All Posts By

Marian Steenge

(Her)Berekening alimentatie bij samengestelde gezinnen

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: (Her)Berekening alimentatie bij samengestelde gezinnen. (Voor meer informatie zie: Alimentatiehaven)

 

Berekenen alimentatie samengestelde gezinnen

De berekeningen bij samengestelde gezinnen kunnen redelijk complex zijn. Zo kan een kind bij co- ouderschap, en indien beide ouders opnieuw zijn getrouwd, vier onderhoudsplichtige (stief) ouders hebben. Voor het laten berekenen van kinderalimentatie kan een nieuwe partner van invloed zijn, mede afhankelijk van de samenlevingsvorm (huwelijk/geregistreerd partnerschap), en de omgangsregeling en ieders inkomen. Bijvoorbeeld: indien gehuwd/geregistreerd partnerschap, is men verantwoordelijk voor alle kinderen die in het gezin verblijven. (Drie of meer dagen per week).

 

Redelijke wetstoepassing

Een redelijke wetstoepassing brengt mee dat wanneer iemand onderhoudsverplichtingen heeft jegens (stief) kinderen uit verschillende relaties, terwijl zijn draagkracht niet voldoende is om aan die verplichtingen volledig te voldoen, het voor onderhoud beschikbare bedrag tussen de kinderen wordt verdeeld, in beginsel gelijkelijk. (Tenzij bijzondere omstandigheden tot een andere verdeling aanleiding geven, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij een duidelijk verschil in behoefte).

 

Bijdragen kosten verzorging en opvoeding kinderen

Indien een ouder verschillende relaties is aangegaan waaruit kinderen zijn geboren, zal niet alleen rekening moeten worden gehouden met het feit dat die ouder verplicht is bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van die kinderen, maar ook met het feit dat op de andere ouder van die kinderen eenzelfde verplichting rust of kan rusten. Aldus kan een bijdrageverplichting van die andere ouder mede van invloed zijn op het voor een kind uit een eerdere of latere relatie beschikbare gedeelte van de draagkracht van de jegens dat kind onderhoudsplichtige ouder.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

Wat is een “bonusouder”

By | Blog | No Comments

 

Blog: Wat is een “bonusouder”

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Wat is een “bonusouder”.

 

Scheiden is ook een nieuw begin

Mijn blog gaat over het begrip “bonusouder”. Een vrij nieuwe term, maar je hoort het steeds vaker. Wat wordt hier mee bedoeld? Bijvoorbeeld:

Beide ouders zijn na de scheiding een nieuwe relatie aangegaan. De relatie van één van de ouders wordt opnieuw beëindigd. Scheiden kan een nieuw einde van een nieuw begin worden. Dan krijgt het kind dus te maken met een ex stiefouder.

 

Welke impact kan een dergelijke situatie hebben op kinderen

De kinderen kunnen jaren aan de stiefouder verwant zijn geweest. Deze scheiding kan kinderen doen beseffen hoe dol zij waren op hun “stiefouder” en  kan hen doen besluiten dat zij de relatie met deze stiefouder niet willen beëindigen. En gelukkig andersom ook niet.

 

Nieuwe situatie

Inmiddels verstrijken de jaren. De gescheiden ouder van de “stiefouder” heeft geen contact meer met deze ouder. De kinderen echter wel. De kinderen worden volwassen. Hun relatie met de stiefouder kan zich gaan kenmerken door het hebben/houden van een warme relatie met deze ouder. Deze stiefouder kan ook nog  steeds een belangrijke plek in hun leven innemen. En zo ontstaat de term “bonusouder”.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

Wanneer zijn wij geen toeslagpartners meer

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Mijn blog van vandaag gaat over: Wanneer zijn wij geen toeslagpartner meer. (Voor meer informatie zie de belastingdienst).

 

Heeft u nu een toeslagpartner?

Op de site van de belastingdienst kunt u kijken bij uw situatie en leest u vanaf welk moment u géén toeslagpartners meer bent. Vanaf het moment dat u geen toeslagpartner meer hebt, kunt u de toeslagen aanvragen.

 

Wij zijn niet getrouwd

Verhuist u of uw toeslagpartner? En hebt u de verhuizing ook doorgegeven aan de gemeente? Dan bent u geen toeslagpartners meer vanaf de eerste van de maand na de verhuizing.

