Category

Blog

Een gezond en inspirerend 2018 gewenst

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Met 2018 voor de deur vind ik het fijn om alle lezers van mijn blogs een gezond en inspirerend 2018 toe te wensen.

 

Het verloop van 2017

In het afgelopen jaar zijn er (helaas) weer veel mensen gescheiden. Een moeilijke periode brak aan voor hen; zij gingen een onzekere periode tegemoet. Er moest veel geregeld worden. En hoe zouden gemaakte afspraken tussen de bijna ex partners nagekomen worden na de scheiding. Als ieder een eigen huis heeft en er sprake is van een omgangsregeling/gedeeld ouderschap, blijkt de uitvoering hiervan in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig maken cliënten dan gebruik van mijn nazorg. Hierdoor kan voorkomen worden dat de situatie escaleert. Dit levert namelijk alleen maar verliezers op. En hoe moet er snel een huurwoning geregeld worden voor diegene die uit de gezamenlijke woning gaat. Gelukkig kunnen cliënten dan gebruik maken van mijn dienstverlening dat ik een urgentie  aanvraag bij de gemeente.

Zo zijn er meerdere zaken die bij een echtscheiding komen kijken, waarbij cliënten de “ontzorging” door mij als heel prettig ervaren hebben. Regelmatig hoor ik tijdens de begeleiding dat er zoveel op hen afkomt waardoor zij het totaalplaatje niet goed kunnen overzien. Een scheiding is en blijft een gebeurtenis in het leven welke een enorme impact op alle betrokkenen heeft.

 

Een gezond en inspirerend 2018 gewenst

Het einde van het jaar 2017 is in zicht. Ik wil iedereen een heel gezond en inspirerend 2018 toewensen. En hoop dat mensen respectvol/behulpzaam met elkaar omgaan. Dit maakt het leven op de wereld een stuk aangenamer.

 

Hulp nodig bij scheiden?

Heeft u behoefte aan meer informatie of professioneel advies over dit onderwerp? Of wellicht over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

Indexering alimentatie 2018

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Indexering alimentatie 2018. (Voor meer informatie zie: L.B.I.O).

 

Indexering alimentatie 2018

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek 1 BW. De minister van Veiligheid en Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het jaarlijkse percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

Voor 2018 is het indexeringspercentage vastgesteld op 1,5%.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

Ervaring van een door mij gescheiden stel

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Ervaring van een door mij gescheiden stel.

Het scheidingsproces

Piet (39) en Liesbeth (35) hebben besloten om uit elkaar te gaan. De zonen Tim (10) en Finn (9) zijn geïnformeerd over het voorgenomen besluit. Liesbeth is naar een tijdelijke woning vertrokken zodat partijen tot rust kunnen komen. De kinderen zijn om de week bij elke ouder. Als wij een kennismakingsgesprek gevoerd hebben geven partijen aan dat zij hun scheiding door mij willen laten regelen. Het “voelt” goed voor hen beiden. Wat mij in de loop van het scheidingstraject opvalt is dat Liesbeth en Piet er alles voor over hebben om de scheiding tot een goed einde te brengen, zodat zij het ouderschap goed kunnen voortzetten. Ik vertel dit aan hen, waarop beiden gelijktijdig antwoorden dat zij respect hebben voor elkaar en dat zij om hen heen te veel voorbeelden gezien hebben van “hoe het niet moet”. Het scheidingsproces verloopt goed. Ik begeleid geen vechtscheidingen, maar ook het begeleiden van een “harmonieuze” scheiding verloopt niet altijd zonder kleerscheuren. Deze ouders benadrukken dat zij vinden dat zij een inspanningsverplichting naar de kinderen hebben om energie te steken in een goede onderlinge communicatie, ter bevordering van het gedeelde voortgezette ouderschap.

De kinderen worden tijdens het scheidingsproces begeleid door Marlon Dijkhuizen (Kindbehartiger). De bevindingen van de kindbehartiger worden met de kinderen/ ouders besproken en het resultaat wordt verwerkt in een rapport.

