalimentatie ontvangt. De bijstand is namelijk bedoeld om in de kosten van levensonderhoud te voorzien van jou en je kinderen. Alimentatie wordt gezien al seen bijdrage in deze kosten. De bijstand zal niet worden uitgekeerd als dat niet nodig is. Mocht blijken dat je geen of te weinig alimentatie ontvangt, dan zal dit aangevuld moeten worden door de alimentatieplichtige en dien je de alimentatie te innen. (Voor meer informatie hierover zie LBIO). Hier wordt alleen van afgeweken bij te weinig draagkracht van de alimentatieplichtige en niet bij onderlinge afspraken.

 

Bijstand vult aan op alimentatie

Je ontvangt alimentatie, maar door omstandigheden moet je nu ook een bijstandsuitkering aanvragen. De bijstand vult dan het bedrag aan om in de kosten van levensonderhoud te voorzien van jou en je kinderen. Andersom geldt dit ook: als je bijstand ontvangt en je gaat alimentatie ontvangen, zal je uitkering gekort worden op het alimentatiebedrag wat je gaat ontvangen. Alimentatie die thuiswonende kinderen (tussen de 18 en 21 jaar) ontvangen worden niet op de bijstand gekort. Als het kind zelf recht heeft op bijzondere bijstand wordt het op deze uitkering wel gekort.

 

Leenbijstand en bijstandsverhaal

Logischerwijs zal de bijstand niet willen uitkeren als dat niet nodig is. Als de alimentatieplichtige (de betalende ex- partner) de alimentatie niet betaalt, kan de sociale dienst je verzoeken om via de rechter alsnog de achterstallige alimentatie te laten innen. Tot het moment dat je ex- partner de achterstallige alimentatie betaalt kun je “leenbijstand”  krijgen.

Dit bedrag moet je terugbetalen op het moment dat je ex- partner de alimentatie betaalt. Als de sociale dienst een gedeelte van de bijstandsuitkering gaat verhalen op de alimentatieplichtige heet dit bijstandsverhaal. Let op: de gemeente kan verkeerde gegevens ontvangen en zo onjuiste berekeningen maken! Laat de berekening dus altijd controleren!

Wanneer je ervoor kiest om de alimentatie niet te betalen, kan de gemeente een gerechtelijke procedure starten om de zogeheten verhaalbijdrage af te dwingen.

 

Bijstand kan van afspraken tussen ex- partners afwijken

Hebben jullie afspraken vastgelegd bij de rechter dat er geen alimentatie betaalt hoeft te worden? Houd rekening met het feit dat de bijstand hiervan kan afwijken. De wetgeving gaat namelijk boven de afspraken die ex- partners onderling hebben gemaakt. Als je dus gescheiden bent en bijstand wil aanvragen, moet je bewijs hebben dat je ex- partner niet in staat is om partneralimentatie en/of kinderalimentatie te betalen. Heb je geen afspraken vastgelegd? Het is voor de sociale dienst makkelijker alimentatie te verhalen als deze alimentatieverplichting is vastgelegd in een beschikking van de rechter, maar het is niet een vereiste. Is er namelijk niets over alimentatie vastgelegd, dan moet de sociale dienst eerst een procedure bij de rechter starten. Ook als de sociale dienst besluit om geen procedure te starten, bestaat het risico dat je gekort wordt op je uitkering. De sociale dienst kan ook besluiten om de uitkering te verstrekken onder de voorwaarde dat je zelf een procedure start om alimentatie te krijgen van je ex- partner.

Als ik de scheiding regel voor cliënten laat ik altijd een alimentatieberekening  uitvoeren door de Alimentatiehaven. Deze voeren de berekening professioneel uit en men krijgt een goede uitleg over hoe de berekening tot stand gekomen is.

 

Anw-uitkering bij overleden ex- partner

Als je partneralimentatie kreeg (of moest ontvangen) en je ex- partner komt te overlijden, dank un je recht hebben op een Anw-uitkering. De alimentatieafspraken en de verplichting tot betaling hiervan moet wel zijn vastgelegd in een beschikking of een notariële akte. De uitkering is nooit hoger dan het bedrag dat je aan partneralimentatie kreeg. Je hebt geen recht op een Anw-uitkering als de alimentatie vrijwillig werd betaald of als jullie samenwoners waren.