 

Wij zijn getrouwd

Vraagt u een echtscheiding aan, gaat u scheiden van tafel en bed of beëindigt u uw geregistreerd partnerschap? En verhuist u of uw toeslagpartner? Dan bent u geen toeslagpartners meer vanaf de eerste van de maand na de verhuizing. Maar alleen als u het volgende óók hebt geregeld:

. U hebt de verhuizing aan de gemeente doorgegeven.

. U hebt met Mijn toeslagen de officiële aanvraagdatum van uw scheiding of van de beëindiging van uw partnerschap aan de belastingdienst doorgegeven.

 

Voorbeeld

U hebt begin mei een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank en staat vanaf 7 juni niet meer op hetzelfde adres ingeschreven als uw ex. Als u de aanvraagdatum van uw scheiding aan de belastingdienst doorgeeft, bent u vanaf 1 juli van dat jaar geen toeslagpartners meer. Geeft u deze datum niet aan de belastingdienst door? Dan blijft u elkaars toeslagpartner tot de scheiding definitief is.

Lees meer bij Wij gaan uit elkaar – wat moet ik regelen voor mijn toeslag?

 

Krijgt u huurtoeslag?

Dan maakt het niet uit of u wel of niet getrouwd bent.

Verhuist u of uw toeslagpartner? En hebt u de verhuizing ook doorgegeven aan de gemeente? Dan bent u voor uw huurtoeslag geen toeslagpartners meer vanaf de eerste van de maand na de verhuizing.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

 

 

Waarom scheiden zo moeilijk is

By | Blog | No Comments

 

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Waarom scheiden zo moeilijk is. (informatie afkomstig uit Flow).

 

Scheiden vergt moed

Bijna niemand gaat ‘zomaar’ scheiden. Scheiden vergt moed. Ook journalist en mede-auteur van het Psychologisch handboek voor de niet zo perfecte vrouw Francisca Kramer dacht er lang over na voordat ze wist: nu is het tijd om verder te gaan.

 

Proces van wel of niet scheiden

Waar het hals over kop opbreken van een relatie meestal niet slim is, kan het proces van wel of niet scheiden ook te lang duren. Francisca Kramer denkt bijvoorbeeld dat zij er te lang over gedaan heeft. Tegelijkertijd is zij blij dat zij dit besluit zo lang uitgesteld heeft omdat zij zich achteraf niet schuldig wilde voelen over haar besluit. Dat schuldgevoel diende zich toch wel aan, maar het hielp wel dat zij zichzelf kon voorhouden dat zij er heel veel aan gedaan heeft. Wat haar tegenhield was angst.

 

Angst

Angst voor het grote onbekende. Want hoe gaat de toekomst eruitzien zonder het vertrouwde leven met man en kinderen? Waar gaan we wonen, hoe doen we het met de kinderen, welke invloed gaat een scheiding op hun ontwikkeling hebben, wat zal de omgeving zeggen en ga zo maar door. Juist omdat zij er zo veel over had gelezen en zich bewust was van alle mogelijke gevolgen, verlamde zij. Waar zij zichzelf altijd beschouwde als een zelfstandige en onafhankelijke vrouw, kwam zij zichzelf tegen als afhankelijk en bang en lag zij continu te malen over blijven of gaan en hoe dan?

 

Stap naar nieuw leven

Het heeft nog vier jaar geduurd voor Francisca daadwerkelijk in staat was de stap te zetten naar een nieuw leven. Het vergt van haar een extreme, bijna onmenselijke hoeveelheid moed. Zij geeft aan dat het moeilijkste met dit soort besluiten is: advies is zinloos. De enige die jou advies kan geven, ben je zelf. Het is dan wel de kunst om je innerlijke stem te ontdekken en ernaar te luisteren. Vaak zit die stem diep in je, verborgen onder allerlei lagen van schuldgevoel, schaamte, ijdele hoop, verwachtingen en teleurstellingen en vooral rationalisaties. De Amerikaanse schrijver Elizabeth Gilbert beschrijft die stem mooi in haar roman Eten, bidden, beminnen, als ze in het eerste deel van haar boek vertelt over het moeizame en pijnlijke process van scheiden of blijven. Het is ook haar innerlijke stem, die haar uiteindelijk de weg wijst.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

 

 

 

Intimiteit grootste gemis na echtscheiding

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Intimiteit grootste gemis na echtscheiding. Voor meer informatie: Nu.nl (september 2010)

 

Intimiteit en Vertrouwdheid

De intimiteit en vertrouwdheid die een langdurige relatie met zich meebrengt wordt door 60% gekenmerkt als grootste gemis na een echtscheiding. Ook gevoelens van onverwachte eenzaamheid en de zoektocht naar een nieuwe partner valt vies tegen.