Deze wordt samen met het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan naar de advocaat en rechtbank gestuurd. Ook kinderen hebben een stem om gehoord te worden in een echtscheiding! Indien begeleiding voor de kinderen na de scheiding plaatsvindt, verwijs ik hen door naar Wel-ja (training voor deelname aan een KIES programma).

Ervaringen andere scheidende/gescheiden stellen delen?

Liesbeth en Piet geven in het laatste gesprek aan dat zij er open voor staan om ervaringen uit te wisselen met andere stellen die gaan scheiden of gescheiden zijn. Het kan ondersteunend werken. Als scheidingsbegeleidster kan ik een initiatief als deze van harte toejuichen, en ben graag bereid hier een ondersteunende rol in te vervullen. Piet en Liesbeth geven in het afsluitingsgesprek aan dat de scheiding niet alleen veel impact op hun heeft, maar ook op de kinderen. Indien u behoefte heeft om uw ervaring uit te wisselen met “ervaringsdeskundigen”, kunt u het online contactformulier invullen van mijn website. Bij voldoende belangstelling wordt een moment gepland waarop men bij elkaar kan komen. Ik heb Liesbeth en Piet om toestemming gevraagd een blog over hun ervaring te schrijven, omdat ik denk dat zij andere stellen die in een scheidingssituatie zitten, hiermee een hart onder de riem kunnen steken. Hoe moeilijk scheiden ook is, er komt altijd een nieuw begin!

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

 

 

 

 

Procedure echtscheiding aanvragen

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Procedure echtscheiding aanvragen (Voor meer informatie: Rijksoverheid).

 

Vraag uit de praktijk

Regelmatig word ik gebeld door mensen die meer informatie willen over de echtscheidingsprocedure. Bijvoorbeeld: “Wanneer is de scheiding definitief”? Of: “Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure”? Of: Moet je altijd via de rechter scheiden”? Hieronder geef ik een korte uitleg over de echtscheidingsprocedure.

 

Indienen verzoekschrift

Het aanvragen van een scheiding begint met een verzoekschrift tot echtscheiding. Een verzoekschrift tot echtscheiding is een aanvraag aan de rechtbank om te scheiden. De rechtbank verklaart jullie officieel gescheiden als het huwelijk tussen jou en je partner ‘duurzaam ontwricht’ is. Dat doet de rechter op verzoek van jou alleen of je partner, (enkelzijdig verzoek) of op verzoek van jou en je partner samen (gezamenlijk verzoek). Een enkelzijdig verzoek tot echtscheiding betekent meestal dat er sprake is van een “vechtscheiding”. Ieder heeft dan zijn/haar eigen advocaat, en elke advocaat dient het verzoek tot echtscheiding in voor de cliënt waarvoor hij optreedt. Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding met één gezamenlijke advocaat wordt ingediend wanneer je de scheiding in goede harmonie wil regelen. Laatstgenoemde echtscheidingen zijn de echtscheidingszaken welke ik van A-Z en daarna begeleid).

Naast het verzoek om te scheiden kun je in het verzoekschrift vragen om één of meer nevenvoorzieningen. Als jullie minderjarige kinderen hebben dan moet er bij het verzoekschrift tot echtscheiding ook een ouderschapsplan worden toegevoegd.

 

Gemeenschappelijk verzoekschrift

Bij een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding hebben jullie samen afspraken gemaakt over de scheiding en de gevolgen van de scheiding. Deze afspraken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Als scheidingsbegeleidster en mediator ondersteun ik cliënten tijdens dit proces. Als jullie in goed overleg uit elkaar gaan en het eens zijn over de scheiding, wordt het convenant en eventuele ouderschapsplan meegestuurd met het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. De scheiding wordt vervolgens gemiddeld binnen drie maanden uitgesproken. Wanneer ik cliënten begeleid tijdens deze procedure wordt het als erg prettig ervaren dat zij niet naar de advocaat of rechter hoeven, maar dat alles via mij geregeld wordt.

 

Eenzijdig verzoekschrift

Als je er samen niet uit komt, kun jij of je partner een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding laten opstellen door de advocaat. Deze wordt door de advocaat ingediend bij de rechtbank. De advocaat zorgt er vervolgens voor dat de andere partij een kopie van het verzoekschrift krijgt. De huwelijkspartner kan bezwaar maken tegen het eenzijdig verzoek, ofwel verweer voeren. De advocaat van degene die verweer voert dient het verweer in bij de rechtbank.