 

Spaargeld

Wat mede bepaalt of je voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt, is hoeveel spaargeld je hebt. Kijk voor meer informatie hierover op de site van de Rijksoverheid.

Informatie uit dit blog is o.a. afkomstig van Jurofoon

 

Hulp nodig bij scheiden?

Heeft u behoefte aan meer informatie of advies over dit onderwerp? Of wellicht over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

Verliezen van contact kleinkind met grootouder na scheiding

By | Blog | No Comments

 

Verliezen van contact kleinkind met grootouder na scheiding

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Vaak verliezen grootouders contact met kleinkind na scheiding. Voor meer informatie: DvhN en René Diekstra

 

Vaak verliezen grootouders contact met kleinkind na scheiding (Bron: René Diekstra in art. DvhN (drie november 2018)

Afgelopen zaterdag werd in het DvhN door René Diekstra aandacht besteed aan het feit dat veel kinderen na een scheiding het contact met een grootouder(s) verliest. Dit betekent een groot verdriet voor de grootouder(s). Vaak vinden ze het moeilijk om er met een ander over te praten, schamen zich ervoor en ervaren de situatie zelfs vaak als een persoonlijk falen.

 

Geen contact kleinkind met grootouders na scheiding, vaak gevolg van ouderverstoting

Als partners met kinderen op een bepaald moment hun relatie verbreken komt er niet zelden een proces op gang waarin de ene ouder probeert de andere ouder uit de ouderrol te verstoten. En daarin de kinderen mee te krijgen of soms ook gewoon in mee te dwingen. Een veel voorkomend en beoogd gevolg van de ouderverstoting is dat ook de ouders van de verstoten ouder uit hun rol – die van grootouders dus – worden verstoten.

 

Onderzoek

Grootouders kunnen een positieve rol spelen in het leven van kleinkinderen en andersom. Bij stopzetten van het contact wordt beiden iets heel belangrijks onthouden. Want een goede onderlinge band is zowel voor de grootouders als de kleinkinderen een bron van levensvreugde. Maar er is meer. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook  dat kinderen van ouders met psychische problemen die of 1) een hechte emotionele band met hun grootouder(s) hebben; of 2) dikwijls contact met hun grootouder(s) hebben; of 3) hun grootouder(s) ervaren als een bron van sociale steun bij problemen, zelfs als volwassene minder risico lopen op psychische problemen dan kinderen zonder zulke grootouderrelaties. Het is daarom verschrikkelijk dat volgens de meest valide schattingen jaarlijks circa 16.000 kinderen het contact met een van hun ouders na scheiding verliezen, en een proces van ouder- en daarmee grootouderverstoting- wordt opgestart.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

 

 

Verliezen van contact met ouder na scheiding

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Vaak verliezen van contact met ouder na scheiding. Voor meer informatie: CBS en RTL

Vaak verlies van contact met ouder na scheiding (Bron: CBS en Nederlands Jeugdinstituut)

Afgelopen dinsdag werd in de media aandacht besteed aan de uitkomst van het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bijna een op de vijf volwassenen die geboren zijn tussen 1971 en 1991 woonde een deel van hun jeugd niet bij beide ouders. In 75 procent van de gevallen dwam dat door een scheiding, bij 14 procent was een ouder overladen en 10 procent groeide op in een eenoudergezin. De overgrote meerderheid woonde bij hun moeder. Daardoor hadden ze meer contact met een eventuele stiefvader dan met een stiefmoeder: 42 procent van de respondenten uit een niet-intact gezin woonde in een gezin met een stiefvader en 22 procent met een stiefmoeder.

 

Onderzoek

20 procent van de volwassenen tot 46 jaar met gescheiden ouders het het afgelopen jaar geen contact met hun vader. 5 procent had geen contact met hun moeder. Dit is de uitkomst van het onderzoek naar de langetermijneffecten van scheiding. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is voor het eerst dat de langetermijneffecten van scheiding op deze manier onder de loep zijn genomen.