 

Enquête

Dit blijkt uit een enquête Singlessite waaraan 500 alleenstaanden hebben deelgenomen die allemaal een scheiding achter de rug hebben. Ook andere aspecten blijken behoorlijk tegen te vallen na een scheiding. Uit het onderzoek komt naar voren dat het opbouwen van een nieuwe vriendenkring, minder financiële ruimte en het missen van de ex-partner hoog scoren op de lijst van tegenvallers na een breuk.

 

Relatieleed

In de relationele sfeer zijn er ook nogal wat tegenvallers te verwerken. Zo is meer dan de helft van de singles het meest teleurgesteld in de relatie met de ex-partner na de scheiding. Op de tweede plaats staat de ontstane verhouding met de ex-schoonfamilie en op een derde plaats de relatie met gezamenlijke vrienden. De relatie met de eigen familie en de kinderen heeft het minst te leiden onder de breuk,

 

Contact

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat slechts dertien procent spreekt van een goed, vriendschappelijk contact met de ex-partner. Als er kinderen in het spel zijn ligt dit percentage een stuk hoger. Ruim een derde lukt het om de relatie met de ex omwille van de kinderen goed te houden Zo’n zes procent noemt dit contact ronduit slecht en bij negen procent van de ondervraagden met kinderen is er zelfs helemaal geen contact meer tussen de voormalig echtlieden.

 

Top 10 grootste tegenvallers na een scheiding

  1. Gemis vertrouwdheid en intimiteit langdurige relatie
  2. Onverwachte eenzaamheid
  3. Zoektocht naar een nieuwe partner
  4. Minder financiële ruimte
  5. Opbouwen nieuwe vriendenkring
  6. Missen van ex-partner
  7. Praktische zaken alleen moeten regelen
  8. Delen van het ouderschap
  9. Oude vriendschappen die plots wegvallen
  10. Nieuwe woonlocatie

(Bron: Nu.nl Pauline van Lintel)

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

Kinderen ervaren minder stress bij co-ouderschap

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: Kinderen ervaren minder stress bij co-ouderschap. Voor meer informatie: Nu.nl 30 augustus 2017.

 

Kinderen van gescheiden ouders

Kinderen van gescheiden ouders lijken minder gestrest als er sprake is van co-ouderschap. De positieve kanten hiervan gelden ook als ouders een slechte verstandhouding hebben.

 

Zweeds onderzoek

Dat komt naar voren uit een Zweeds onderzoek onder achthonderd kinderen. Volgens onderzoeker Jani Turunen van Stockholm University verliezen kinderen die bij een ouder wonen het contact met familieleden en vrienden van de andere ouder. Hij haalt daarbij ook eerdere onderzoeken aan, waaruit bleek dat kinderen zich zorgen maakten over de ouder die ze minder vaak zagen.

 

Stress

De studie ging specifiek over stress die kinderen van gescheiden ouders ervaren. De stress neemt volgens de Zweedse onderzoekers af als kinderen met beide ouders goed contact hebben. Dat de ouders onderling mogelijk een matige relatie hebben, maakt voor het stressniveau van de kinderen volgens dit onderzoek niet uit.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

 

 

Waarom steeds meer senioren scheiden

By | Blog | No Comments

Blog: Waarom steeds meer senioren scheiden

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe zij invulling kunnen geven aan het leven na de scheiding. Want, scheiden is ook een nieuw begin! Mijn blog van vandaag gaat over: waarom steeds meer senioren scheiden (de ‘grijze scheiding’) Voor meer informatie: radio 1 (6 maart 2018).

 

De ‘grijze scheiding’

Uit elkaar gaan na een huwelijk van veertig jaar: het komt meer en meer voor. In 2016 liepen in ons land 505 huwelijken op de klippen waarvan de partners allebei 65-plussers waren. De Volkskrant meldt in een artikel dat het aantal 60-plussers dat uit elkaar ging, de afgelopen dertig jaar verdubbeld is. Ze noemen het ‘de grijze scheiding’. Volgens het artikel ligt een belangrijke oorzaak in een veranderende levensfilosofie ‘waarin gelukkig zijn centraal staat’.