Als jullie het niet eens kunnen worden over de te maken afspraken, kan de echtscheidingsprocedure soms wel meer dan een jaar duren. Het is dan mogelijk om via je advocaat een voorlopige voorziening te laten treffen.

 

Nevenvoorziening

Eventueel kan er in het eenzijdig verzoekschrift aan de rechter gevraagd worden om één of meer nevenvoorzieningen. Dan beslist de rechter over een verzoek dat te maken heeft met jouw echtscheiding. Hierbij kun je denken aan het maken van afspraken over minderjarige kinderen, boedelverdeling en alimentatie.

 

Bezwaar

Er kan bezwaar gemaakt worden tegen een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding van het huwelijk. De advocaat van degene die verweer voert dient het verweer in bij de rechtbank. Dit moet gebeuren binnen zes weken nadat de partner het verzoekschrift heeft ontvangen.

Eén van de partners kan ook bezwaar hebben tegen de voorgestelde nevenvoorzieningen. Dergelijke bezwaren, bijvoorbeeld tegen de hoogte van de alimentatie, kan de rechter ook op een aparte zitting behandelen.

 

Wanneer is echtscheiding definitief?

Vanaf het moment dat de scheidingsprocedure begint is er een ontbinding van de gemeenschap. Alles wat hierna aan vermogen wordt verkregen of schulden die worden gemaakt zijn privé en vallen niet meer in de gemeenschap. De scheiding is definitief als de uitspraak van de rechter (vastgelegd in zgn. beschikking) is ingeschreven in de registers van de burgelijke stand. De beschikking moet binnen zes maanden ingeschreven worden in de gemeente waar jullie destijds getrouwd zijn. Indien dit niet gebeurt verliest de beschikking zijn rechtskracht en blijft jullie huwelijk in stand! Als één van jullie het niet eens is met de beslissing van de rechter, kun je binnen drie maanden in hoger beroep gaan bij het gerechtshof of de Hoge Raad.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

 

Alimentatie, voor hoelang/welke termijn

By | Blog | No Comments

Alimentatie, voor hoelang/welke termijn

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Partneralimentatie en kinderalimentatie, voor hoelang/welke termijn: (Voor meer informatie: Alimentatiehaven).

Vraag uit de praktijk

Regelmatig word ik gebeld door mensen die meer informatie willen over alimentatie. “Hoelang moet je partneralimentatie/kinderalimentatie betalen”? Of: “Wanneer treedt de wetswijziging in over alimentatie”? Hieronder geef ik een korte uitleg over partneralimentatie en kinderalimentatie.

 

Duur partneralimentatie

Maximaal twaalf jaar; voor een huwelijk met kinderen;

Maximaal twaalf jaar; voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan vijf jaar;

Net zolang als het huwelijk duurde; bij een huwelijk korter dan vijf jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De termijnen gelden ook al seen geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter. Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die men met de ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld.

 

Toekomstige aanpassingen/wijzigingen…. op basis van gewijzigde omstandigheden

In de toekomst kan een alimentatie eventueel worden verhoogd, indien de alimentatieplichtige door een hoger inkomen of lagere lasten alsnog meer kan bijdragen in verband met zijn/haar hogere draagkracht. De bovengrens blijft het bereiken van een gelijke jus bij partneralimentatie. Wordt bij partneralimentatie  thans een gelijke jus bereikt, dan kan in de toekomst de alimentatie eventueel worden bijgesteld (lager c.q. hoger) naar aanleiding van een hoger inkomen of lagere lasten van één van beiden. De bovengrens blijft het alimentatiebedrag waarbij een gelijke jus wordt behaald.

 

Kinderalimentatie

Ook krijg ik regelmatig vragen van mensen over hoe het nu zit met de wetswijziging ten aanzien van de kinderalimentatie. Dat de leeftijdsgrens verhoogd wordt van 21 naar 23 jaar. Hierover kan ik zeggen dat er in 2016 een wetsvoorstel aanpassing kinderalimentatie is ingediend, onbekend is of en wanneer dit in de praktijk kan worden toegepast, en met of zonder wijzigingen. Voor meer informatie hierover zie: Het voorstel, op de website van de overheid.