Nederlands Jeugdinstituut

Anita Kraak, programmaleider Veilig opgroeien bij het Nederlands Jeugdinstituut, benadrukt het belang van contact met beide ouders na een scheiding. “Chronische conflicten tussen ex-partners kunnen bij kinderen leiden tot  problemen, weten we uit eerder onderzoek. Een scheiding is voor kinderen al moeilijk genoeg te verwerken. Het is belangrijk dat ouders hun gezamenlijk ouderschap overeind houden, ook als hun partnerschap eindigt. Daarom moeten we problemen na een scheiding vroeg signaleren en snel passende steun en zorg bieden.”

 

Specifieke generatie

Er werd dus tijdens onderzoek gekeken naar kinderen die tussen 1971 en 1991 geboren zijn. De onderzochte groep is opgegroeid in de tijd waarin echtscheiden in Nederland een hoge vlucht nam. “Het gaat om een specifieke generatie”, zegt Matthijs Kalmijn van de Universiteit van Amsterdam. “Tegenwoordig heb je co- ouderschap en bezoekregelingen. Destijds verdween de vader na een echtscheiding al snel buiten beeld of werd het contact stukken minder.”

 

Matthijs Kalmijn

Matthijs Kalmijn (gespecialiceerd in familiesociologie en sociale demografie) van de Universiteit van Amsterdam legt uit dat de gevolgen daarvan nog niet goed onderzocht zijn. “Veel vaders hebben er moeite mee als het contact met de kinderen verwatert. Ze ervaren minder sociaal welbevinden als er geen contact is.”

 

Rol vader is veranderd

Voor kinderen is dat anders, zegt Kalmijn. “Vooral als er in de opvoeding conflicten zijn, is het stoppen van de ruzie belangrijker dan contact met de vader.” Gescheiden vaders zijn tegenwoordig veel meer betrokken bij het opgroeien van hun kinderen. “ Hun rol is totaal veranderd. Partners, omgeving, overheid: in de Jaren 70 en 80 was iedereen verrast door de situatie en niet in staat om bij te sturen.” Dat is nu veel minder het geval.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

Twee trouwringen omsmelten tot één ring

By | Blog | No Comments

 

 

Twee trouwringen omsmelten tot één ring

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Twee trouwringen omsmelten tot één ring.

 

Scheiden met respect

Recent heb ik een echtpaar gescheiden die tijdens het intakegesprek aangaven de scheiding respectvol te willen afhandelen. Na 22 jaar werd er een punt achter het huwelijk gezet. Voor beiden een emotionele gebeurtenis. Voor beiden een gebeurtenis die ze met een ritueel wilden bekrachtigen. Voor hen hield dit in dat ze teruggingen naar de plek waar ze elkaar lang geleden ontmoet hebben en stil wilden blijven staan bij dat mooie moment. Maar ook stil blijven staan bij het moment van nu. Dat ze niet meer als partners met elkaar verder gaan leven, maar wel als ouders van de kinderen.

 

Toekomst

Tijdens het begeleidingsproces gaven partijen aan dat zij elkaar een gelukkige toekomst gunnen. Dat vooruitkijken niet vanzelfsprekend is en er ups en downs zullen komen. De vrouw stelde haar (ex) man voor om de trouwringen niet te laten “verpieteren” in een zielig doosje, maar om van de twee ringen één ring te laten maken. Dit geeft haar kracht om door de moeilijke tijd te komen en om opnieuw te beginnen. Haar (ex) man stemde hiermee in. Ik vond dit een heel mooi gebaar en hoop oprecht dat ook deze twee ex geliefden nog een gelukkige toekomst hebben.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met de Alimentatiehaven. Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning

By | Blog | No Comments

Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning. Voor meer informatie: Radar, 10 september 2018.

