In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over een voorstel van de SP en VVD, welke een hardere aanpak willen voor de weiger-ouder na een scheiding. Voor meer informatie: Artikel Telegraaf 5 juli 2018 en NRC 5 juli 2018.

 

Ouderschapsplan is “verplicht”

Het ouderschapsplan is verplicht voor ouders die gaan scheiden. Die verplichting blijkt echter in de praktijk geen harde eis te zijn. Zo zijn er rechters die in het geval ouders willen scheiden zonder ouderschapsplan er gewoon zelf eentje opstellen. De wet biedt zelf ook nog een mogelijkheid om te scheiden zonder ouderschapsplan: indien het redelijkerwijs onmogelijk is voor de ouders om gezamenlijk een ouderschapsplan op te stellen, dan kunnen ouders ook scheiden zonder een ouderschapsplan. Hoewel een omgangsregeling gescheiden ouders verplicht om elkaar tijd met hun kind te geven, wordt de regeling vaker dan zou moeten genegeerd. Zulke “weiger-ouders” moeten voortaan harder worden aangepakt, aldus het voorstel van de SP en de VVD.

 

Politiek wil gescheiden “weiger-ouder” strenger bestraffen

“Weiger-ouders” moeten voortaan harder worden aangepakt, aldus het voorstel van de SP en de VVD. Het voorstel houdt in dat het strafrecht vaker ingezet moet kunnen worden, of dat de wet wordt aangepast, zodat het voor een gescheiden “weiger-ouder” moeilijker wordt om het contact te frustreren tussen de andere ouder en het kind. Het Kabinet moet volgens de partijen nog dit jaar met voorstellen komen om deze ouders harder aan te pakken. Als een ouder weigert het kind naar de ex-partner te brengen, blijft het nu nog vaak bij “bemiddelingspogingen” die lang niet altijd iets uithalen. Deze “weiger-ouders” die een omgangsregeling negeren en hun eigen plan trekken, komen daar nu te vaak makkelijk mee weg. Vanuit mijn eigen ervaring als gezinsvoogd bij Bureau Jeugdzorg met deze problematiek constateerde ik meestal dat de ernst van de problematiek van de “weiger-ouder” ertoe leidde dat er geen goede omgangsregeling tussen de andere ouder en het kind kwam, maar wel dat het kind bedreigd werd in een gezonde ontwikkeling en ernstige schade in de ontwikkeling op kon lopen. Ik heb schrijnende situaties meegemaakt als gevolg van het feit dat een kind geen toestemming van de ouder krijgt om omgang te hebben met de andere ouder, en geen toestemming kreeg de andere ouder te ontmoeten. De Tweede Kamer eist nu maatregelen om af te dwingen dat het minder vaak voorkomt. Zo wil de Kamer dat het strafrecht vaker ingezet kan worden, of dat de wet wordt aangepast, zodat die strenger is voor de “weigeraar”.

 

Vechtscheiding en uitvoering ouderschapsplan

De redactie van het Jeugdjournaal heeft gisteren contact met mij opgenomen. Aanleiding hiertoe is het voorstel van de SP en de VVD, voor een hardere aanpak met betrekking tot de “weiger-ouder” na de scheiding. (Zie ook artikel hierover d.d. 5 juli 2018 in de Telegraaf en NRC Handelsblad). Scheidingsbegeleiding-groningen heeft uitgelegd aan de redactie dat zij geen vechtscheidingen begeleidt en dat problemen aangaande de “weiger-ouder” uiteindelijk vaak bij Bureau Jeugdzorg terechtkomen, omdat de problemen tussen de (ex) partners van dien aard is dat een kind regelmatig onder toezicht gesteld wordt door de kinderrechter. Een gezinsvoogd in dienst van Bureau Jeugdzorg begeleidt vervolgens de omgangsregeling tussen de niet verzorgende ouder en het kind.

 

Eigen ervaring als gezinsvoogd

20 jaar geleden was ik nog in dienst van Bureau Jeugdzorg en heb ik als gezinsvoogd ervaringen opgedaan met “begeleide omgangsregelingen”. Meestal werd de ondertoezichtstelling opgelegd om het contact weer op gang te brengen tussen de niet verzorgende ouder en het kind. Mijn ervaring leerde dat het bijna onmogelijk bleek om contactherstel te bewerkstelligen. Zolang het kind de niet verzorgende ouder niet mag zien van de verzorgende ouder en er geen contact mee mag hebben, blijft het kind loyaal aan de verzorgende ouder. Het kind werd hierdoor bedreigd in de ontwikkeling. Ik heb casussen meegemaakt tot de Hoge Raad aan toe, maar mijn ervaring leerde dat de kinderen steeds meer in hun ontwikkeling bedreigd werden en de verzorgende ouder aan het langste eind trok. O.a. deze ervaringen hebben ertoe geleid dat ik scheidingsbegeleidster en mediator ben geworden. Ik zet mij in voor het begeleiden van een scheiding in harmonie tussen de scheidende partijen, waarbij de belangen van het kind vooropgesteld worden.

 

Heeft u behoefte aan meer informatie over dit onderwerp? Of over scheiden/beëindigen relatie in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.