 

Moet jij meebetalen aan alimentatie die jouw partner betaalt?

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Moet jij meebetalen aan alimentatie die jouw partner betaalt?: Voor meer informatie zie Nibud.

 

Vraag uit de praktijk

Regelmatig word ik gebeld door een mevrouw/mijnheer die mij de volgende vraag stelt: “Ik ben voornemens om samen te gaan wonen met mijn partner. Hij/zij is getrouwd geweest en betaalt kinder- en partneralimentatie aan zijn/haar ex-partner. Word ik nu ook alimentatieplichtig als wij gaan samenwonen”?

 

De alimentatienormen

Ik leg dan uit dat je volgens de wet alimentatieplichtig kan zijn voor ex-partners en voor (stief)kinderen. Meestal komt een alimentatiebedrag tot stand op basis van de Tremanormen. In de Tremanormen staan ook de regels over de positie van de nieuwe partner van de onderhoudsplichtige als zij gaan samenwonen. Veel nieuwe partners denken dat hun inkomen in dat geval bij dat van hun partner opgeteld wordt en dat zij mee moeten betalen aan de alimentatie die hun nieuwe partner betaalt voor zijn/haar ex en de kinderen die hij/zij met haar heeft. Wat zeggen de Tremanormen hier precies over?

 

Samenwonen en alimentatie

Als je gaat samenwonen met een nieuwe partner die alimentatieplichtig is voor zijn/haar ex-partner en voor kinderen uit zijn/haar vorige relatie, dan heeft dit geen consequenties voor jou maar wel voor je partner. Er zijn geen consequenties voor de kinderalimentatie, maar wel voor de partneralimentatie.

 

Consequenties samenwonen en partneralimentatie

De tremanormen gaan ervan uit dat de nieuwe partner, die in zijn of haar eigen levensbehoefte kan voorzien, de helft van de woonlasten betaalt. De alimentatieplichtige ouder heeft hierdoor meer te besteden, waardoor er meer ruimte ontstaat voor partneralimentatie. Meebetalen aan de alimentatie doe je als nieuwe partner dus niet direct, indirect zou je je bijdrage in de woonlasten als een verkapte bijdrage kunnen zien.

Kan je als nieuwe partner niet in je eigen levensbehoefte voorzien, én is er sprake van een duurzaam gezin, dan gelden andere regels – maar alleen voor de partneralimentatie die je vriend(in) betaalt. Bepaalde uitgaven die je vriend(in) voor jou doet mogen dan wel meegenomen worden in de berekening. Ook worden de totale woonlasten in zijn/haar bestedingsruimte meegenomen. Hierdoor kan zijn/haar draagkracht lager worden. Vaak wordt van de alimentatieplichtige verwacht dat hij/zij in zijn/haar keuzezs rekening houdt met zijn/haar alimentatieplicht.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

 

“Scheiden is slecht”

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Scheiden is slecht – niet alleen voor u:  Voor meer informatie: NRC (artikel 7 oktober 2017).

 

Esther Kluwer

In het interview welke het NRC met Esther Kluwer voerde (bijzonder hoogleraar Duurzame Relaties en Welzijn aan de Radboud Universiteit), gaf zij aan dat gezond eten al een onderdeel uitmaakt van het overheidsbeleid. Zij vindt dat een gezonde relatie daar ook bij hoort. Al was het maar omdat slechte relaties de maatschappij zo veel geld kosten.

 

Kwaliteit partnerrelatie

De kwaliteit van de partnerrelatie is essentieel voor ons welzijn zegt Esther Kluwer: hoe beter de relatie, hoe gelukkiger we zijn, ook op de langere termijn. Mensen met een goede relatie zijn tevens gezonder en hebben een hogere levensverwachting dan mensen met een slechte relatie. Het verbreken van relaties heeft grote gevolgen.