 

Betekenis Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning

Echtparen die in Gemeenschap van Goederen gehuwd zijn en een eigen woning hebben, zijn beide verantwoordelijk voor de aflossing van de hypotheekschuld welke zij aangegaan zijn bij een bank. Zolang je bij elkaar bent is er niets aan de hand en wordt de hypotheek voldaan. Maar hoe zit het wanneer je gaat scheiden en afspreekt dat jouw ex-partner in de eigen woning blijft wonen, zolang deze niet verkocht is?

 

Echtscheiding en betekenis Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning.

Wanneer je besluit te gaan scheiden en het onderling erover eens bent dat de woning nog eigendom blijft van beide partijen na de scheiding, is hier een risico aan verbonden. Veel mensen worden niet/nauwelijks geïnformeerd tijdens het scheidingsproces welk risico hieraan verbonden is. Je tekent het convenant en het convenant wordt via de advocaat ingediend bij de Rechtbank. De Rechtbank spreekt de echtscheiding uit en geeft de beschikking af van de echtscheiding. En jullie denken dat alles goed geregeld is omdat de rechter de uitspraak gedaan heeft…..

 

Risico wanneer afspraak uit convenant niet nageleefd wordt

Regelmatig komen partijen overeen dat, indien de woning in de verkoop staat bijvoorbeeld, één van de partners in de woning blijft wonen. Tot het moment waarop deze verkocht wordt. Afgesproken wordt dat diegene de hypotheeklasten van de eigen woning betaalt, tot datum verkoop woning.

De andere partner gaat ervan uit dat hij/zij niet verantwoordelijk gesteld kan worden wanneer de ex-partner de afspraak niet nakomt om de hypotheeklasten te betalen. Bijvoorbeeld, hij/zij verlaat de woning en verhuurt het aan anderen. En hij/zij verzuimt om de hypotheek te betalen.

Wat veel mensen niet weten, is dat de bank dan aanklopt bij de andere partner om de hypotheek te vorderen. Jij denkt: De rechter heeft immers toestemming gegeven dat de ex-partner die in de echtelijke woning blijft wonen, de hypotheeklasten voldoet? De bank heeft hier echter geen boodschap aan en is er duidelijk over: Jullie hebben het huis in gemeenschap van goederen gekocht en zijn beiden aansprakelijk voor het inlossen van de hypotheek! En dan begint de strijd…….

 

Radar

Op 10 september 2018 heeft het tv programma Radar aandacht besteed aan het onderwerp Hoofdelijke Aansprakelijkheid Eigen Woning bij echtscheiding. Tijdens de begeleiding door scheidingsbegeleiding-groningen komt dit onderwerp uitgebreid aan bod. Wellicht komen partijen dan tot andere afspraken, waarmee je bovengenoemd probleem in ieder geval niet hebt!

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met de Alimentatiehaven. Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

 

8 september = Dag van de Echtscheiding

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over 8 september, dan is het de Dag van de Echtscheiding.

 

Waarom is de datum van 8 september gekozen?

De zomvervakantie is ten einde, het gewone leven begint weer. Niet zo gek dus, dat in september een enorme toename in het aantal echtscheidingen te zien is. Het is dan ook niet toevallig dat echtscheidingsland gekozen heeft om 8 september uit te roepen tot de dag van de echtscheiding.

 

Aktie scheidingsbegeleiding-groningen

Scheidingsbegeleiding-groningen gunt mensen die gescheiden zijn een goede start in hun nieuwe levensfase. Als ADR gecertificeerd mediator helpt scheidingsbegeleiding-groningen gehuwden/samenwonenden om het scheidingsproces goed te begeleiden en alles te regelen wat nodig is om de scheiding tot een goed einde te kunnen brengen. Scheiden via een mediator vergroot de kansen op een goede verstandhouding na de scheiding. Ook na de scheiding kunnen mensen altijd terugvallen op begeleiding van mij. Nazorg is minstens zo belangrijk als het regelen van de scheiding zelf!

Omdat 8 september de Dag van de Echtscheiding is, bied ik mensen die willen gaan scheiden een korting aan van € 250,– op de eindfactuur, gedurende de hele maand september. Een kennismakings/adviesgesprek is geheel vrijblijvend.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583