 

Hogere eisen aan relatie

Jan Latten, hoogleraar demografie en verbonden aan het CBS zegt in het artikel: “Steeds meer ouderen gaan voor echte liefde.” Volgens hem stellen ouderen steeds meer hogere eisen aan hun relatie. Een belangrijk criterium dat steeds wordt gesteld is: ik moet iemand leuk blijven vinden. De hoogleraar voorspelt de komende jaren een golf van scheidingen onder 65-plussers. In mijn praktijk zijn de meeste scheidingen tussen de 35 en 50 jaar, waarbij een toename te merken is bij de 50-plussers.

 

Aanmodderen

Waarom komt scheiden op hogere leeftijd nu steeds vaker voor dan vroeger?

Waarom het nu meer voorkomt dan vroeger zou je aan meer factoren kunnen wijden. Bijvoorbeeld de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van vrouwen kan een belangrijke rol spelen en natuurlijk ook het feit dat we steeds ouder worden. Een man wordt gemiddeld 78,5 jaar en een vrouw 82. Als je 50 bent, kan je de vraag stellen of je in je huwelijk nog 30 jaar zo wil doormodderen als dat je gedaan hebt.

 

Gebrek aan communicatie

Het meest voorkomende probleem bij oudere koppels is “het gebrek aan communicatie” en “moeilijk met elkaar kunnen praten”. Maar ook “de kinderen” of “geld” kunnen een spanningsveld creëren. Terwijl de ene wil sparen, geeft de andere het geld liever uit. Ook andere denkpatronen over seks(ualiteit) mogen niet onderschat worden. Verschillende wensen en verwachtingen kunnen voor wrevel zorgen, denk bijvoorbeeld aan de seksfrequentie.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583

 

Huisvestingsprobleem tijdens/na echtscheiding

By | Blog | No Comments

Huisvestingsprobleem tijdens/na echtscheiding

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Mijn blog van vandaag gaat over: Het niet kunnen vinden van (tijdelijke) huisvesting in/na het proces van echtscheiding.

 

Echtscheiding en wonen

In mijn praktijk word ik dagelijks geconfronteerd met scheidende echtparen waarbij de vertrekkende partner geen andere huisvesting kan vinden. Het woningaanbod (sociale huurmarkt) sluit niet aan bij de behoefte van scheidende stellen. Vooral als er sprake is van kinderen en een laag inkomen, is de kans om nieuwe huisvesting te vinden zeer beperkt. Tel daarbij op dat er in de crisisjaren te weining is gebouwd en er steerds meer “bijzondere doelgroepen” bedient moeten worden.

 

Manifest

Het is dringen op de sociale huurmarkt. Afgelopen zomer vroegen Platform Opnieuw Thuis, de koepel van woningcorporaties Aedes, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en stedennetwerkt G32, in een gezamenlijk manifest om extra aandchat voor ‘spoedzoekers’. Steeds meer urgente groepen verdringen op een steeds krappere sociale huurmarkt. Wie niet zo’n label heeft, vist als snel achter het net. Gemeenten, maar ook het Rijk, zouden voldens de organistaties meer moeten doen om flexibele woonruimte te realiseren. Leegstaande kantoorruimten omvormen tot woningen bijvoorbeeld, of containerwoningen neerzetten op braakliggend terrain. Hoewel de wet de tijdelijke verhuur van dit soort woningen makkelijker heeft gemaakt, maken gemeenten en corporaties daarvan maar mondjesmaat gebruik.

 

Urgentie

Voor mijn cliënten vraag ik altijd urgentie aan, indien zij aan de voorwaarden om voor urgentie in aanmerking komen, voldoen.

In sommige gevallen verleent de gemeente het Hogeland en de gemeente Groningen urgentie. De voorwaarden voor de gemeente het Hogeland staan in de folder ‘Snel een woning nodig’. Let op, voor een woonurgentie in Groningen gelden andere regels. Deze kunt u lezen op de website.

Echtscheidingsboerderij Molenheerdt in Siddeburen

Delen van de woonboerderij worden door de eigenaren beschikbaar gesteld als tijdelijke huisvesting voor mensen die acuut woonruimte nodig hebben. “Meestal gaat het om een relatiebreuk of ‘time-out’, maar ook overbrugging na verkoop van de eigen woning is vaak een rede om bij de eigenaren te komen wonen. Mensen maken over het algemeen tijdelijk gebruik van de beschikbare woonruimte. De vraag naar woonruimte op de Molendeerdt kan het aanbod inmiddels bijna niet meer aan. Zie voor meer informatie: (het Bokkeblad. 17 mei 2017).

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

Het samengestelde gezin

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Mijn blog van vandaag gaat over: Het samengestelde gezin, een onderwerp uit o.a. NRC Handelsblad (17 mei 2016), geschreven door Annemiek Leclaire.