 

Scheiding

Een scheiding is meestal een zeer stressvolle en emotionele rollercoaster, met vaak grote sociale en economische consequenties. Kinderen van gescheiden ouders presteren minder goed op school, vertonen meer gedragsproblemen en hebben een lager psychologisch welzijn. Naast persoonlijke kosten zijn er kosten voor de samenleving. In een verkennend onderzoek raamt onderzoeksbureau EconoVision de kosten van echtscheiding in totaal op tenminste 2,3 miljard euro per jaar. Daaronder vallen de kosten van het justitiële apparaat, sociale uitkeringen voor eenoudergezinnen en verhoogde zorgkosten.

 

Verzuimpercentage onder gescheiden werknemers

Er zijn ook kosten waar we niet zo snel bij stilstaan. Zo ligt het gemiddelde verzuimpercentage onder gescheiden werknemers in Nederland 2 procent hoger dan onder niet-gescheiden werknemers. Een flinke kostenpost voor werkgevers. Ook internationaal onderzoek wijst op een verband tussen echtscheiding en ziekteverzuim. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers stress op het werk beter aankunnen, dat ze beter samenwerken en dat ze minder last van een burn-out hebben wanneer zij een (goede) partnerrelatie hebben. Gescheiden werknemers verzuimen vaker op het werk.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

 

 

‘Cursus na scheiding effectiever dan ouderschapsplan.’

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: ‘Cursus na scheiding effectiever dan ouderschapsplan’. Voor meer informatie: Volkskrant (artikel 16 mei 2015).

 

‘Verplicht ouderschapsplan na scheiding heeft geen nut.’

Het ouderschapsplan, waarin scheidende ouders sinds 2009 verplicht afspraken moeten maken over de zorg voor hun kinderen, heeft geen nut. Ouders belanden nog even vaak in juridische conflicten als voorheen, concludeert jurist Marit Tomassen, in een onderzoek waarop zij in mei 2015 gepromoveerd is.

 

Ouderschapsplan

In het ouderschapsplan spreken de ouders af hoe zij na de scheiding de zorg voor het kind verdelen, wie financieel wat bijdraagt en hoe ze van plan zijn belangrijke beslissingen te nemen, zoals de schoolkeuze voor hun kind. Sinds 2009 is het voor de ouders van minderjarige kinderen wettelijk verplicht zo’n plan in te dienen bij de rechter als zij willen scheiden. Doel van de wet was het verminderen van conflicten tussen ex-partners over de kinderen en het voorkomen van vechtscheidingen.

 

Promotieonderzoek

Uit het promotieonderzoek van jurist Marit Tomassen blijkt dat het ouderschapsplan geen waarneembaar effect sorteert. De jurist vergeleek zeshonderd echtscheidingsdossiers uit 2008 met zeshonderd dossiers uit 2010, na invoering van de regeling. In beide gevallen belandde een zelfde aantal koppels na de echtscheiding in juridische vervolgprocedures: 11 procent.

‘Juridische conflicten duiden doorgaans ook op conflicten in de algehele verhouding tussen ex-partners’, zegt Tomassen. ‘Het ouderschapsplan heeft dus niet geholpen de omgang van ouders na de scheiding te verbeteren. Het is soms ook wel duidelijk waardoor dat komt: een groot deel van de ingediende ouderschapsplannen die Tomassen voorbij zag komen bestond uit van het internet geplukte standaardplannen, die niet of heel summier waren ingevuld. Ongeveer een kwart van de ouderschapsplannen schaart Tomassen in de categorie ‘zeer vaag’. Dan staat er bijvoorbeeld dat ouders beloven dat ze goed naar elkaar zullen luisteren. Wat dat in de praktijk betekent, wordt niet duidelijk.’

 

Is een ouderschapsplan niet meer dan een papieren ‘moetje?’

De rechter kan volgens de promovenda moeilijk afdwingen dat ouders heel concrete afspraken maken. ‘Je kunt mensen immers niet verplichten dat ze het met elkaar eens worden.’ Zo lijkt het ouderschapsplan dus vooral verworden tot een papieren ‘moetje’.

Ed Spruijt en Inge van der Valk concludeerden in een door hen uitgevoerd onderzoek dat het na de invoering van het ouderschapsplan niet beter is gegaan, maar misschien zelfs enigszins slechter dan voorheen.

