In mijn werk als echtscheidingsmediator begeleid ik scheidingen van A tot Z en daarna! Hiermee help ik cliënten richting te geven aan het leven na de scheiding, want scheiden is al zwaar genoeg. Partijen willen goed geïnformeerd worden. Mijn blog van vandaag gaat over: Ervaring van een door mij gescheiden stel.

Het scheidingsproces

Piet (39) en Liesbeth (35) hebben besloten om uit elkaar te gaan. De zonen Tim (10) en Finn (9) zijn geïnformeerd over het voorgenomen besluit. Liesbeth is naar een tijdelijke woning vertrokken zodat partijen tot rust kunnen komen. De kinderen zijn om de week bij elke ouder. Als wij een kennismakingsgesprek gevoerd hebben geven partijen aan dat zij hun scheiding door mij willen laten regelen. Het “voelt” goed voor hen beiden. Wat mij in de loop van het scheidingstraject opvalt is dat Liesbeth en Piet er alles voor over hebben om de scheiding tot een goed einde te brengen, zodat zij het ouderschap goed kunnen voortzetten. Ik vertel dit aan hen, waarop beiden gelijktijdig antwoorden dat zij respect hebben voor elkaar en dat zij om hen heen te veel voorbeelden gezien hebben van “hoe het niet moet”. Het scheidingsproces verloopt goed. Ik begeleid geen vechtscheidingen, maar ook het begeleiden van een “harmonieuze” scheiding verloopt niet altijd zonder kleerscheuren. Deze ouders benadrukken dat zij vinden dat zij een inspanningsverplichting naar de kinderen hebben om energie te steken in een goede onderlinge communicatie, ter bevordering van het gedeelde voortgezette ouderschap.

De kinderen worden tijdens het scheidingsproces begeleid door Marlon Dijkhuizen (Kindbehartiger). De bevindingen van de kindbehartiger worden met de kinderen/ ouders besproken en het resultaat wordt verwerkt in een rapport.

Deze wordt samen met het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan naar de advocaat en rechtbank gestuurd. Ook kinderen hebben een stem om gehoord te worden in een echtscheiding! Indien begeleiding voor de kinderen na de scheiding plaatsvindt, verwijs ik hen door naar Wel-ja (training voor deelname aan een KIES programma).

Ervaringen andere scheidende/gescheiden stellen delen?

Liesbeth en Piet geven in het laatste gesprek aan dat zij er open voor staan om ervaringen uit te wisselen met andere stellen die gaan scheiden of gescheiden zijn. Het kan ondersteunend werken. Als scheidingsbegeleidster kan ik een initiatief als deze van harte toejuichen, en ben graag bereid hier een ondersteunende rol in te vervullen. Piet en Liesbeth geven in het afsluitingsgesprek aan dat de scheiding niet alleen veel impact op hun heeft, maar ook op de kinderen. Indien u behoefte heeft om uw ervaring uit te wisselen met “ervaringsdeskundigen”, kunt u het online contactformulier invullen van mijn website. Bij voldoende belangstelling wordt een moment gepland waarop men bij elkaar kan komen. Ik heb Liesbeth en Piet om toestemming gevraagd een blog over hun ervaring te schrijven, omdat ik denk dat zij andere stellen die in een scheidingssituatie zitten, hiermee een hart onder de riem kunnen steken. Hoe moeilijk scheiden ook is, er komt altijd een nieuw begin!

 

Hulp nodig over dit onderwerp of bij scheiden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of informatie over scheiden/beëindigen samenleving/geregistreerd partnerschap in het algemeen? Neem dan contact op met Marian Steenge via het online contactformulier of telefonisch via 0641565583.