Bijstandsuitkering en echtscheiding

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Regelmatig begeleid ik cliënten waarbij een van de partners over onvoldoende eigen inkomen beschikt na de scheiding. Dan moet er gekeken worden of het aanvragen van een bijstandsuitkering noodzakelijk is. Mijn blog van vandaag gaat over bijstand en echtscheiding.

 

Uitkering & alimentatie

Indien je een bijstandsuitkering aanvraagt, gaat de sociale dienst controleren of je het juiste bedrag aan partneralimentatie of kinderalimentatie ontvangt. De bijstand is namelijk bedoeld om in de kosten van levensonderhoud te voorzien van jou en je kinderen. Alimentatie wordt gezien al seen bijdrage in deze kosten. De bijstand zal niet worden uitgekeerd als dat niet nodig is. Mocht blijken dat je geen of te weinig alimentatie ontvangt, dan zal dit aangevuld moeten worden door de alimentatieplichtige en dien je de alimentatie te innen. (Voor meer informatie hierover zie LBIO). Hier wordt alleen van afgeweken bij te weinig draagkracht van de alimentatieplichtige en niet bij onderlinge afspraken.

 

Bijstand vult aan op alimentatie

Je ontvangt alimentatie, maar door omstandigheden moet je nu ook een bijstandsuitkering aanvragen. De bijstand vult dan het bedrag aan om in de kosten van levensonderhoud te voorzien van jou en je kinderen. Andersom geldt dit ook: als je bijstand ontvangt en je gaat alimentatie ontvangen, zal je uitkering gekort worden op het alimentatiebedrag wat je gaat ontvangen. Alimentatie die thuiswonende kinderen (tussen de 18 en 21 jaar) ontvangen worden niet op de bijstand gekort. Als het kind zelf recht heeft op bijzondere bijstand wordt het op deze uitkering wel gekort.

 

Leenbijstand en bijstandsverhaal

Logischerwijs zal de bijstand niet willen uitkeren als dat niet nodig is. Als de alimentatieplichtige (de betalende ex- partner) de alimentatie niet betaalt, kan de sociale dienst je verzoeken om via de rechter alsnog de achterstallige alimentatie te laten innen. Tot het moment dat je ex- partner de achterstallige alimentatie betaalt kun je “leenbijstand”  krijgen.

Dit bedrag moet je terugbetalen op het moment dat je ex- partner de alimentatie betaalt. Als de sociale dienst een gedeelte van de bijstandsuitkering gaat verhalen op de alimentatieplichtige heet dit bijstandsverhaal. Let op: de gemeente kan verkeerde gegevens ontvangen en zo onjuiste berekeningen maken! Laat de berekening dus altijd controleren!

Wanneer je ervoor kiest om de alimentatie niet te betalen, kan de gemeente een gerechtelijke procedure starten om de zogeheten verhaalbijdrage af te dwingen.

 

Bijstand kan van afspraken tussen ex- partners afwijken

Hebben jullie afspraken vastgelegd bij de rechter dat er geen alimentatie betaalt hoeft te worden? Houd rekening met het feit dat de bijstand hiervan kan afwijken. De wetgeving gaat namelijk boven de afspraken die ex- partners onderling hebben gemaakt. Als je dus gescheiden bent en bijstand wil aanvragen, moet je bewijs hebben dat je ex- partner niet in staat is om partneralimentatie en/of kinderalimentatie te betalen. Heb je geen afspraken vastgelegd? Het is voor de sociale dienst makkelijker alimentatie te verhalen als deze alimentatieverplichting is vastgelegd in een beschikking van de rechter, maar het is niet een vereiste. Is er namelijk niets over alimentatie vastgelegd, dan moet de sociale dienst eerst een procedure bij de rechter starten. Ook als de sociale dienst besluit om geen procedure te starten, bestaat het risico dat je gekort wordt op je uitkering. De sociale dienst kan ook besluiten om de uitkering te verstrekken onder de voorwaarde dat je zelf een procedure start om alimentatie te krijgen van je ex- partner.

Als ik de scheiding regel voor cliënten laat ik altijd een alimentatieberekening  uitvoeren door de Alimentatiehaven. Deze voeren de berekening professioneel uit en men krijgt een goede uitleg over hoe de berekening tot stand gekomen is.

 

Anw-uitkering bij overleden ex- partner

Als je partneralimentatie kreeg (of moest ontvangen) en je ex- partner komt te overlijden, dank un je recht hebben op een Anw-uitkering. De alimentatieafspraken en de verplichting tot betaling hiervan moet wel zijn vastgelegd in een beschikking of een notariële akte. De uitkering is nooit hoger dan het bedrag dat je aan partneralimentatie kreeg. Je hebt geen recht op een Anw-uitkering als de alimentatie vrijwillig werd betaald of als jullie samenwoners waren.

 

Spaargeld

Wat mede bepaalt of je voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt, is hoeveel spaargeld je hebt. Kijk voor meer informatie hierover op de site van de Rijksoverheid.

Informatie uit dit blog is o.a. afkomstig van Jurofoon

 

Hulp nodig bij scheiden?

Heeft u behoefte aan meer informatie of advies over dit onderwerp? Of wellicht over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.