Tomassen maakte in haar onderzoek tevens vergelijkingen met het buitenland. Ze bekeek onder meer de regelingen in de Amerikaanse staat Oregon, waar scheidende ouders worden verplicht een korte cursus te volgen over de mogelijke gevolgen die echtscheiding voor hun kinderen kan hebben. ‘Hoewel er nog geen definitief wetenschappelijk bewijs is van het resultat van deze aanplak, is wel al gebleken dat de ouders na afloop heel enthousiast zijn over wat zij daar hebben geleerd’, zegt Tomassen. ‘Ook de ouders die eigenlijk niet wilden, maar gedwongen werden meet e doen.’

 

Scheidingseducatie

De promovenda bepleitte in haar proefschrift dat Nederland een soortgelijke scheidingseducatie verplicht stelt. De juridische eis van het ouderschapsplan kan wat haar betreft dan van tafel. ‘Wel zouden ouders die er niet in slagen samen tot een ouderschapsplan te komen, moeten worden gedwongen in elk geval één gesprek met een mediator te voeren.’

Spruijt is het met haar eens dat de overheid meer zou moeten doen aan voorlichting om vechtscheidingen te voorkomen. ‘In zo’n cursus informeer je ouders over de schade die conflicten kunnen aanrichten bij hun kind. De wet heeft het over gelijkwaardig ouderschap bevorderen, maar het zou moeten gaan om het belang van het kind. Een kind heeft geen belang bij een fiftyfifty ouderschap, als dat allerlei conflicten oplevert. Uit onderzoek weten we: de scheiding is nog niet eens zo erg voor kinderen, de ergste gevolgen ontstaan door ruziënde ouders.’

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

 

 

Gevolg stijging huizenprijs: steeds meer hypotheken geen NHG-garantie.

By | Blog | No Comments

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Gevolg stijging huizenprijs: steeds meer hyotheken geen NHG-garantie. Voor meer informatie: Business Insider (artikel 7 september 2017).

 

Huizencrisis

Toen de huizencrisis in Nederland in 2013 z’n dieptepunt bereikte, lag de gemiddelde huizenprijs op iets meer dan twee ton. Vier jaar later ligt de gemiddelde huizenprijs fors hoger, op 264.000 euro afgelopen maand.

 

Gevolg herstel huizenprijs

Het herstel van de huizenprijs is gepaard gegaan met een andere ontwikkeling: de stapsgewijze verlaging van het maximale hypotheekbedrag dat valt onder de NHG-garantie. Dat is een verzekeringsregeling die banken schadeloos stelt als de opbrengst van de gedwongen verkoop van een huis achterblijft bij de hoogte van de hypotheek. De zogenoemde NHG-grens voor hypotheekfinancieringen is in de jaren na 2008, toen de huizenmarkt in een diepe crisis belandde, juist fors verhoogd. In 2012 lag de grens voor de financiering van een NHG-hypotheek op maximal 350.000 euro. Dit jaar kun je, als je geen energiebesparende maatregelen neemt bij de aankoop van een huis, maximal 247.450 euro met een NHG-hypotheek financieren.

 

Minder woningen gefinancierd met NHG-hypotheek

Omdat het risico van een NHG-hypotheek lager is voor banken in geval val van wanbetaling, ligt de rente van NHG-hypotheken doorgaans wat lager. Maar met de stijging van de huizenprijzen kunnen ook steeds minder woningen met een NHG-hypotheek worden gefinancierd. Uit recente data van HDN, een leverancier van hypotheeksoftware, blijkt dat inmiddels ongeveer twee derde van de nieuwe hypotheken wordt afgesloten zonder NHG-garantie. Wie geen NHG-hypotheek neemt, krijgt bij het bepalen van de rente maken met zogenoemde risico-opslagen die banken hanteren. Daarbij telt de verhouding tussen de woningwaarde en de hoogte van de hypotheek mee. Banken hanteren verschillende klassen: hoe hoger de hypotheek in verhouding tot de woningwaarde, des te hoger de risico-opslag. En vice versa.