 

Stiefgezin”

Een stiefgezin is een gezin waarbij minimaal één van de ouders al een kind heeft uit een vorige relatie. Volgens Het Nederlands Jeugd Instituut waren het er in 2010 zo’n 184.000; dat is 9,5% van het totaal aantal gezinnen met thuiswonende kinderen onder de 18 jaar. Eén op de tien gezinnen is een stiefgezin. Van hen zegt 32% gelukkig te zijn en 41% “absoluut niet”.

In samengestelde huishoudens is een ingewikkeld krachtenveld gaande dat steeds van vorm en omvang verandert. Het is niet makkelijk om samen te leven met huisgenoten met wie je geen biologische band hebt, die getekend zijn door een scheiding of rouw om een overleden ouder, die al door anderen zijn opgevoed, die er soms maar een weekend per maand zijn. En dan heb je nog te maken met ex-partners en hún nieuwe liefdes. Van tweede huwelijken is bekend dat de helft in een scheiding eindigt.

 

Opmerkingen ouders van samengestelde gezinnen

Een paar opmerkingen van stiefouders over hun nieuwe gezinnen:

“Ik denk dat mensen zwaar onderschatten hoe ingewikkeld dit is.”

“Je dondert heel snel van je roze wolk af.”

“Het gaat van vlinders in je buik naar prikkeldraad.”

“Je denkt: ‘We werken er vijf jaar aan en dan hebben we het op de rit’, nee, je komt altijd weer dingen tegen.

 

To do’s voor happy stiefgezinnen

Wat doen al die samengestelde huishoudens waarin het wél goed gaat? Wat zijn, met andere woorden, de ‘To do’s’ voor happy stiefgezinnen? Suzan Vloet: “Er zou zo veel ellende voorkomen kunnen worden als mensen maar anders zouden starten met elkaar.” (Suzan Vloet is zelfstandig trainer-coach met een eigen praktijk).

 

To do’s:

Het is geen gezin

Biologische band eerst

Het hoeft je kind niet te worden

De ideale stiefouder voegt wat toe

Rond de vorige partnerrelatie af

Langzame introductie

Maak een plan

Blijf praten

Ideaalplaatje loslaten

Neem tijd voor je eigen kinderen

 

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

Belastingvrij erven en schenken

By | Blog | No Comments

In mijn werk als ADR geregistreerd echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Onder andere over hoe het zit met erven en schenken. Mijn blog van vandaag gaat over Belastingvrij erven en schenken. Voor meer informatie: Plus Magazine 2018.

 

Algemeen

Het liefst komt de hele erfenis bij familie en geliefden. Maar ook de fiscus wil een deel….. Er zijn wel manieren om dat deel zo klein mogelijk te houden.

 

Huidig erfrecht

Volgens het huidige erfrecht krijgt de langstlevende van een echtpaar de beschikking over de hele erfenis. De langstlevende mocht ook in 2018  ruim € 600.000,– belastingvrij erven. De kinderen krijgen nog niets in handen, ze houden hun erfdeel tegoed. Voor hen geldt in 2018 een vrijstelling van bijna € 20.000,– per kind. Pas na het overlijden van beide ouders is de nalatenschap van hen.

 


Belasting besparen

Om erfbelasting te voorkomen schenken veel ouders en grootouders liever aan hun toekomstige erfgenamen. Soms alleen ‘op papier’ en ook daarmee kunnen ze belasting besparen.

 

Belastingvrij schenken

Voor eigen kinderen geldt een vrijstelling van zo’n € 5.000,– per jaar, per kind. Maar vader en moeder mogen per jaar niet meer dan de vrijstelling per jaar belastingvrij schenken aan een kind. Ook niet als ze gescheiden zijn. Boven de vrijstelling moet 10 tot 20 procent schenkbelasting betaald worden. Wie slim is, maakt du seen meerjarenplan voor gerichte schenkingen ‘met de warme hand’.

 

Jubelton

Ook in 2018 was het weer toegestaan om eenmalig maximal € 100.000,– belastingvrij te schenken aan iemand (18-40) die het geld gebruikt voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Andere doeleinden die voldoen aan die voorwaarden: aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van een verkochte woning of afkoop van erfpacht. De ontvangeer hoeft geen familie te zijn. De eenmalige hoge schenking mag gespreid worden over drie jaar, mits de ontvanger ook in het derde jaar nog onder de 40 is.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of wilt u informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583