 

Risico-opslag hypotheekrente

Intermediair Van Bruggen Adviesgroep noemt in de nieuwsbrief van die week een paar zaken om op te letten bij de rente-opslagen:

 • In hoeverre loont het om extra eigen geld in de woning te steken, zodat je een lagere risico-opslag betaalt voor de hypotheekrente?
 • Gaat de hypotheekrente automatisch omlaag als je door aflossing in een lagere risicoklasse komt, of wacht de geldverstrekker hiermee tot het einde van de rentevaste periode?
 • Kun je bij een waardestijging van de woning tussentijds met een taxatierapport of een WOZ-beschikking aankloppen bij de bank, om een lagere rente te eisen?

 

Vergelijken van hypotheekrentes

Omdat bijna elke geldverstrekker een eigen indeling heeft voor de risicoklassen, is vergelijken van aanbiedingen niet erg simple. Van Bruggen Adviesgroep geeft een fictief voorbeeld: een woning die drie ton kost, waarbij de koper de mogelijkheid heeft om een gedeelte met eigen geld te financieren. Stel je neem teen hypotheek van 258.000 euro: de verhouding tussen de lening en de marktwaarde van het huis is dan 86 procent. En dan is er nog de vraag of je door af te lossen ‘automatisch’ kunt doorstromen naar een lagere risicoklasse.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.

 

 

 

 

 

Wat is een scheiding van tafel en bed?

By | Blog | No Comments

Wat is een scheiding van tafel en bed?

In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Wat is een scheiding van tafel en bed? Voor meer informatie: Hellolaw (artikel 25 juni 2013).

 

Wat is een scheiding van tafel en bed?

Dit is een bijzondere vorm van scheiden via de rechtbank. Het huwelijk blijft in stand, maar de gehuwden gaan gescheiden wonen. Bij een formele scheiding van tafel en bed blijft u dus volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gewoon bestaan. Wilt u na een formele scheiding van tafel en bed definitief scheiden, dan kunt u aan de rechter vragen om ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Pas na de ontbinding van het huwelijk is het huwelijk echt geëindigd en kunnen uw partner en u opnieuw met iemand anders trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

 

Wanneer is dit voor mij relevant?

Een scheiding van tafel en bed kan voor u beiden een oplossing zijn als u:

 • Geen echtscheiding wilt;
 • Samenwonen onmogelijk is geworden;
 • Levensbeschouwelijke, emotionele of financiële redenen heeft, om gehuwd te blijven.

Als u getrouwd bent, dan is er tegenwoordig geen wettelijke plicht meer om ‘tafel en bed’ te delen. U kunt er dus ook voor kiezen om deze situatie alsnog een formele vorm te geven, bijvoorbeeld via:

 • Verzoening;
 • Alsnog opstellen van huwelijkse voorwaarden en dus het huwelijk voort te zetten;
 • De rechtbank de echtscheiding te laten uitspreken.

Zowel voor een scheiding van tafel en bed, als voor een ontbinding van het huwelijk moet u naar de rechter en hebt u een advocaat nodig. scheidingsbegeleiding-groningen kan u daarmee helpen.

Verwarring tussen scheiden en scheiden van tafel en bed

In de praktijk komt scheiden van tafel en bed bijna niet meer voor. Deze wijze van scheiden is verwarrend en verouderd. De meeste mensen denken immers dat scheiden van tafel en bed een sort van ‘voorloper’is op de echtscheiding. Dat hoeft echter niet het geval te zijn. Als er twijfel is over de vraag wel of niet te scheiden, dan kunt u e rook voor kiezen om:

 • Vooralsnog getrouwd te blijven en apart te gaan wonen. Tegenwoordig is het immers niet meer verplicht om samen te wonen als u getrouwd bent.
 • Getrouwd blijven en huwelijkse voorwaarden opstellen. In de voorwaarden kunt u bijvoorbeeld een splitsing aanbrengen van het gezamenlijke vermogen en de inkomsten.

Alleen bij een “echte” echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. U kunt, als u dat wilt, direct opnieuw met iemandd anders trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Scheidingsbegeleiding-groningen kan u in geval van een scheiding van tafel en bed of een echtscheiding zorgen uit handen nemen door het hele echtscheidingsproces voor u te regelen.

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.